Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

Meer opsluiting en deportatie van vluchtelingen in 2016

Eerder deze maand presenteerden de DT&V, IND en COA hun ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ over 2016. Daaruit blijkt onder meer dat vorig jaar 2.220 mensen ‘gedwongen vertrokken’ zijn, een stijging in deportaties van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal vluchtelingen dat vastgezet werd in vreemdelingendetentie steeg met 18% naar 2560 personen.

header-website400px (56k image)

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 26/04/2017 om: 15:12u [link] [Geen reactie]

Anarchisme In De Lage Landen

VoorkantThom110 (45k image)
Het anarchisme is van alle tijden. Het is en blijft een stimulans voor de autonome vrije geest. Het anarchisme is geen vastomlijnd stelsel maar een libertair potentieel dat in haar verschillende vormen een groot aantal personen geïnspireerd heeft. Zo vind je ook bij voorlopers als Spinoza en Erasmus libertaire gedachten.

Klik op meer.


=Thom= op: 24/04/2017 om: 22:07u [link] [Geen reactie]

Tegen de staat en het kapitaal: Vier 1 Mei !

Eén Mei: Dag van de Arbeid, dag van solidariteit en strijd!

1 Mei is het waard om gevierd te worden! Dat is geen kwestie van nostalgie. Dat is geen kwestie van het zomaar oppoetsen van een oude traditie, enkel vanwege de warme gevoelens die dat oproept. 1 Mei had haar redenen en die redenen zijn vandaag de dag springlevend. Als we op deze dag een traditie naar voren schuiven, dan is dat met een blik op het heden en toekomst gericht. De strijd waar 1 Mei destijds deel van uitmaakte, die strijd voeren we nog steeds.

1meiTilburg (70k image)

1 Mei als strijddag van arbeiders bereikte een climax in 1886 in de Verenigde Staten. Vanuit vakbonden was in de voorafgaande jaren het idee opgekomen: “8 hours for work, eight hours for rest and eight hour for what we will”. Acht uur werk en geen uur langer. Dit was in een tijd dat werkdagen van tien, elf of zelfs twaalf uren heel gebruikelijk waren, een radicale eis. Voor gematigd links ging het al te ver. Voor veel anarchisten ging het niet ver genoeg: die wilden de onmiddellijke afschaffing van kapitalisme en loonarbeid. Arbeiders, die uit eigen ervaring het verschil wisten tussen acht en twaalf uur, pikten het idee echter op. Met name in Chicago waren anarchisten deel van de arbeidersbeweging die het idee van de achturendag omarmde.

klik op 'meer'

=Joke Kaviaar= op: 20/04/2017 om: 10:53u [link] [Geen reactie]

De nieuwe Buiten de Orde is uit – mét vrijkaartje BAJeenkomst COBRA 23 april

buitendeorde2017 (17k image)

Jawel, de nieuwe Buiten de Orde is uit! Het is het eerste nummer van
Buiten de Orde van 2017. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije
Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns,
strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken
over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer,
arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme,
milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.


=Buiten de Orde= op: 10/04/2017 om: 10:31u [link] [Geen reactie]

DE AS 197 IS VERSCHENEN

DeAS.197 (61k image)

De persen draaien; het woord wordt verspreid. Drukwerk!

Klik op meer.


=Thom= op: 04/04/2017 om: 17:28u [link]


Powered by Greymatter