Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/14/2016: "BUITEN DE ORDE"

Voor.BdO4 (53k image)
De sociale strijd van anarchisten cirkelt om twee maatschappelijke verschijnselen: vrijheid en gelijkheid. Het verbindingswoordje ‘en’ moet daarbij niet over het hoofd worden gezien. Het een kan niet zonder het ander om onevenwichtigheid en uitwassen te voorkomen. Het is wat Bakoenin anderhalve eeuw geleden de lezer al voorhoudt: ‘Vrijheid zonder socialisme, betekent voorrecht en onrecht; en socialisme zonder vrijheid is slavernij en meedogenloosheid’ (uit: Federalisme, Socialisme en Anti-theologisme). Het maakt dat de sociale strijd zich op vele fronten afspeelt. Dat blijkt ook uit het onlangs uitgekomen nummer 4 (2015) van het anarchistische kwartaalblad Buiten de Orde (BdO).

Klik op meer.


In dit nummer wordt een grote verscheidenheid van artikelen aangeboden. Een aantal ervan is in het thema China geplaatst. Het omvat vijf bijdragen. De eerste bijdrage, verzorgd door Kees Stad, levert een overzicht van wat er in het heden zich afspeelt in China als ‘economische reus op terugtocht’. Peter Storm behandelt in een erop volgend artikel de Culturele revolutie als een ‘vermomde staatsgreep van Mao’. Ik kom op zijn bijdrage terug waar ik de ‘Badiou discussie’ behandel (zie de site 'Libertaire orde')l. De bloeitijd van het Chinese anarchisme (1910-1930) wordt uitgebreid geschetst door Dennis en Maartje. Daarna volgen twee artikelen van vooral religieus-filosofische inhoud van oude Chinese herkomst (Taoïsme in relatie tot anarchisme). Er zijn nog twee andere thema’s te ontwaren hoewel Buiten de orde ze niet zo noemt: ‘Vluchtelingen’ en ‘Midden-Oosten’.

BdO opent met wat ik het thema ‘Vluchtelingen’ noem. Ondermeer wordt aandacht gevraagd voor de rol van activisten in het vluchtelingendebat. Verder is er een artikel over de kracht van anarchistische netwerken waar het gaat om het ondersteunen van vluchtelingen (Food not Borders) en een artikel over de directe solidariteit met hen (Watch the Med Alarm Phone). Het thema wordt afgesloten met een ‘Kroniek migratiestrijd’.

Merk ook de informatie op over het discussieweekend ‘Er zijn grenzen’, georganiseerd door 2.Dh5: 19-21 februari 2016 in Maastricht.

Het derde thema noem ik ‘Midden-Oosten’. De aanleiding ervoor is het feit dat vijf jaar geleden de ‘Arabische Lente’ inzette en, zoals in het eerste artikel erover, de vraag beantwoord moeten worden: ‘Is alles weer bij het oude?’. Peter Storm houdt zich met dit onderwerp bezig. Jan Bervoets vertaalde vervolgens een artikel over zelforganiserende vluchtelingen in Koerdistan. In een andere bijdrage laat hij zien hoe het parlementaire stelsel in Turkije werkt. Tevens komt kort de Rojava revolutie aan de orde.

Een artikel dat los staat van deze drie thema’s, maar dat zeker de nodige aandacht verdient, is getiteld ‘Patriarchaat in de verloskamer’. Het gaat om een ‘vrouwenkwestie’ maar de bedding is die van de strijd tegen neoliberalisme en patriarchale dominantie. Dit maakt de ‘vrouwenkwestie’ ook een mannenzaak, kortom het gaat over integraal feminisme dat een ieder aangaat.

Badiou buiten de orde

BdO heeft tevens ruimte gemaakt voor een discussie gewijd aan de opvattingen van de hedendaagse Franse marxistische filosoof Alain Badiou. De discussie loopt al vanaf nummer 2 (2015). Ik ging in tegen het daarin opgenomen artikel over Badiou vanuit de vraag: ‘Wat is de relevantie van de opvattingen van deze marxist en maoïst voor het anarchisme?’. Ik concludeerde: die is er niet! Jorg Meurkes en Jan Nol beogen nu in hun reactie in het huidige nummer 4 van BdO het tegendeel te demonstreren. Zij doen dat met drie artikelen (één van Jorg Meurkes en Jan Nol zelf, twee van Alain Badiou in de vertaling van Jorg en Jan).

Ik ga er vanuit dat zij weten, dat zij mijn vraagstelling niet hebben beantwoord. Immers aan de hand van die drie artikelen is des te meer aannemelijk te maken, dat Badiou anarchisten niets te vertellen heeft. Erger nog! Deze man heeft alles, en bij zijn volle verstand, aangehangen wat anarchisten afwijzen: leninisme, stalinisme, maoïsme. Hij heeft in de jaren 1970 staan juichen bij de overwinning van de Rode Khmer die in Cambodja de vreselijkste daden, waaronder genocide, heeft gepleegd. In 2012 heeft hij daarvoor zijn spijt betuigd (zie BdO, nr. 4, p.59). Kom op zeg.

Thom Holterman

BUITEN DE ORDE, nr. 4, 2015, 79 blz., prijs 2,50 euro.

1 Reactie


AANVULLING

Op de site ‘Libertaire orde’ ga ik dieper in op de kwestie Badiou omdat het volstrekt onbegrijpelijk is waarom aan deze filosoof zoveel ruimte in een geacht anarchistisch tijdschrift als ‘Buiten de orde’ wordt besteed. Zie voor de uitwerking van mijn oppositie tegen Badiou:

https://libertaireorde.wordpress.com/2016/02/14/over-vluchtelingen-culturele-revolutie-en-de-franse-filosoof-alain-badiou/

zei: Thom Holterman op 14/02/2016 om: 11:44u


Powered by Greymatter