Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/15/2014: "DE GROTE OORLOG 1914-1918"

Grote (73k image)
Het onderwerp van deze nieuwe editie van de AS is in vele opzichten aangrijpend en getuigt van de absolute waanzin van militarisme en de even grote gekte van moderne oorlogvoering. Maar zoals altijd wensen wij de lezer weer een verhelderende, spannende en leerzame leeservaring toe.

Klik op meer.


Over deze periode valt het nodige te vertellen vanuit een anarchistisch of libertair perspectief. Om te beginnen onderzoekt Marius de Geus in dit nummer op welke wijze de Grote Oorlog bepaalde karakteristieke beelden, ideeën en indrukken in ons collectieve geheugen over die periode heeft achter gelaten. Gastauteur Ron Blom beschrijft in zijn bijdragen de ideologische debatten over het antimilitarisme en concentreert zich vooral op de historische en politieke verwikkelingen in Nederland van 1914 tot 1918. Met name komen de muiterijen en de antimilitaristische activiteiten in het leger aan de orde.

Eveneens vanuit een geschiedkundige invalshoek gaat Arie Hazekamp dieper in op het bekende Dienstweigeringsmanifest uit het jaar 1915. Bovendien beschrijft Hans Ramaer hoe tijdens de Eerste Wereldoorlog invloedrijke anarchisten zoals Peter Kropotkin, Paul Reclus en Christiaan Cornelissen zich middels een manifest tot de oorlogvoerende naties richtten.

Verder treft de lezer een artikel aan van Martin Smit over de executies van honderden geallieerde soldaten die werden beschuldigd van lafheid en desertie, en die – zoals zal blijken – voor een groot deel naderhand zijn gerehabiliteerd. Ook zijn in deze uitgave overgenomen een vertaald en verrassend aandoenlijk verhaal getiteld De onbekende soldaat van Ret Marut (later bekend geworden als de mysterieuze B. Traven), en meerdere besprekingen (door Martin Smit en anderen) van relevante publicaties alsmede een artikel over de Duitse anarchist Ernst Friedrich, schrijver van Oorlog aan den Oorlog (1924) en oprichter van het Anti-Oorlogsmuseum te Berlijn.

De AS 186/187, 72 blz., prijs 7,50 euro.

3 Reacties


In het onderhavige AS nummer 186/187 schrijft Martin Smit over de executie van Britse soldaten in 1914-1918 door het Britse leger uitgevoerd. Het betreft ruim drie honderd mannen. Na bijna een eeuw en onder grote druk ging de Britse regering overstag door in 2006 306 geëxecuteerden eerherstel te verlenen.

In Frankrijk speelt dezelfde problematiek, maar van eerherstel is het nog niet gekomen. Op grond van een burgerinitiatief is nu een Pacifistisch Tribunaal 1914-1918 tot stand gekomen. Dat gaat aanklachten tegen toenmalige Franse generaals beoordelen, die verantwoordelijke zijn voor de dood van ruim 600 Franse geëxecuteerde ‘ongehoorzamen’.

Maar let ook op de vuile oorlog die Nederland in Indonesië voerde (‘politionele acties’ rond 1947). Deze oorlog heeft ook ‘ongehoorzamen’ opgeleverd, die om eerherstel vragen. Over die affaire en het Pacifistische Tribunaal leest men op de site ‘Libertaire orde’; zie:

http://libertaireorde.wordpress.com/2014/03/16/politionele-acties-de-vuile-oorlog-van-nederland-1946-1949-eis-eerherstel-voor-ongehoorzamen/

zei: Thom Holterman op 16/03/2014 om: 10:16u

B. Travens schrijversnaam tijdens de Radenrevolutie in München 1918-1919 was Ret Marut ipv Rat Marut.

zei: Jeroen op 16/03/2014 om: 14:25u

Je hebt gelijk Jeroen. Het is een tikfout van mij. Ik heb die verbeterd.
Dank, Thom

zei: Thom op 16/03/2014 om: 22:12u


Powered by Greymatter