Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/10/2014: "Voorintekenen op heruitgave van tijdschrift Provo"

Half april verschijnt bij de Kelderuitgeverij de heruitgave (facsimile) van het roemruchte blad PROVO uit de periode van 1965 tot 1967.
ProvoIsUit (30k image)
Op deze reprint van dit tijdschrift kun je nu intekenen.
Klik op meer!

De uitgave bestaat uit 2 oblong boeken met de nummers 1 t/m 12 van Provo, de drie laatste nummers van Provo zijn bijgevoegd en een A4 boek met een voorwoord van Roel van Duijn over het begin van Provo, een inleiding van Jan Donkers over de invloed die Provo heeft gehad en alle 17 PROVOCATIES, die door Provo's op straat werden uitgedeeld. Het geheel is verpakt in een cassette. In totaal 682 pagina's

De voorinteken prijs is €49.50. Na de presentatie op 22 mei wordt de prijs €59.50

Je kan voorintekenen bij Het Fort van Sjakoo in Amsterdam of bij de Rooie Rat in Utrecht. Daar ligt ook een voorbeeld ter inzage.

Verder kun je intekenen door een mailtje te sturen naar de Kelderuitgeverij o.v.v. PROVO. Vergeet niet je adres te vermelden!

Verder verschijnen bij Kelderuitgeverij:
Sacco en Vanzetti, Brieven. De eerste volledige vertaling van de brieven van Sacco en Vanzetti uit de gevangenis. Met een inleiding van Dick Gevers, redactie door Dick Gevers en Martin Smit. 330 pagina's ing., kost €20,00. Dit boek wordt gepresenteerd in Het Fort van Sjakoo op vrijdag 25 april om 17.30 uur. Dick Gevers houdt een inleiding over Sacco en Vanzetti.

Gustav Landauer, Oproep tot Socialisme. Reprint van de VAU uitgave uit 1940.
De anarchist Gustav Landauer (1870-1919) is vooral bekend doordat hij vermoord werd bij het neerslaan van de Münchener radenrepubliek. Hij verdient echter veeleer de aandacht als oorspronkelijk denker, literator en anarchist.
Landauer betoogt dat het anarchistisch socialisme geen product van wetenschappelijk denken kan zijn en hij wijst het marxisme dan ook af. Socialisme is ‘scheppen’, zoals kunst. Het socialisme moet opgebouwd worden vanuit het heden en is niet iets wat pas in een verre toekomst bereikt kan worden.
Hij pleit voor productieve associaties, voor een ‘ruilbank’, voor uitwisseling van producten buiten het kapitalistisch machtssysteem om. Hiermee schetst hij een hoopvol en verrassend modern perspectief, een mogelijkheid om nu al te beginnen met opbouw van het anarchistisch socialisme.
Met een voorwoord van Rudolf de Jong en een biografie in jaartallen van Gustav Landauer. 212 pagina's ing., kost€15.00

Beide boeken zijn te bestellen bij bovenvermeld mailadres van de Kelderuitgeverij!

1 Reactie


Er staat "Na de presentatie op 22 mei". Dan verschijnt de cassette dus en niet zoals in de kop gemeld wordt "half april".

zei: Sjakoo op 12/03/2014 om: 19:50u


Powered by Greymatter