Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/07/2015: "ECONOMIE ANDERS"

DeAS.193 (47k image)
Bij de redactie van de AS leefde aI langere tijd de behoefte om een speciaal nummer te wijden aan de opkomst van nieuwe economische modellen en praktijken, waaronder in het bijzonder de zogenaamde deeleconomie (the sharing economy).

Klik op meer.


Dit onderwerp is vanuit een anarchistisch perspectief zowel uitdagend als ook relevant. Het uitdagende karakter wordt veroorzaakt doordat het onderwerp in zeer korte tijd tot ontwikkeling is gekomen en de politiek - van links tot rechts - grote moeite heeft om te komen tot een positiebepaling met betrekking tot dit issue. De relevantie vloeit voort uit het feit dat de deeleconomie een aantal verrassende overeenkomsten vertoont met de idealen en doeleinden die binnen de libertaire beweging leven. (Red.)

In dit nummer wordt aan meerdere aspecten van het verschijnsel deeleconomie aandacht besteed. Naast een overzichtsartikel door Marius de Geus bevat dit nummer onder andere een uitgebreide en kritische bijdrage van Thom Holterman over het innovatieve peer-to-peer en ook netwerk-denken. Verder wordt door Henk van Arkel van STRO (Utrecht) en zijn broer en uitgever Jan van Arkel ruim aandacht besteed aan de rol van ander geld en innovatieve geldsystemen die samen kunnen gaan met een deeleconomie. Andere bijdragen worden geleverd door onder meer Arie Hazekamp, Rymke Wiersma, Kornee van der Haven en Jan Bervoets.
(red. Marius de Geus en Rymke Wiersma).

De AS 193, najaar 2015, 64 blz., prijs 6,50 euro.


Powered by Greymatter