Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

MARX versus STIRNER

Voorkant.Stirner (33k image)
Marx en Stirner leefden in de negentiende eeuw. Marx wat langer dan Stirner. De laatste schreef het boek getiteld, 'De enige en zijn eigendom', dat scherp door Marx is gekritiseerd. Stirner heeft die kritiek niet kunnen lezen, omdat het niet bij zijn leven werd uitgegeven. Er is dus geen reactie van hem op die kritiek, wel van anderen.

Klik op meer.


=Thom= op: 28/12/2014 om: 11:23u [link]

Vluchtelingen redden van de verdrinkingsdood? Onze taak niet, zegt Fred Teeven

Wist u dat er dagelijks veerponten op een neer gaan tussen het noorden van Afrika en het zuiden van Europa? Nee? Nou , ik ook niet. Maar volgens Fred de vluchtelingenjager Teeven is dat - vrij vertaald - wel het geval en hij is het daar niet mee eens: “Wij moeten geen veerpont organiseren van Afrika naar de zuidkust van Europa”, zegt hij.

verdronken- (97k image)

Nooit geweten dat die “wrakke bootjes” zoals hij ze ook wel noemt veerponten waren die door de EU werden georganiseerd. Of hij moet bedoelen dat het gevoerde beleid smokkelaars in de kaart speelt, waarmee de EU alsnog de overtochten organiseert én tegelijk doelbewust laat leiden tot de dood van veel vluchtelingen.

=Joke Kaviaar= op: 27/12/2014 om: 02:08u [link]

Doden door Fort Europa een 'onbedoeld neveneffect'!?

De afgelopen weken is er veel discussie geweest over de vraag of je Fred Teeven nu wel of niet een podium moet geven en een prijs moet laten uitreiken voor de beste scriptie op het gebied van migratierecht. Mijn eerste artikel daarover stuurde ik ook naar de VU. Het antwoord luidde:

verdronken (97k image)
Geen reden om af te zien van de komst van staatssecretaris Teeven

klik op 'meer'=Joke Kaviaar= op: 15/12/2014 om: 02:57u [link]

Break The System!

Break the System is nieuw Nederlands initiatief om te breken met de bestaande orde.
De crisis duurt voort en treft vooral de kleinere man. De mensen in dit kikkerland zijn best mondig, enkel hoor je dit terug in huiskamers of in obscure groepen op Facebook.
logobreak (32k image)
Nu is er vanuit zo'n dergelijke Facebookgroep een initiatief ontstaan om naar buiten te treden en op 27 januari het binnenhof te bezetten. De groep bestaat uit mensen van verschillende pluimage, werkloos, werkend, ondernemers, verzorgers etc. Wellicht een kans om hier bij aan te sluiten en het protest tegen de afbraak van ons sociale stelsel, winstbejag door bedrijven en de algemene hebzucht zo breed mogelijk te laten horen.
Hier vind je meer informatie: Break The System


=G.Bolus= op: 11/12/2014 om: 11:48u [link]

Teeven: “Meer preventie, meer ontmoediging, meer push-back operaties”

Wat verwacht Thomas Spijkerboer dat Teeven gaat zeggen tijdens het symposium over Grensdoden en mensenrechten op maandag 15 december in de VU? Wat anders dan hetgeen ik hierboven heb samengevat? Een oproep om Teeven niet het woord te geven, maar wèl een vluchteling, werd vorige week al gedaan.

death-migreurope-02 (74k image)

Thomas Spijkerboer en Tamara Last zullen maandagmiddag een presentatie houden “over de sterke stijging van het aantal omgekomen migranten op de Middellandse Zee in de afgelopen 25 jaar” en “de vraag of dit een neveneffect is van het Europese grensbewakingsbeleid (privatisering, externalisering, technologisering).” Die vraag zullen Spijkerboer en Last ongetwijfeld met een volmondig “ja” beantwoorden. En zij zijn niet de eersten.
In een brief van Amnesty International aan Teeven, gedateerd 30 september 2014, schrijft Amnesty dat op die datum al wordt gesproken over 3000 slachtoffers (door het IOM, niet eens een organisatie vóór migratie, behalve dan 'terug'). De brief besluit met: “Wij hopen dan ook van harte dat u zich richting uw Europese collega’s hard zult maken voor een aanpak waarin het redden en beschermen van mensen centraal wordt gesteld.” Is dat gebeurd? Nee.

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 09/12/2014 om: 21:45u [link]

PIET KOOIJMAN (1891-1975) IN DE NIEUWE AS

PietK (43k image)
Dit AS-nummer is gewijd aan de anarchistische activist en filosoof Piet Kooijman (1891- 1975). Het is samengesteld door redacteur Hans Ramaer.
Klik op meer.


=Thom= op: 02/12/2014 om: 20:37u [link]


Powered by Greymatter