Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

De nieuwe Buiten de Orde is uit!

2017#2BdO (617k image)

Zojuist is het tweede nummer van Buiten de Orde van 2017 verschenen. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.

=Buiten de Orde= op: 25/07/2017 om: 13:58u [link] [Geen reactie]

Steun het vluchtelingenverzet in Wormer!

24 juli 2017: Sinds donderdag 20 juli bivakkeren zes Afghaanse/ Iraanse vluchtelingen in een tent voor de Maria Magdelena kerk in Wormer op de Dorpsstraat 351. Ze zijn uit de kerk gezet waar ze jarenlang opvang hadden, geregeld door de Federatie Afghaanse Vluchtelngen Nederland (FAVON).

Hieronder volgt hun persbericht. Daaronder enkele updates over de actuele situatie, want: het verzet gaat door!

NB: op dit moment zijn dekens, matrassen en/of veldbedden nodig. Daarnaast is financiele steun hard nodig: Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom op IBAN: NL70 ingb0003253110 (BIC: ingbnl2a) van Stichting Ali Jan

wormer3 (189k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 24/07/2017 om: 01:55u [link] [Geen reactie]

Censuur? Anti-semitische complottheorie aanbevolen en ontkend!

Afgelopen week kwam mij onder ogen dat website De Lange Mars, waarvoor ik een interview heb gegeven naar aanleiding van het uitkomen van mijn bundel VUILE WAPENS SCHONE HANDEN, niet een gewone linkse alternatieve website blijkt te zijn. De website laat namelijk ook de anti-semitische complotdenker Robin de Ruiter aan het woord.

ScreenshotDeLangeMars (277k image)
Gedicht tegen fascisme in recensie naast anti-semitische aanbeveling...

Maar dat is nog niet alles. Rob Vellekoop, beheerder van de website, is zonder overleg mijn bundel op zijn website gaan verkopen na er 'voor vrienden' aan aantal te hebben afgenomen. Daar zou ik geen problemen mee hebben, ware het niet dat in de zijlijn het boek 'De 13 Satanische bloedlijnen' van diezelfde Robin de Ruiter wordt verkocht.

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 14/07/2017 om: 02:36u [link] [3 Reacties]

Huisvredebreuk? Wiens vrede?


Huisvredebreuk? Weet u wat dat is? Dat is als 's morgens om 6 uur de politie je woning binnendringt en zegt: “Je hebt vijf minuten om je spullen te pakken”. Huisvredebreuk, dat is als je op stel en sprong je bed uit moet en wordt opgepakt en afgevoerd naar de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, zoals vele gezinnen met kinderen overkomt in de zeven gezinslocaties in dit land. En het is nog erger dan dat. Het is nog veel meer dan alleen maar huisvredebreuk. Het is de diefstal van het belangrijkste dat een mens kan bezitten: vrijheid. En nog meer: een toekomst. Een bestaan. Veiligheid. Het leven zelf.

razzia-amersfoort-gezinslocatie (126k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 10/07/2017 om: 14:32u [link] [1 Reactie]

DE AS 198 IS VERSCHENEN

Voorkant.AS198 (78k image)
De Franse schrijver Octave Mirbeau (1854-1917) overleed honderd jaar geleden. In Frankrijk worden gebruikelijk rond zo’n moment de schijnwerpers op een culturele figuur gezet. Nu niet. Mirbeau vertolkt namelijk in zijn werk – verhalen, toneelstukken – anarchistische denkbeelden.

Klik op meer.

=Thom= op: 07/07/2017 om: 16:57u [link] [Geen reactie]

Razzia's en deportaties: het fascisme is al hier

Terecht dat we in actie komen tegen de opmars van Thierry Baudets Forum voor Democratie, omdat hij streeft naar een “dominant blank” Europa. Terecht dat we ons boos maken over Wilders' haatzaaierij, nu weer vormgegeven door samen met Pegida vluchtelingenjager Edwin Wagensveld en neo-nazi Ben van der Kooi in Arnhem te 'demonstreren' tegen Marcouch' installatie als burgemeester omdat ze zo'n hekel aan Marokkanen en Moslims hebben. Maar...

razzia-amersfoort-gezinslocatie (126k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 07/07/2017 om: 00:35u [link] [1 Reactie]

NIET-PARTICIPATIEVERKLARING

Bij deze verklaar ik, kennisgenomen hebbende van de aan mij van staatswege toegekende participatieverklaring “Eigen volk eerst!”, welke ik geacht word te ondertekenen en welke luidt;

“U woont al uw leven lang in Neederland. Wij willen u graag informeren over de wijze waarop wij uw privilege bij wet vastleggen. Participatie vinden we in Neederland heel belangrijk. Dit is voor u echter niet verplicht. U moet zich weliswaar aan de wet houden, maar ook wanneer u dit niet doet mag u altijd uw Neederlanderschap behouden. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit gelden ten allen tijde voor u, maar zijn voor nieuwkomers in dit land een gunst en moeten verworven worden. Met deze waarden hangen voor u rechten samen waarop u een beroep kunt doen wanneer u uw nieuwe medeburgers deze rechten ontneemt. De wet voorziet er bovendien in om dit namens u te doen. Handvaten hierbij zijn de volgende kernwaarden:

participatieleus-PvdAkantoor (246k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 01/07/2017 om: 02:26u [link] [Geen reactie]


Powered by Greymatter