Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/09/2014: "SPAANSE BURGEROORLOG: VERLOREN REVOLUTIE"

OmslagRev.Vrij (40k image)
Het is niet voor het eerst dat de Spaanse burgeroorlog in boekvorm wordt behandeld. Daniel Aïache wijst erop in de inleiding bij zijn onlangs verschenen werk getiteld ‘De verloren revolutie, Revolutionaire Parijse groepen oog in oog met de Spaanse revolutie’.

Klik op meer.


De bibliografie van deze verloren revolutie telt meer dan 40 000 titels, zegt hij. Sinds 1976 hebben meer dan 1000 romans het licht gezien, die dit conflict als onderwerp hebben. Je vraagt je dan af wat er nog voor nieuws is te melden. Toch heeft Aïache zich gewaagd aan een beschouwing erover.

De Spaanse revolutie heeft voor een korte periode de revolutionaire hoop naar een punt gevoerd, dat nog nooit bereikt was. Gedurende die periode is een hele maatschappij radicaal veranderd. De vernietiging van de Spaanse revolutie, die een sociale revolutie was, vond plaats onder de aanvallen zowel door de nationalisten (generaal Franco; franquisme, een Spaanse variant van het fascisme, waarin men de naam van Franco herkent) en de stalinisten (Jozef Stalin; Russische communistische dictator).

In het verloop van de Spaanse revolutie heeft Parijs een rol gespeeld als uitvalsbasis. Daardoor ontstaat er een relatie tussen Spaanse revolutionairen en Parijse revolutionaire groeperingen en bewegingen. Het is deze rol die Aïache uitvoerig beschrijft. Hij wijst Parijs als plaats aan waar tegelijk wordt gewerkt aan (a) de revolutionaire solidariteit (in geld, in het rekruteren van mensen die in Spanje willen gaan helpen, etc.) en (b) de concentratie van stalinistische acties (aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Komintern in Parijs).

De opeenvolgende nederlagen in de strijd tegen de franquistische en stalinistische vijanden lieten velen van de Parijse groepen ontredderd achter. Allen moesten hun politieke positie en hun ideeën over de revolutie heroverwegen, zoveel maakt Aïache duidelijk. Hierin ligt naar het mij voorkomt ook de actualiteitswaarde van deze ‘geschiedenis’. Revolutie? Maar welke belangen spelen er onderwijl? Wie heeft er baat bij dat een revolutie een bepaalde – door de revolutionairen onbedoelde – kant opgaat? Wie kan op het vinkentouw zitten om ‘de revolutie’ over te nemen of te verbrijzelen? Hoe dit te voorkomen? Het antwoord op die vragen, ik verneem ze gaarne.

AÏACHE, Daniel, La révolution défaite, Les groupements révolutionnaires parisiens face à la révolution espagnol, Éditions Noir et Rouge, Paris, 2013, 131 blz., prijs 16 euro.

1 Reactie


AANVULLING
Het boek is uitgebreider besproken op de site ‘Libertaire orde’; zie:
http://libertaireorde.wordpress.com/2014/07/09/de-verloren-revolutie-spaanse-burgeroorlog-1936-1939-bekeken-vanuit-parijs/

zei: Thom op 09/07/2014 om: 10:00u


Powered by Greymatter