Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/08/2016: "Strijdlied 'Fascisten! Pas op!'"

Een maand geleden bracht de gelegenheidsformatie Alerta!, het strijdlied 'Fascisten! Pas op!' uit, toen alleen nog als mp3 bestand. Inmiddels is er een video bij gemaakt.ENGLISH BELOW / Text and chords below

Alerta! roept op komende zondag, 13 november, in Den Haag in actie te komen tegen Pegida in Den Haag. Er is een demonstratie aangekondigd en opgeroepen de mars van de fascisten te verhinderen.
Zie:
https://afadenhaag.wordpress.com/2016/10/17/13-11-2016-demonstratie-geen-ruimte-voor-pegida-stop-racisme/
en
http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/11/13-11-2016-stop-pegida-in-den-haag-laat.html

klik op 'meer'

Alerta! hoopt dat anderen het lied gaan overnemen als middel in de strijd tegen het opkomend fascisme. Het is nadrukkelijk geen lied van een groep of persoon. Het lied is voor en van ons allemaal.

Hieronder en op http://vrijheidvanbeweging.nl/alerta vind je de (Nederlandstalige) tekst, de akkoorden en de Engelstalige versie van de tekst.
Doe ermee wat je wilt. Voer het uit zoals je wilt. Laten we het gebruiken om de antifascistische strijd te versterken en te verspreiden.

Alerta!


ENGLISH

Battle song 'Fascists! Beware!' now with video

A month ago we, the occasional band Alerta !, brought out the battle song "Fascists! Beware!', then only as an MP3 file. Meanwhile a video has been made.For coming Sunday, November 13, Alerta! calls to take action against Pegida in The Hague. A demonstration has been announced and a call out to prevent the march of the fascists.
See:
https://afadenhaag.wordpress.com/2016/10/17/13-11-2016-demonstratie-geen-ruimte-voor-pegida-stop-racisme/
and
http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/11/13-11-2016-stop-pegida-in-den-haag-laat.html

Alerta! hopes that others will take over the song as a means in the fight against the rising fascism. It is emphatically not a song of a group or individual. The song is there for all of us to use.

Below and on http://vrijheidvanbeweging.nl/alerta you will find the (Dutch) text, the chords and the English version of the text.
Do with it what you want. Run it like you want. Let's use it to strengthen and spread the anti-fascist struggle.

Alerta!


TEXT NL:

Fascisten! Pas op!

Zij willen het onbehagen
Zij willen hun vlaggen dragen
Zij willen een vijand belagen
Fascisten! Fascisten! Fascisten! Pas op!

Zij leven door haat te dragen
Zij leven van zichzelf beklagen
Zij leven met volle magen
Fascisten! Fascisten! Fascisten! Pas op!

Want waakzaamheid is geboden
als 't eigen volk wordt geprezen
Ja waakzaamheid is geboden
als de zondebok wordt aangewezen

Zij roepen dat zij beschaafd zijn
Zij roepen dat zij bezorgd zijn
Zij roepen dat zij slachtoffer zijn
Fascisten! Fascisten! Fascisten! Pas op!

Daar gaan ze - hun leugens verkopen
Daar gaan ze - Hou je ogen open
Daar gaan ze - Laat ze niet lopen!
Fascisten! Fascisten! Fascisten! Pas op!

Want waakzaamheid is geboden
als 't eigen volk wordt geprezen
Ja waakzaamheid is geboden
als de zondebok wordt aangewezen

Want waakzaamheid is geboden
't Fascisme staat weer aan de deur
Ja waakzaamheid is geboden
Sta op tegen nazi terreur!

Sta op!


TEXT ENG:

Fascists! Beware!

They want to see people unhappy
They want to have flags to carry
They want to attack an enemy
Fascists! Fascists! Fascists! Beware!

They live by a grudge to carry
They live off self-pity
They live with a full belly
Fascists! Fascists! Fascists! Beware!

For we need to ever be watchful
when our own people are celebrated
Yes we need to ever be watchful
when the scapegoat is designated

They're crying that they are civilized
They're crying that they are agonized
They're crying that they are victimized
Fascists! Fascists! Fascists! Beware!

Now look at them - peddling their lies
Now look at them - keep your eyes open wide
Now look at them - don't let them pass by
Fascists! Fascists! Fascists! Beware!

For we need to ever be watchful
when our own people are celebrated
Yes we need to ever be watchful
when the scapegoat is designated

For we need to ever be watchful
Fascism's back at the door
Yes we need to ever be watchful
Rise up against Nazi's once more

Rise up!


CHORDS / AKKOORDEN:

Couplet in 4/4:
| Am | C | 3x
| G | G Am | 1x

Refrein in 6/8:
| Dm | Am |
| G | Am |
| Dm | Am |
| G | E7 |

2nd refrein last lines / 2e refrein laatste regels:
Sta op tegen nazi terreur! 4x
Rise up against Nazi's once more 4x
| G | E7 | 3x
| G | Am |


Powered by Greymatter