Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/16/2016: "DE AS 195 IS VERSCHENEN"

M&A.AS195 (56k image)
Het anarchisme kent geen gesloten geheel van leerstellingen. Het staat open voor verandering; je zou kunnen zeggen dat het ‘lerend’ is. Dat is generatie op generatie anarchisten duidelijk geworden. Daarmee is voorkomen dat het zich als een ‘kerk’ ontpopte. Dit betekent dat er tegenstellingen bestaan hebben en zullen bestaan, tussen anarchisten onderdeling en tussen ideologische ‘buren’ van anarchisten, zoals marxisten. Maar ook die kennen onderling weer (grote) tegenstellingen. Het is evenwel niet uitgesloten dat door anarchisten van sommige marxisten te leren valt.

Klik op meer.


In de nieuwe aflevering van de AS (nummer 195, zomer 2016) met als thema ‘Anarchisten & Marxisten’ wordt aan vorenbedoelde kwestie aandacht besteed vanuit verschillende gezichtshoeken, zoals: de ‘kritische theorie’ van de marxistische Frankfurter Schule (Thom Holterman), het feminisme uit de jaren 1920 (Ron Blom), de pogingen van Daniel Guérin om tot een synthese van anarchisme en marxisme te komen (Patrice Spadoni).

Anita de Waal heeft het nummer geopend met ‘Marxist of anarchist? En André de Raaij werkt uit dat de strijd wel als gestreden mag heten, die van anarchisten versus marxisten. Anita de Waal gaat daarna in op de Februaristaking van weleer en bespreekt dat elke staking haar voorgeschiedenis heeft. Vervolgens besteedt André de Raaij aandacht aan het leven van de anarchist, communist, humanist en leraar Werner de Haan (1941-2015).

De afdeling ‘Rubrieken’ speelt in op het thema van dit nummer.

Tot slot is te wijzen op het photoshoppen door Weia Reinboud. Zij maakte de foto voor de omslag: links ziet men Rosa Luxemburg, rechts Emma Goldman, het middelste oog is van beiden.

DE AS 195, themanummer ‘Anarchisten & Marxisten’, 60 blz., prijs 6,50 euro.


Powered by Greymatter