Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/27/2014: "Anti-NSS protest: geen nieuwe kernwapens in Nederland"

Op 24 maart verzamelde om vijf voor twaalf (11:55 uur) een kleine 100 honderd burgers zich in Den Haag, die, net als de staatshoofden op de NSS-conferentie, erg bezorgd zijn over nucleaire veiligheid.Zij wilden de staatshoofden op de NSS een brief aanbieden en vragen om de wereld veiliger te maken door niet alleen radioactief materiaal te beveiligen, maar juist kernwapens en kernenergie af te schaffen. Een 88-jarige en zo'n 70 anderen werden gearresteerd.
Klik op meer!

De bezorgdheid van gewone burgers in de 'Stad van Vrede Recht' wordt tijdens de conferentie echter niet op prijs gesteld. In tegenstelling tot Amsterdam waar president Obama tulpen kreeg van een scholier en velen hem bijna konden aanraken, was de sfeer in Den Haag al bij voorbaat grimmig.

Ondanks de beveiliging door 13.000 agenten, 3.000 marechaussees, 4.000 militairen, twee F-16’s en marineschepen voor de kust, vond burgemeester Van Aarsten dat deze vreedzame demonstratie tijdens de NSS niet 'beveiligd' zou kunnen worden.

Eerder maakte ook de OVSE (de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) zich zorgen over het gebrek aan demonstratievrijheid in Den Haag tijdens de NSS-top. Doordat de demonstranten geen genoegen namen met het aangeboden plekje uit het zicht op het Malieveld en kozen voor een
wandeling richting Vredespaleis en World Forum (de conferentie-locatie), werd dit gebrek aan
demonstratievrijheid ook zichtbaar gemaakt tegenover de nationale en internationale pers.

Speerpunt

Terwijl de Nuclear Security Summit (NSS) zich bezig houdt met de relatief kleine kans dat terroristen radioactief materiaal in handen krijgen, zijn de werkelijke gevaren veel groter. Dat betreft niet alleen de gevaren van kernenergie en kernwapens in het algemeen, de demonstranten zijn vooral bezorgd over de aangekondige modernisering en vernieuwing van kernwapens in Rusland, de VS en Europese NAVO-landen. In totaal zou deze modernisering van kernwapens zo'n 10,4 miljard dollar gaan kosten.

Ook de Amerikaanse kernwapens in Nederland zouden gemoderniseerd moeten worden, terwijl de meederheid in Tweede Kamer de kernwapens die op vliegbasis Volkel liggen, juist wil retourneren naar de VS.

Op het stationsplein spraken hierover Harry van Bommel, lid van de tweede kamerfractie van de SP, en Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede. Vervolgens ging de demonstratie, onder aanhef van vredelievende doch strijdbare liederen, op pad om te proberen de verzamelde machthebbers een brief met hun zorgen te overhandigen.

De demonstranten werden al snel tot stoppen gedwongen, omsingeld en aangehouden. De jongsten waren twintigers, de oudsten ver in de tachtig, veteranen uit de tijd van de dreigende plaatsing van kruisraketten in de tachtiger jaren. Na uren op het politie bureau doorgebracht te hebben werd
iedereen na verhoor met een boete van 150 euro vrijgelaten. Waarschijnlijk zullen de meesten deze boete niet betalen en de zaak bij de rechter voor laten komen.

De volgende organisaties & verbanden riepen op tot deze actie: Catholic Worker Amsterdam, Franciscaanse Vredeswacht, Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn, Vrouwen
voor Vrede.


Powered by Greymatter