Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/08/2018: "De nieuwe Buiten de Orde is uit!"

2017BdO4klein.tif (614k file)

Zojuist is het vierde nummer van Buiten de Orde van 2017 verschenen. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.

Wat valt er deze keer in de Buiten de Orde te lezen? Allereerst het thema: religie. Vanouds zijn anarchisten zeer kritisch jegens godsdienst. In dit nummer bekijken we waarom en in hoeverre die houding nog altijd verstandig is. Tommy Ryan vraagt zich bijvoorbeeld af of er een herijking van de anarchistische religiekritiek nodig is. Emma belicht de rol van de rede tegenover het geloof, Kabouter Spillebeen laat zien hoe Max Stirner alle waarheden die groter zijn dan mensen zelf, als gevaarlijke spoken kenschetst, Nayoko Sadashi bekijkt de zeven katholieke hoofdzonden door een anarchistische bril. Peter Storm laat zien dat religieuze stromingen ooit fungeerden als broedplaats voor anarchistische opvattingen. En Dennis de Lange heeft een interview gehouden met iemand van de Nederlandse tak van de Catholic Worker, waaruit mag blijken dat religieus geloof ook vandaag inspiratie kan vormen voor een anarchistische praktijk. Tenslotte kreeg ook 'Us Verlosser' Domela een plek in het thema-deel.

Naast thema-artikelen veel aandacht voor de actualiteit, met bijvoorbeeld meerdere artikelen rond de strijd in Rojava waaronder een afsluitend stuk van Jan Bervoets, die de gang van zaken in de regio al jaren bijhoudt. Hanna schreef en stuk waarin de huidige aandacht voor genderneutraliteit kritisch tegen het licht wordt gehouden uit feministisch oogpunt. Enkele mensen die deelnamen aan Code Rood analyseren problemen die binnen die actie ontstonden in het klassieke spanningsveld tussen breed en radicaal. We hebben artikelen rond arbeidersstrijd bij Jumbo en antifascistisch verzet tegen Pegida. De strijd in Catalonië krijgt aandacht, evenals de vrijlating van Chelsea Manning. Een recensie van Thom Holtermans geschiedenis van het anarchisme in Nederland laat zien dat we niet van gisteren zijn, terwijl een interview met Herman Ambon laat zien dat dit ook geldt voor het soort maatschappij waar we ons voor inzetten. Vaste rubrieken en korte berichten completeren het nummer. Veel leesgenot, en beste wensen voor het nieuwe jaar!

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar het adres: redactie@buitendeorde.nl.

Het blad kost maar €2,50 en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.nl/buitendeorde

2 Reacties


If you are so freedomloving, you must understand that which lies behind all the mess we are currently seeing. I hope these links bring some enlightenment and that you may use this knowledge for something good.

www.exposingchristianity.com

www.exposingthelieofislam.com

deathofcommunism.com

zei: Unknown op 25/01/2018 om: 12:52u

Ik ben op zoek naar een geluidsopname van Dominee NJC Schermerhorn. Vriend en neef van Domela Nieuwenhuis. Medestrijder en oprichter van de IAMV. De opname is door Gé Nabrink gemaakt (of laten maken). Heeft u deze toevallig of weet u waar ik de zou kunnen vinden?
Ik ben superdankbaar als u iets heeft!
Graag een reactie!
Niko Stammes

zei: Niko stammes op 28/04/2018 om: 14:47u


Powered by Greymatter