Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

2011 kan maar beter het jaar van omwenteling worden

2010 was in Europa bij uitstek het jaar waarin jongeren op straat geconfronteerd werden met de democratische staat. Het jaar waarin je zonder vermelding het ziekenhuis ingeslagen werd maar een ingeslagen ruitje breed werd uitgemeten "in de media". Een jaar van algemene stakingen, bezettingen, vorming van "permanente comité's", die misschien zelfs wel op de raden lijken waar velen van ons - van dromen?
Het jaar waarin plotseling menigeen het r-woord (her-)ontdekte.

Student-protests-006 (32k image)

Klik op meer

=Cornelis Prul= op: 31/12/2010 om: 21:17u [link]

REVOLUTIONAIR SUBJECT

REFRAC (77k image)

Om ons heen groeit het verzet tegen allerlei overheersende machten (zowel multinationale ondernemingen als nationale en supranationale ‘regeringen’). Die geven zich niet zo maar gewonnen, gelet op de nieuwe wetten die de vrijheid smoren, die vreemdelingenhaat uitstralen, die een neo-kolonialisme voeden… De opstanden ertegen lijken op die van voorheen. Betekent dit de opkomst van een nieuw ‘revolutionaire subject’, vergelijkbaar met dat van de arbeidersklasse in de negentiende eeuw?

Klik op meer.


=Thom= op: 30/12/2010 om: 21:41u [link]

VOLKSOPSTANDEN 1000 - 1789

OFFEN (68k image)
De revolutie wordt voorbereid. Wat ging zoal vooraf aan 1789, het jaar van de Franse Revolutie ?

Klik op meer.


=Thom= op: 29/12/2010 om: 10:13u [link]

Een oude traditie van de Italiaanse staat: anarchistische bomaanslagen

Universiteiten bezet, knooppunten in grote steden, overheidsgebouwen bestormd, dagelijks massademonstraties, volop discussie over hoe verder, sprake van revolutie...

voisoli (57k image)
en dus...

klik op meer

=Cornelis Prul= op: 23/12/2010 om: 22:24u [link]

Oprichting Anarcho Syndicalistische Bond (ASB) in Amsterdam

Een halfjaar geleden is de Anarcho Syndicalistische Bond (ASB) opgericht. De ASB komt op voor de belangen van arbeiders, studenten, werklozen, gepensioneerden en arbeiders zonder papieren. Er zijn nu al afdelingen in Twente, Utrecht en Brabant.

LogoASB (5k image)

Op zaterdag 18 december zal er ook in Amsterdam een afdeling opgericht worden. Bij deze ben je van harte uitgenodigd om bij de oprichting te zijn.
Klik op meer.

=J.B. Arend= op: 16/12/2010 om: 09:26u [link]

Discussie & infoavond over de TNT staking en de strijd voor iedere postwerker

VSPscabs (1094k image)
a.s. Zaterdag 18 December in Amsterdam
Over de staking bij TNT, militante technieken , de “vrije”postmarkt en actieve solidariteit.
Discussie & informatieavond.

=AGA= op: 15/12/2010 om: 21:52u [link]

Nummer

intimidatie (56k image)

Plaats van handeling: een kantoor van sociale zaken en werkgelegenheid.

Ik moet iets afleveren op de eerste verdieping. Terwijl een schaamteloos geeuwende, onderuitgezakte loketman me ongeïnteresseerd een ontvangstbewijs toeschuift, hoor ik ineens vanuit de benedenverdieping een mannenstem opklinken. Ik ga nieuwsgierig de trap af; één van de beveiligers van de eerste verdieping snelt me al voorbij.

=Janneke= op: 15/12/2010 om: 11:50u [link]

GROEI: AFGELOPEN ! VANAF NU: VOLDOENDE !

Gegroet (24k image)

Tot nu toe is er sprake geweest van groei-economie. De uitwerking ervan is decennia geleden ter hand genomen vanuit een kapitalistisch productieproces, gericht op consumeerderen. In al zijn varianten blijkt het: een tirannieke, totalitaire, imperialistische economie. Destructief, niets en niemand ontziend, als er maar sprake is van ‘groei’ (en winstmaximalisatie). Kortom, een catastrofe. Het is vanaf nu VOLDOENDE.

Klik op meer.


=Thom= op: 09/12/2010 om: 11:50u [link]

Oud-voetballer Eric Cantona bepleit revolutie zonder ‘wapens en bloed’

De eigenzinnige en sociaal bewogen oud-voetballer Eric Cantona bepleitte afgelopen week een fluwelen revolutie. De ex-speler van ondermeer Manchester United en het Frans elftal stelt voor dat iedereen morgen op 7 december zijn geld van de bank haalt!

Eric Cantona praat over de revolutie

Aangezien de huidige wereldorde gefundeerd is op banken en digitaal geld zou het mogelijk moeten zijn deze orde een flinke peut te geven indien drie tot tien miljoen hier gehoor aan geven. Makkelijker kunnen we de revolutie niet maken... dus geef het een kans en doe mee aan deze onorthodoxe actie. Haal dinsdag 7 december je geld van de bank!
Klik op meer.


=J.B. Arend= op: 06/12/2010 om: 22:13u [link]

De anarchistische potentie van Wikileaks

Een week nu is de wereld in de ban van Wikileaks. Het op deze schaal laten lekken van diplomatieke en geheime Amerikaanse berichten (een kwart miljoen stuks) is weliswaar ongekend, maar levert behalve talrijke smeuïge verhalen tot dusver geen nieuw Watergate op.


Chomsky bij Democracy Now

De Amerikaanse anarchist Noam Chomsky meent dat het meest dramatische aan de onthullingen het dedain is waarmee zowel de Amerikaanse regering als de diplomatieke dienst van het land de democratie beschouwt.
Klik op meer.


=J.B. Arend= op: 06/12/2010 om: 21:42u [link]

Ierse anarchisten over de crisis in hun land

Nu Ierland financieel aan de rand van de afgrond staat en er draconische bezuinigingen zijn afgekondigd, roeren ook de Ierse anarchisten zich in het debat.
1percentICTUleaflet (55k image)
Pamflet van de Ierse anarcho-syndicalisten van WSM uitgedeeld tijdens de demonstratie van 27 november 2010
Zij eisen dat de rijkste 1% van het land die 34% van alle welvaart bezit de crisis betaalt en roepen op tot een algemene staking. De anarcho-syndicalisten van de Workers Solidarity Movement (WSM) namen deel aan de demonstratie op 27 november in Dublin waaraan maar liefst 100.000 mensen deelnamen. Morgen, 7 december, staat er nieuwe demonstratie gepland.
Klik op meer.

=J.B. Arend= op: 06/12/2010 om: 11:29u [link]

Ondertussen in Calais

In Calais verblijven nog immer talloze 'gelukszoekers', oftewel mensen op zoek naar een menswaardig bestaan. Ook in de barre winterkou trachten velen de oversteek naar Engeland te maken.
Calais_playback09[1] (21k image)
Van onze medewerkster Lola Rent ontvingen we onderstaand relaas over haar recent bezoek aan Calais waar de situatie uitzichtloos lijkt.
Klik op meer.


=J.B. Arend= op: 06/12/2010 om: 10:35u [link]

Postcode? gewoon even laten!

Scroll svp voor lopende berichtgeving

brievenbus (67k image)
Naar aanleiding van gesprekken met postbodes tijdens een stakingsbijeenkomst hebben enkele leden van de Vrije Bond actiecampagne “code zwart” gestart. We roepen op om in december geen postcode te vermelden op je (kerst)post. Deze oproep wordt ondersteund met allerlei promotiemateriaal dat te downloaden of te bestellen is via http://codezwart.nl. Door de postcode weg te laten, maken we onze solidariteit met de postwerknemers zichtbaar én zetten we druk op TNT.

=Vrije Bond= op: 03/12/2010 om: 14:52u [link]

RUIMTES VAN VRIJHEID?

Ruimtes (25k image)

Vrijheid is een woord dat gemakkelijk wordt uitgesproken en goed in het gehoor ligt. En dan nog eens nieuwe ruimtes ervoor! Krijgt dit een uitwerking die zal aanspreken?

Klik op meer.


=Thom= op: 02/12/2010 om: 16:07u [link]

BAM BESMET BEDRIJF bouwt nieuwe Schipholbajes: ontsmettingsactie

Op woensdag 1 december 2010 werd met een ontsmettingsactie bij het hoofdkantoor van BAM in Bunnik de campagne tegen de bouw van een nieuwe uitzetbajes op Schiphol gestart, onder het motto: BAM BESMET BEDRIJF.

bam_poster_kleiner (213k image)

Download hier de poster op PDF formaat
Download hier de kennisgeving van desinfectie die BAM ontving

persbericht van de actie:

BOUWER BAM BESMET MET LEVENSBEDREIGEND VIRUS
Ontsmetting hoofdkantoor in Bunnik vindt op dit moment plaats.

Momenteel wordt gewerkt aan een grootschalige ontsmetting van het hoofdkantoor van het bouwbedrijf BAM. De omgeving is afgezet. Getracht wordt tevens de binnenzijde van het kantoor te desinfecteren.

klik op meer

=Joke Kaviaar= op: 02/12/2010 om: 00:39u [link]


Powered by Greymatter