Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/10/2015: "BUITEN DE ORDE"

Voorkant.BdO (59k image)
In het derde nummer van dit jaar van ‘Buiten de orde’ staat het thema STAD centraal. Daarnaast treft men een aantal artikelen waarin actualiteiten aan de orde zijn.

Klik op meer.

Wat de actualiteiten aangaat, komt de Griekse situatie – Notities bij een debacle – aan de orde. Onder meer zijn aan te treffen: een interview met een lid van een anarcho-syndicalistisch initiatief, een beschouwing over Syriza en een ‘Brief uit Griekenland’. Daarna is er aandacht voor wat er zoal in Turkije en Turks Koerdistan plaatsvindt. Jan Bervoets evalueert een aantal van de kwesties die er spelen. Hij gaat ook in op het Koerdisch debat. Daarbij neemt hij een handig lijstje op uit een artikel van Sam Dolgoff uit 1986, over de vraag wanneer een revolutie wel of niet als een contrarevolutie is te zien. Ook nuttig van hem is zijn bijdrage over de vraag of het anarchisme al dan niet een ideologie is – neen dus; het is een beweging (hoe mini ook op dit ogenblik).

Met plezier las ik de stukken van het thema ‘de stad’. Bookchin wordt hier de ruimte gegeven – zoals over zijn denkbeelden met betrekking tot directe democratie en libertair communalisme. De Franse situationisten van weleer en hun ideeën over de stad zijn verwerkt. Daarbij is onontkoombaar de aandacht voor de Nederlandse architect en beeldend kunstenaar Constant en het kritische denken over urbanisme van de Franse marxistische filosoof en socioloog Henri Lefebvre (iemand van wie anarchisten wat kunnen opsteken).

Het thema is actueel omdat meer en meer de publieke ruimte wordt geplunderd door gure neoliberale types (gentrificatie; zie de bijdrage in dit nummer getiteld ‘Recht auf Stadt’ en combineer dan meteen met de bijdragen ‘Woningbouwvereniging Soweto’ en ‘Laatste Amsterdamse vrijplaatsen bedreigd’).

Er is één bijdrage in dit nummer van Buiten de orde dat mij niet bevalt. Het betreft dan natuurlijk niet het stuk over Joe Hill, ook niet het stuk over feminisme (wa’s da?!) noch het stuk dat de actualiteit van Rudolf Rocker bespreekt. Neen, het gaat om het vertaalde artikel van de Franse marxistische filosoof Alain Badiou. Ik geef toe, de titel van zijn stuk, ‘De rode vlag en de driekleur’, gecombineerd met zijn ronkend taalgebruik, doet vermoeden dat het in ‘Buiten de orde’ zou passen. Het geeft de indruk dat we op de barricade zijn beland. Hier lijkt de revolutie zelf aan het woord. Maar dat is een volstrekte misvatting. Het is namelijk de rode vlag – de vlag van het communisme –, niet de zwarte – die van de anarchie! Want Badiou mag van alles zijn, behalve anarchist. Dat hoeft niet uit te maken, zou hij als communist onderhuids niet nog steeds iets meedragen van het leninisme, stalinisme en maoïsme van de uiterst kwalijke soort. Het heet dat hij het verlaten heeft, maar ik heb mijn twijfels.

BUITEN DE ORDE, nummer 3, 2015, 84 blz., prijs 2,50 euro.

1 Reactie


AANVULLING:
Ik besprak het nummer van ‘Buiten de orde’ ook op de site ‘Libertaire orde’. Daar ga ik nadrukkelijk op het betoog van Alain Badiou in en geef ik mijn argumenten waarom het artikel niet deugt. Zie:
https://libertaireorde.wordpress.com/2015/11/10/de-stad-de-renegaat-de-terreur-en-de-situationisten/

zei: Thom Holterman op 10/11/2015 om: 10:51u


Powered by Greymatter