Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/21/2014: "Oost-Europese anarchisten vaardigen verklaring uit tegen de oorlog in Oekra´ne"

Russische en andere Oost-Europese anarchisten hebben een verklaring opgesteld waarin zij de Russische en Oekra´ense overheden veroordelen en stelling nemen tegen de oorlog in de Oekra´ne.
no_war_between_people_mug-r54dced9ad11a4dfe9bcdc42964ac025d_x76x5_8byvr_324 (13k image)
Ze stellen dat de werkende klasse uit beide landen het nationalisme moet verwerpen en moet vechten voor hun eigen belangen.
Klik op meer voor de verklaring!

Verklaring van Internationalisten tegen de oorlog in de Oekra´ne

Oorlog tegen de oorlog! Geen druppel bloed voor de 'natie'!

De machtsstrijd tussen oligarchische clans in Oekra´ne dreigen tot een gewapend internationaal conflict te escaleren. Het Russische kapitalisme heeft als oogmerk de Oekra´ense staatsmacht opnieuw in te richten om hun lang geplande imperialistische en expansionistische agenda in de Krim en het oosten van Oekra´ne door te voeren ľ zij hebben sterke economische, financiŰle en politieke belangen in deze regio.

Tegen de achtergrond van een nieuwe ronde van dreigende economische crisis in Rusland probeert het regime Russisch nationalisme op te stoken om de aandacht af te leiden van de groeiende sociaal-economische problemen van de werkers: armzalige lonen en pensioenen, de ontmanteling van de beschikbare gezondheidszorg, het onderwijs en de andere sociale diensten. Onder dekking van het gedonder van nationalistische en militante retoriek is het makkelijker om, gebaseerd op reactionaire, conservatieve waarden en repressieve wetgeving, de formatie van de autoritaire ondernemingsstaat af te ronden.

De acute economische en politieke crisis in Oekra´ne hebben tot een vergrootte confrontatie geleid tussen de 'oude' en 'nieuwe' oligarchische clans waarvan de eerstgenoemde gebruik heeft gemaakt van ultrarechtse en ultranationalistische formaties om een coup te plegen in Kiev. De politieke elites op de Krim en van oost-Oekra´ne hebben niet de intentie hun macht en bezit te delen met de opvolgende regeerders uit Kiev en proberen te steunen op hulp van de Russische overheid. Beide zijden hebben naar de heersende nationalistische hysterie gegrepen: respectievelijk Oekra´ens en Russisch. Er zijn gewapende botsingen en bloedvergieten. De westerse machten hebben hun eigen belangen en aspiraties en hun interventie in het conflict zou kunnen leiden tot een Derde Wereldoorlog.

Oorlogvoerende klieken van bazen laten zoals altijd ons gewone mensen: de loonarbeiders, werkelozen, studenten, pensioengerechtigden, vechten voor hun belangen... Ons drogerend met de nationalistische drugs, zetten ze ons tegen elkaar op waarbij we onze werkelijke behoeften en belangen vergeten. Wij geven niet om hun 'naties'. Waar we om geven zijn vitalere en drukkendere problemen ľ hoe we de eindjes aan elkaar knopen in het systeem dat zij hebben gesticht om ons tot slaaf te maken en te onderdrukken.

We zullen niet zwichten voor de nationalistische vergiftiging. Naar de hel met hun staat en 'natie', hun vlaggen en ministeries! Dit is niet onze oorlog, en we zouden er niet op in moeten gaan, betalend met ons bloed voor hun paleizen, bankrekeningen en het genot om in het pluche te zitten van de autoriteiten. Als de bazen in Moskou, Kiev, Lviv, Kharkiv, Donetsk, Simferopol, [Washington en Brussel] met de oorlog beginnen, is het onze taak ons hier met alle middelen tegen te verzetten!

Geen oorlog tussen de 'naties' ľ Geen vrede tussen de klassen!

KRAS, Sectie van de Internationale Arbeiders Associatie (AIT/IWA) in Rusland
Internationalisten uit Oekra´ne, Rusland, MoldaviŰ, IsraŰl, Litouwen
Anarchistische Federatie MoldaviŰ
Fractie van Revolutionaire Socialisten (Oekra´ne)

Deze verklaring is open voor ondertekening. Individuen en organisaties die deze verklaring willen medeondertekenen kunnen hun naam/organisatie naar KRAS sturen via comanar30@gmail.com.

De volgende groepen en organisaties hebben dit inmiddels gedaan:
Workers Solidarity Alliance (North America)
Internationalist from USA, Ireland, Netherlands
Anarcho-Syndicalist Initiative of Romania
Libertarians of Barcelona
Left Communists and Internacionalists from Ecuador, Peru, Dominican Republic, Mexico, Uruguay and Venezuela
Workers-Communist Iniciative (France)
Leicester group of Anarchist Federation (Britain)
French-speaking Anarchist Federation (FAF)
International of Anarchist Federations (IFA)
Union workers and precarious of Clermont-Ferrand CNT-AIT (France)
"World Revolution" (Croatia)
A Libertarian Socialist (Egypt)
libcom.org group
World in Common network
Industrial Workers of the World (IWW)
Anarchist fraction of Sennacieca Asocio Tutmonda (World Anational Association)
Bristol group of Anarchist Federation (Britain)
Network of Anarcho-Syndicalists (MASA, Croatia)
Hamid Moradei (libcom.org/tags/hamid-moradei)
"Peak of social action" (Athens, Greece)
Anarchist Federation - South East England Regional NetworkPowered by Greymatter