Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

Racisme en vreemdelingenhaat: bouwstenen voor gezinsgevangenis De Vries en Verburg B.V.

“Ik hoop dat elk nieuw gebouwd asielzoekerscentrum met de grond gelijk gemaakt wordt, net zoals in Duitsland gisteren.” (Geen Stijl 'reaguurder' CapodeGreat 25-8-15 om 17.37 u.)


In Duitsland
stichten fascisten brand, slaan vluchtelingen in elkaar en jagen mensen doodsangst aan. In Neederland houden we het 'netjes'. Maar vergis je niet: de kiem is er.

Extreem rechts vindt al vele jaren weerklank voor hun haat in de gevestigde politiek, niet alleen bij Wilders maar ook bij partijen als PvdA, VVD en CDA. Zo wordt de agressie op straat tot nu toe nog wat afgevangen en blijft het bij 'incidenten'. Hier nog weinig massale straatactie van neo-nazi's dus. Maar op internet is de haat volop aanwezig. Welkom in de polder van de extreem rechtse keyboard warriors. Een voorbeeld.

racist-reviews-de-vries-en-verburg2a (117k image)
Reviews en comments op de facebook page van De Vries en Verburg B.V.

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 27/08/2015 om: 03:34u [link]

HET ANARCHISME VAN HANS RAMAER (1941-2015)

VoorkantAS (57k image)
Op 12 maart overleed de eindredacteur Hans Ramaer, oprichter van de AS. Deze AS wil een beeld geven van zijn leven en werk. Over zijn anarchistisch denken is hij vlak voor zin dood nog geïnterviewd en hij maakte zelf nog de keuze voor de artikelen van zijn hand die in dit nummer zijn opgenomen.

Klik op meer.


=Thom= op: 24/08/2015 om: 12:06u [link]

Rooie Rat failliet

Bericht van Boekhandel De Rooie Rat, Utrecht:

Na meer dan veertig jaar boekverkoop en fijne gesprekken ziet de Rooie Rat zich helaas gedwongen faillissement aan te vragen. Uiteraard zet het collectief achter de Rooie Rat in op een doorstart. We zijn hard aan het werk om hier eerste korte- en later ook lange-termijnoplossingen voor te vinden.

rooierat (16k image)

meer

=Cornelis Prul= op: 16/08/2015 om: 22:23u [link]

Bericht uit de VS-goelag: medestrijder van George Jackson, Hugo Pinell, vermoord

Op 21 augustus 1971 werd George Jackson in de San Quentin-gevangenis, Californië, VS, doodgeschoten. De omstandigheden waaronder dit plaatsvond zullen wel nooit opgehelderd worden. Jackson zat naar het leek levenslang voor een roofoverval; in de gevangenis radicaliseerde hij, zoals je kunt zeggen, naar de geest des tijds. "Buiten" was er de burgerrechtenbeweging, werd Martin Luther King doodgeschoten, kwam de Black Panther Party op en werd de repressie volop ingezet. "Binnen" was er mogelijk die eenentwintigste augustus een opstand gaande, er zijn doden gevallen onder bewakers en gevangenen. Maar de toedracht en de rol die Jackson er in speelde zullen wel duister blijven. Het verhaal dat zijn advocaat een revolver naar binnen had gesmokkeld heeft het niet gehaald bij de rechter. Toch kan men het makkelijk terugvinden op het net in zogenaamd encyclopedische teksten.

Yogi (20k image)
Meer...

=Cornelis Prul= op: 15/08/2015 om: 14:13u [link]

BUITEN DE ORDE 2 (2015)

BuitenOrde.2 (81k image)
Het onlangs uitgekomen nummer van het anarchistisch kwartaalblad 'Buiten de orde' kent als thema: Internet. Daarnaast treft men informatie aan over binnenlandse en buitenlandse activiteiten die de aandacht van anarchisten mogen hebben. Ook wordt de studentenbezetting van universiteitsgebouwen in Amsterdam besproken in relatie tot de instelling van een democratische basisuniversiteit (waarin ook docenten participeerden).

Klik op meer.


=Thom= op: 09/08/2015 om: 10:32u [link]

Directe actie! Timmermans wil meer razzia's en deportaties

'Een Europeaan in hart en nieren' is hij, Frans Timmermans. In 2014 politicus van het jaar volgens de pers. Afgelopen week: pleitbezorger van meer razzia's en meer deportaties. Applaus!

“Cruciaal” noemt hij het, en het moet “strenger”: het deporteren van 'asielzoekers' die zijn afgewezen. Dat zal deze witte eurocommissaris met zijn vele onderscheidingen wel eens even bepalen. De buitengrenzen moeten ook beter bewaakt. Nog meer geld, geweld, hekken en NATOdraad ertegen aan. Nog meer doden door de inzet van grensleger Frontex.
Terwijl mensen als Timmermans carriere maken, trappen ze al opklimmend in de maatschappelijke en politieke ladder hard naar beneden. Af en toe even doen alsof ze redelijk zijn. We gaan wel als EU 32.000 'asielzoekers' opvangen die het echt verdienen. Jaja. Ook dat bepalen 'wij' als Europa: wie het wel verdienen. Daarvoor hebben we een IND die zodanig 'zorgvuldig' screent op toelating in ons fort dat we mensen zonder scrupules de dood in blijven sturen omdat ze niet over voldoende bewijsmiddelen beschikken om het de IND te behagen deze voor 'echt' of 'waar' aan te nemen. Wie geld, middelen en macht heeft, bepaalt wie er creperen en wie er profiteren.

shadwell-direct-action (148k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 01/08/2015 om: 11:24u [link]


Powered by Greymatter