Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/24/2015: "HET ANARCHISME VAN HANS RAMAER (1941-2015)"

VoorkantAS (57k image)
Op 12 maart overleed de eindredacteur Hans Ramaer, oprichter van de AS. Deze AS wil een beeld geven van zijn leven en werk. Over zijn anarchistisch denken is hij vlak voor zin dood nog geïnterviewd en hij maakte zelf nog de keuze voor de artikelen van zijn hand die in dit nummer zijn opgenomen.

Klik op meer.


Hans was een man van het pragmatisch anarchisme, zoals hij dat noemde: probeer je anarchistische denkbeelden om te zetten en vorm te geven in de dagelijkse praktijk. Uit de interviews met Hans, zijn artikelen en herinneringen van redacteuren, zal dit blijken.

Hans was ‘de spil van de AS’, zoals Thom Holterman schrijft. Het wegvallen van Hans betekent niet dat het redactionele beleid van de AS ingrijpend gewijzigd gaat worden. De redactie is van mening dat een scala aan anarchistische denkbeelden en visies op de huidige maatschappijproblematiek en terugblikken op voor het anarchistisch denken belangrijke personen, het kernpunt van de AS vormen en wil die ook graag in de toekomst met de lezers delen. (Red.)

Naast de hierboven bedoelde teksten zijn in dit nummer ook de gebruikelijke rubrieken en boekbesprekingen opgenomen. Het nummer heeft een prachtige full color voorkant.

DE AS 192, zomer 2015, prijs 7,50 euro.


Powered by Greymatter