Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/10/2014: "Waarom negeert de wereld de revolutionaire Koerden in Syrië?"

David Graeber wees een paar dagen geleden op zekere overeenkomsten tussen Rojava, de Koerdische provincies van Syrië, en het revolutionaire Spanje van 1936-37. De vraag stellen is haar beantwoorden, kun je zeggen - in Washington, Londen, Brussel en niet te vergeten Ankara heeft men liever koppensnellende fascisten dan een anarchistisch "experiment" in het Midden-Oosten.

Arin-Mirkan-620x310 (36k image)

Het stuk in Nederlandse vertaling.

3 Reacties


Beste leden van de Vrije Bond en andere geďnteresseerden (doorsturen is gewenst)

Betreft geld inzameling voor D.A.F. (Revolutionair Anarchistisch Front) Turkije i.v.m. actieve solidariteit rond Kobane in Syrië.

De solidariteitskas van de Vrije Bond heeft vandaag 500 euro (9-10-2014) overgemaakt naar de anarchistische organisatie D.A.F Devrimci Anar?ist Faaliyet (Revolutionair Anarchistisch Front). Door de loop der jaren zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen Nederlandse anarchisten (en Vrije Bond leden) en mensen van de D.A.F. De ervaring om met hen te spreken en te leren kennen, hebben altijd bijgedragen aan de overtuiging dat de kameraden van de D.A.F. zeer betrouwbaar zijn en zeer toegewijd aan de anarchistische zaak zijn.

Het duurde dan ook niet lang dat onze kameraden van de DAF zich zouden mengen in het conflict rond de stad Kobane op de Turkse Syrische grens, dat op dit moment al weken wordt belegerd door milities van de I.S. (Islamitische Staat). Het geval wil dat anarchisten, revolutionaire linksen, koerden en andere groepen en individuen een autonome grenswacht hebben gevormd om mogelijke IS strijders te stoppen om vanuit Turkije naar Syrië te gaan. Ze proberen ook goederen voor de IS en de olie handel vanuit Syrië naar Turkije tegen te houden. De I.S. heeft grote olievoorraden en raffinaderijen in handen en financiert zo de oorlog.

Het tweede doel is om als waarnemer de Turkse politie, leger en douane te observeren en daarover te rapporteren wanneer die weer IS strijders toe laat vanuit Turkije, Syrië in. Dit is al meerdere malen aantoonbaar gebeurt. De politie en leger zitten niet te wachten op pottenkijkers en er zijn dagelijks rellen en botsingen met de waarnemers, Koerdische bewoners van de regio en andere solidaire groepen. Het lukt soms om grensovergangen te doorbreken of te bestormen zodat vluchtelingen vanuit Syrië Turkije in kunnen gaan en Koerdische strijders vanuit Turkije zich kunnen aansluiten bij de vechtende Koerdische milities zoals de JPG, gemengde Koerdische milities verbonden aan de PKK en de YPJ, milities die alleen bestaan uit vrouwen, ook verbonden aan de PKK.

De DAF heeft geld nodig om daar ter plekke direct hulp en ondersteuning te verrichten. Denk aan voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen, maar ook communicatie apparatuur, scanners (om radio verkeer van leger en politie te luisteren), porto's, telefoonkaarten, foto en videoapparatuur. Vervoer vanuit Turkije naar de grens moet gefinancierd worden, zodat een steeds nieuwe aanwas van mensen aan de grens druk kan uitoefenen op politie en leger.

Wij als anarchisten voelen ons diep verbonden met de kameraden in Turkije en de Koerdische regio's en we willen een daad stellen tegen deze wereld van apathie en onverschilligheid. Daarom roepen wij een ieder op om geld te doneren voor de DAF of initiatieven te nemen om geld in te zamelen. Wij stellen de rekening van de Vrije Bond open voor een ieder die solidair is. Zodra er een aanzienlijk bedrag is maken wij dat direct over aan de DAF, bedragen die later binnen komen zullen later op plek van bestemming komen. De eerste 500 euro is al gearriveerd in Turkije.

Dus stort op:
IBAN: NL80INGB0005495473
BIC/Swift: INGBNL2A
T.n.v. Vrije Bond
te Amsterdam
o.v.v. : DAF
Er is de afgelopen dagen intensief contact geweest met de kameraden van de DAF en hieronder is een email die we vannacht hebben ontvangen, geen tijd voor vertaling, dus in het Engels.

Revolution will win in Kobanę!

Our Comrades in Boydę Village Reports:
It?s the 24th day of ISIS attacks on Kobanę. While people?s defending forces in all border villages are on human shield sentry for Kobanę against attacks, everyone, everywhere in the region we live, rised up not to let Kobanę fall.

We have been on human shield sentry for around three weeks in Boydę village west of Kobanę. In the last two days, explosions and sounds of clashes got intense in Kobanę?s outer districts and town center. During this period of intense clashes, military forces increased their attacks on human shield sentries at border villages. Soldiers of Turkish State has been attacking with gas bombs to those who approach the border from both sides, including the village that we are in, which was attacked on Tuesday. Soldiers also used live ammunition from time to time in their attacks and wounded people.

These attacks on border villages especially mean that ISIS forces are allowed passage through the border. Republic of Turkey?s support to ISIS is clearly visible here as it is there. Of course that?s not the only thing that is clear. We have learned that one of the ISIS leaders commanding the attack on Kobanę got killed by YPJ/YPG forces. Meanwhile clashes today are as intense as before and continued all day long. Sounds of clashes almost never stopped today. However now we know that explosions are made by YPJ/YPG forces. It?s reported that YPJ/YPG forces tactically emptied the streets of Kobanę at town center and ambushed ISIS, neutralizing them with successful tactics.
Everyone?s excited by what?s told at village meetings; one of them is ISIS? fear of women guerillas. ISIS represents the state, the terror, the massacre and also the patriarchy of course. Because of their belief that they cannot be so-called ?martyrs? when they get killed by a women guerilla, a YPJ fighter, they are scared of encountering YPJ forces. Because when they encounter them, the women who ?fight? against them show no mercy to the ISIS lot. This is the freedom against patriarchy created by YPJ fighting.
The rebellion that rises in all of Kurdistan and all cities of Anatolia in the last two days, makes us feel the invincibility of organized people. These rebellions increase the confidence in revolution for everyone in Kobanę, in villages at Kobanę border, and in all of Rojava. Whenever a sister or brother falls, although we feel the sorrow, it intensifies everyone?s anger and power here. Requiems that start with hitting on knees turn into halay dance with feet kicking fast and strong enough to crack the earth. Thus our sorrow bursts into anger, fast and strong.

This is just what everyone needs here. For the freedom and revolution that?s craved, despite everything.
Long live the People?s Kobanę Resistance!
Long live the People?s Rojava Revolution!
Long live our Revolutionary Anarchist Action!

Als aanvulling nog drie links (helaas facebook)

DAF met dagelijkse updates, soms in het Engels: https://www.facebook.com/anarsistfaaliyetorg

Anarchistische vrouwen organisatie, verbonden met de DAF: https://www.facebook.com/anarsistkadinlariz

De facebook van de Ierse Workers Solidarity Movement (anarchistische organisatie), hebben Turkse leden en vertalen vrije snel dingen naar het engels: https://www.facebook.com/WorkersSolidarityMovement

Anarchistische Groep Amsterdam
postbus 16521, 1001 RA Amsterdam

bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
iedere zaterdag van 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

lezen: Directe Actie
onregelmatig verschijnend gratis blad van de AGA
webstek:www.agamsterdam.org

zei: Sjaak op 13/10/2014 om: 18:40u

“Het geval wil dat anarchisten, revolutionaire linksen, Koerden en andere groepen en individuen een autonome grenswacht hebben gevormd om mogelijke IS strijders te stoppen om vanuit Turkije naar Syrië te gaan. Ze proberen ook goederen voor de IS en de oliehandel vanuit Syrië naar Turkije tegen te houden.”
“Het lukt soms om grensovergangen te doorbreken of te bestormen zodat (…) Koerdische strijders vanuit Turkije zich kunnen aansluiten bij de vechtende Koerdische milities zoals de JPG, gemengde Koerdische milities verbonden aan de PKK en de YPJ, (…) ook verbonden aan de PKK.”

Sinds wanneer laten anarchisten anarchisten zich gebruiken om deel te nemen aan de bescherming van de grenzen van een staat? De verdediging van een functie van de staat is per definitie niet revolutionair, dus welke zijn die andere “revolutionaire linksen” waarmee ze een samenwerkingsverbond hebben gesloten?

De laatste keer dat de anarchisten een verbond hebben gesloten met “revolutionaire linksen”, de sociaal-democratische UGT, de stalinistische PSUC was in Spanje in 1936 wat uitliep uit op een massaal bloedbad, en de moord op de meest oprechte revolutionairen: Berneri en kameraden van De Vrienden van Durruti).
“Reeds op 11 augustus 1936 was er een verbindingscomité gevormd, dat een gemeenschappelijk optreden van CNT-FAI en UGT-PSUC diende voor te bereiden (…) Op 22 oktober 1936 evenwel kwam er een pact tot stand, dat de samenwerking van de genoemde organisaties in Catalonië verwezenlijkte. Het werd ondertekend door de UGT, door de PSUC, door de CNT en door de FAI (Lorenzo, p. 131-132).” (Revolutie en Contrarevolutie in Spanje, Cajo Brendel)

De CNT-FAI deed dat uit naam van de verdediging van het mindere kwaad. Zo verklaart Emma Goldman in de zomer van 1936: “Met Franco aan de poort van Madrid, kon ik de CNT-FAI nauwelijks verwijten dat ze hebben gekozen voor het mindere kwaad: deelname aan de regering in plaats van dictatuur, het meest dodelijke kwaad”. Het anti-fascisme (net zoals het anti-ISIS nu) is een van de meest gesofisticeerde instrumenten van de heersende klasse om de strijd tegen uitbuiting en onderdrukking te verleiden samenwerkingsverbanden aan te gaan met zogenaamde revolutionaire partijen of openlijke burgerlijke groeperingen.

Het probleem van “het mindere kwaad” is, dat ze een politiek is (anarchisten zijn toch tegen politiek!), en wel een politiek van een glijdende schaal. Heb je eenmaal een keer “ja” gezegd hebt en het eerste stukje van de eigen principes hebt ingeslikt, dan volgen automatisch meerdere toegevingen, totdat er zoveel van de beginselen zijn ingeleverd dat er uiteindelijke niets meer van overblijft. Uiteindelijk ben je dan gezwicht voor de moraal van “het doel heiligt de middelen” en zijn je beginselen niets anders en beter dan de hypocriete moraal van de heersende klasse. Hannah Arendt heeft ooit eens gezegd: “Politiek gezien is de zwakte van het argument van het “mindere kwaad” altijd geweest dat degenen, die daarvoor kiezen, snel vergeten dat ze voor “het kwaad” hebben gekozen.”

Met de oproep aan de militanten in Nederland om financiële en dus ook morele steun te verlenen aan de D.A.F. (Revolutionair Anarchistisch Front), die momenteel niet alleen samen met andere groeperingen een staatsfunctie vervult, maar ook diensten vervult ten gunste van de PKK, steekt de Vrije Bond duidelijk de Rubicon over. De PKK heeft niets revolutionairs, ook niet als hij alleen is samengesteld uit milities die bestaan uit vrouwen.

“Enne – of Öcalan het licht heeft gezien, dan wel dat het gezegde “als de vos passie preekt, boer pas op je kippen” van toepassing is, dus: of we hier met zijn allen geschiedenis hebben meegemaakt of een grote begoochelingtruc? (…) er is alle reden om de zaken in Turkije nauwlettend in de gaten te houden, omdat volgens diverse berichten (…) de Erdoganisten en Kemalisten nu een front vormen tegen het antimilitarisme en de anarchie en er veel arrestaties en martelingen plaatsvinden.” (Jan Bervoets, naar aanleiding van Internationale Anarchistische bijeenkomst in St. Imier op 18 augustus 2012; de website van de Vrije Bond)

Twee jaar later denkt de Vrije Bond zeker dat er inderdaad “een grote begoochelingtruc heeft plaatsgevonden” en dat de PKK met haar hypocriete leuzen over ‘federatieve vormen van organisatie’ en ‘de emancipatie van de vrouw’ een soort revolutionaire organisatie is geworden. Maak je geen illusies: de PKK zal oprechte anarchistische militanten net zo gemakkelijk inzetten als kanonnenvoer, als alle andere imperialistische gangsters over de hele wereld dat doen.

zei: arjan de goede op 27/10/2014 om: 12:20u

Wist niet dat er anarchisten vechten in Syrie...

zei: perkamentus op 15/11/2014 om: 21:41u


Powered by Greymatter