Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

Censuur? Anti-semitische complottheorie aanbevolen en ontkend!

Afgelopen week kwam mij onder ogen dat website De Lange Mars, waarvoor ik een interview heb gegeven naar aanleiding van het uitkomen van mijn bundel VUILE WAPENS SCHONE HANDEN, niet een gewone linkse alternatieve website blijkt te zijn. De website laat namelijk ook de anti-semitische complotdenker Robin de Ruiter aan het woord.

ScreenshotDeLangeMars (277k image)
Gedicht tegen fascisme in recensie naast anti-semitische aanbeveling...

Maar dat is nog niet alles. Rob Vellekoop, beheerder van de website, is zonder overleg mijn bundel op zijn website gaan verkopen na er 'voor vrienden' aan aantal te hebben afgenomen. Daar zou ik geen problemen mee hebben, ware het niet dat in de zijlijn het boek 'De 13 Satanische bloedlijnen' van diezelfde Robin de Ruiter wordt verkocht.

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 14/07/2017 om: 02:36u [meer] [3 Reacties]

Huisvredebreuk? Wiens vrede?


Huisvredebreuk? Weet u wat dat is? Dat is als 's morgens om 6 uur de politie je woning binnendringt en zegt: “Je hebt vijf minuten om je spullen te pakken”. Huisvredebreuk, dat is als je op stel en sprong je bed uit moet en wordt opgepakt en afgevoerd naar de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, zoals vele gezinnen met kinderen overkomt in de zeven gezinslocaties in dit land. En het is nog erger dan dat. Het is nog veel meer dan alleen maar huisvredebreuk. Het is de diefstal van het belangrijkste dat een mens kan bezitten: vrijheid. En nog meer: een toekomst. Een bestaan. Veiligheid. Het leven zelf.

razzia-amersfoort-gezinslocatie (126k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 10/07/2017 om: 14:32u [meer] [1 Reactie]

DE AS 198 IS VERSCHENEN

Voorkant.AS198 (78k image)
De Franse schrijver Octave Mirbeau (1854-1917) overleed honderd jaar geleden. In Frankrijk worden gebruikelijk rond zo’n moment de schijnwerpers op een culturele figuur gezet. Nu niet. Mirbeau vertolkt namelijk in zijn werk – verhalen, toneelstukken – anarchistische denkbeelden.

Klik op meer.

=Thom= op: 07/07/2017 om: 16:57u [meer] [Geen reactie]

Razzia's en deportaties: het fascisme is al hier

Terecht dat we in actie komen tegen de opmars van Thierry Baudets Forum voor Democratie, omdat hij streeft naar een “dominant blank” Europa. Terecht dat we ons boos maken over Wilders' haatzaaierij, nu weer vormgegeven door samen met Pegida vluchtelingenjager Edwin Wagensveld en neo-nazi Ben van der Kooi in Arnhem te 'demonstreren' tegen Marcouch' installatie als burgemeester omdat ze zo'n hekel aan Marokkanen en Moslims hebben. Maar...

razzia-amersfoort-gezinslocatie (126k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 07/07/2017 om: 00:35u [meer] [1 Reactie]

NIET-PARTICIPATIEVERKLARING

Bij deze verklaar ik, kennisgenomen hebbende van de aan mij van staatswege toegekende participatieverklaring “Eigen volk eerst!”, welke ik geacht word te ondertekenen en welke luidt;

“U woont al uw leven lang in Neederland. Wij willen u graag informeren over de wijze waarop wij uw privilege bij wet vastleggen. Participatie vinden we in Neederland heel belangrijk. Dit is voor u echter niet verplicht. U moet zich weliswaar aan de wet houden, maar ook wanneer u dit niet doet mag u altijd uw Neederlanderschap behouden. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit gelden ten allen tijde voor u, maar zijn voor nieuwkomers in dit land een gunst en moeten verworven worden. Met deze waarden hangen voor u rechten samen waarop u een beroep kunt doen wanneer u uw nieuwe medeburgers deze rechten ontneemt. De wet voorziet er bovendien in om dit namens u te doen. Handvaten hierbij zijn de volgende kernwaarden:

participatieleus-PvdAkantoor (246k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 01/07/2017 om: 02:26u [meer] [Geen reactie]

De ouroboros tussen de dovende gensters - Ongedoofd vuur, slotakkoord

Het Centraal Comité spreekt. Anita de Waal stopt bij De AS omdat zij naast haar werk voor Buiten de Orde meer tijd wil besteden aan activisme. André de Raaij (Cornelis Prul, Arnold van der Kluft) vindt dat De AS zich meer zou moeten aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de samenleving.
Nu kan dit ook omgedraaid worden: AdR wil naast zijn werk voor Krapuul meer tijd besteden aan activisme. Enzovoort. Het klopt en het klopt niet.
Lügen haben kurze Beine. Enfin, hier de afscheidscolumn die niet opgenomen mocht worden in De AS 198.

Chrysopoea_of_Cleopatra_1 (27k image)

Misschien een goed idee om een volgend nummer het motto: Oorlog aan de paleizen, vrede aan de hutten mee te geven. Gezien de vergaderruimte een smaakvolle en passende keuze.

Klik op meer

=Cornelis Prul= op: 27/06/2017 om: 18:11u [meer] [1 Reactie]

Waar denk jij aan op 4 en 5 mei?

Gisterenavond in de uitzending van Pauw zei Hanna Luden van het CIDI over de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei: “Het punt is, wij zitten allemaal op de Dam, voor de TV (…) en ineens vergeten wij dat we allemaal verschillende politieke meningen hebben en verschillende kleur (…) en zijn we allemaal één keer in het jaar in Nederland één”. Dat is, in een notendop, nu precies het probleem.

we-gaan-ze-herdenken (89k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 04/05/2017 om: 00:42u [meer] [Geen reactie]

Meer opsluiting en deportatie van vluchtelingen in 2016

Eerder deze maand presenteerden de DT&V, IND en COA hun ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ over 2016. Daaruit blijkt onder meer dat vorig jaar 2.220 mensen ‘gedwongen vertrokken’ zijn, een stijging in deportaties van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal vluchtelingen dat vastgezet werd in vreemdelingendetentie steeg met 18% naar 2560 personen.

header-website400px (56k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 26/04/2017 om: 15:12u [meer] [Geen reactie]

Anarchisme In De Lage Landen

VoorkantThom110 (45k image)
Het anarchisme is van alle tijden. Het is en blijft een stimulans voor de autonome vrije geest. Het anarchisme is geen vastomlijnd stelsel maar een libertair potentieel dat in haar verschillende vormen een groot aantal personen geïnspireerd heeft. Zo vind je ook bij voorlopers als Spinoza en Erasmus libertaire gedachten.

Klik op meer.


=Thom= op: 24/04/2017 om: 22:07u [meer] [Geen reactie]

Tegen de staat en het kapitaal: Vier 1 Mei !

Eén Mei: Dag van de Arbeid, dag van solidariteit en strijd!

1 Mei is het waard om gevierd te worden! Dat is geen kwestie van nostalgie. Dat is geen kwestie van het zomaar oppoetsen van een oude traditie, enkel vanwege de warme gevoelens die dat oproept. 1 Mei had haar redenen en die redenen zijn vandaag de dag springlevend. Als we op deze dag een traditie naar voren schuiven, dan is dat met een blik op het heden en toekomst gericht. De strijd waar 1 Mei destijds deel van uitmaakte, die strijd voeren we nog steeds.

1meiTilburg (70k image)

1 Mei als strijddag van arbeiders bereikte een climax in 1886 in de Verenigde Staten. Vanuit vakbonden was in de voorafgaande jaren het idee opgekomen: “8 hours for work, eight hours for rest and eight hour for what we will”. Acht uur werk en geen uur langer. Dit was in een tijd dat werkdagen van tien, elf of zelfs twaalf uren heel gebruikelijk waren, een radicale eis. Voor gematigd links ging het al te ver. Voor veel anarchisten ging het niet ver genoeg: die wilden de onmiddellijke afschaffing van kapitalisme en loonarbeid. Arbeiders, die uit eigen ervaring het verschil wisten tussen acht en twaalf uur, pikten het idee echter op. Met name in Chicago waren anarchisten deel van de arbeidersbeweging die het idee van de achturendag omarmde.

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 20/04/2017 om: 10:53u [meer] [Geen reactie]

De nieuwe Buiten de Orde is uit – mét vrijkaartje BAJeenkomst COBRA 23 april

buitendeorde2017 (17k image)

Jawel, de nieuwe Buiten de Orde is uit! Het is het eerste nummer van
Buiten de Orde van 2017. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije
Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns,
strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken
over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer,
arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme,
milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.


=Buiten de Orde= op: 10/04/2017 om: 10:31u [meer] [Geen reactie]


Powered by Greymatter