Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/05/2017: "De nieuwe Buiten de Orde is uit!"

buitendeorde20164 (17k image)


Vlak voor de feestdagen van het afgelopen jaar is het vierde nummer van
Buiten de Orde van 2016 verschenen. Het kwartaalblad is een uitgave van de
Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland,
columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische
stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer,
arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme,
milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.

Meer...


Het thema deze keer: marktwerking. In dat kader kom je in dit nummer
artikelen tegen over het neoliberalisme en het soort globalisering dat
ermee samenhangt, maar ook een bespreking van het werk van Karl Polaniy
die “de utopie van de zelfregulerende markt” onder de loep neemt, en een
stuk dat laat zien dat een waarlijk vrije markt niet lijkt op een vrije
markt, maar meer op een communisme dat evenmin lijkt op wat daar doorgaans
voor doorgaat. Tenslotte een artikel dat uitlegt dat individualistisch
anarchisme nog wel heel iets anders is dan het van een wel zeer
misleidend etiket 'anarcho-kapitalisme' voorziene, ultraliberaal
verschijnsel.

Andere onderwerpen in deze BdO: veel over de strijd in Syrië, waarin
verder gekeken wordt dan alleen Rojava. Een reportage over Vloerwerk, dat
directe arbeidersstrijd een impuls aan het geven is. Een stuk over
anarchisme in Birma, een overzichtsstuk over de wereldwijde anarchistische
beweging zoals die in de IFA gebundeld is - een IWA die afgelopen jaar een
congres heeft gehouden waarvan verslag wordt gedaan. Een heel uitvoerig
artikel over discussies onder anarchisten over het zionisme toen dat in
opkomst was. Daarnaast een stuk over wapenhandel van Nederland met de
uitkomst van die zionistische beweging: de staat Israël. Boekbesprekingen,
een verslag van de Crimethinc-tour in september in Nederland, plus diverse
kronieken, cultuur en actuele berichten over repressie en solidariteit
ronden deze BdO af. Lezen, dat ding, derhalve.

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde?
Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom
de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar het adres:
redactie@buitendeorde.nl.

Het blad kost maar €2,50 en is verkrijgbaar bij de betere linkse
boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk
op https://www.vrijebond.org/buitendeorde/


Powered by Greymatter