Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/04/2017: "Open de poorten van de vrijheid, Milly Witkop (1877-1955), Anarchiste en feministe"

WitkopO (47k image)

Boekpresentatie in 'Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid', Leuven, 29 maart 2017

Klik op meer.

Milly Witkop is één van de belangrijkste vrouwen van de Joodse en anarchistische arbeidersbeweging van het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Ze streefde haar hele leven naar een wereld zonder onderdrukking, hiërarchie, patriarchaat, racisme en antisemitisme. In ballingschap had ze haa r religieuze levenswijze ingeruild voor de strijd voor een vrijere en sociaal meer rechtvaardige maatschappij. Haar Joodse afkomst bepaalde voor een belangrijk deel haar levenslange inzet voor het anarchisme.

De auteur van het boek 'Open de poorten van de vrijheid' is Siegbert Wolf; het boek wordt ingeleid door Anya Topolski. Sprekers tijdens de presentatie van het boek zijn Anya Topolski, Liesbeth Kennes en David Dessers.

Anya Topolski doceert politieke theorie en ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze beschrijft, uitgaande van haar eigen ontwikkeling, hoeveel overeenkomsten jodendom en anarchisme hebben en welke verbanden je kunt aanwijzen tussen de joodse opvattingen van rechtvaardigheid en de anarchistische ideeën van Milly Witkop. Liesbeth Kennes is sociaal-cultureel pedagoge en oprichtster van de website ‘Wij Spreken Voor Onszelf’. Ze belicht het feministisch engagement van Milly Witkop. David Dessers is gemeenteraadslid voor Groen en trekt conclusies voor Leuven anno 2017.

Plaats van handeling is het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid (CEO), Minderbroedersstraat 48, Leuven, op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur.

Meer informatie over Milly Witkop is te vinden op: https://libertaireorde.wordpress.com/2016/11/12/milly-witkop en op:
https://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/het-revolutionaire-yiddishland-de-actualiteit-van-de-joodse-arbeidersbeweging


Powered by Greymatter