Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders prive
Wij kunnen er helaas ook niets aan doen!Disclaimer:

De Vrije is een Anarchistisch Multimedium.
De weblog besteedt aandacht aan het Anarchisme
in de ruimste zin van het woord bevat allerlei bijdragen die interessant kunnen zijn voor anarchisten.
Voor alle duidelijkheid: De Vrije aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie op deze webstek, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van De Vrije.nl.
Opvattingen geuit in bijdragen zijn persoonlijke meningen van de schrijvers.
Hiervoor accepteert De Vrije.nl geen enkele aansprakelijkheid.

 

 


Powered by Greymatter