Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/02/2014: "Poging advocaat Stelling te schorsen door Raad van Discipline mislukt"

Vandaag heeft de Raad van Discipline in Den Haag besloten advocaat Meindert Stelling niet te schorsen voor (on)bepaalde tijd. Hiermee gaat de Raad niet in op de eis van deken Martens van de Orde van Advocaten om Stelling onmiddellijk voor onbepaalde tijd te schorsen.
meindertstelling2 (18k image)
Stelling is vooral bekend vanwege zijn messcherpe optreden als raadsman in principiŽle rechtszaken tegen kernwapens.
Klik op meer.

Deken Martens verweet advocaat Stelling dat hij stelselmatig staat te vloeken, tieren en schelden tijdens rechtszaken. Ook meende hij dat Stellings opstelling in de rechtszaal niet in het belang van zijn cliŽnten is.

Reactie advocaat Meindert Stelling:

Het verzoek van de deken aan de raad van discipline kan worden gezien als een poging om scherpe kritiek op disfunctionerende rechters onmogelijk te maken. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van verdediging zijn hierbij in geding. De deken heeft getracht die vrijheden te beperken, hoewel hij daartoe geen enkele wettelijke bevoegdheid heeft.

In de kern van de zaak ging het dan ook om een conflict tussen een tegenover rechters volgzame deken en een kritische advocaat. In dit conflict toont de deken een gewetenloze volgzaamheid tegenover rechterlijke uitspraken waarin wordt ingegaan tegen wettelijke bepalingen, waaronder de uitspraak
van de Hoge Raad van 2001 dat een atoomaanval tegen de burgerbevolking rechtmatig zou kunnen zijn.
Deze gewetenloze volgzaamheid staat tegenover de kritiek die bij de verdediging van vredesactivisten tot uitdrukking wordt gebracht, dat de Hoge Raad met die uitspraak lijnrecht ingaat tegen het verbod van genocide en het verbod om de burgerbevolking aan te vallen. Het is verheugend dat de raad
van discipline heeft geoordeeld dat een onmiddellijke schorsing van een advocaat niet is bedoeld als middel om in een dergelijk conflict een beslissing te forceren ten gunste van de deken.

Reactie cliŽnten:

CliŽnten van advocaat Meindert Stelling vinden het zeer terecht dat hij niet geschorst is. Hiermee behouden onder meer asielzoekers en anti-kernwapenactivisten een zeer betrokken en kritische advocaat. CliŽnten hebben Meindert Stelling nog nooit horen vloeken, tieren en schelden.
Bovendien zijn zij zeer tevreden over het werk van Stelling. Dat hebben enkele tientallen cliŽnten ook duidelijk gemaakt door de Raad van Discipline een brief te sturen of aanwezig te zijn bij de behandeling van het schorsingsverzoek op maandag 12 mei jl.


Powered by Greymatter