Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/17/2013: "Indrukwekkende Domela Nieuwenhuis lezing in Heerenveen"

Zo'n 50 mensen woonden vanmiddag (17 november 2013) de jaarlijkse Domela Nieuwenhuislezing in Heerenveen bij van prof. dr. Willem Frijhoff die sprak over "Platte geesten en de duurzame gevolgen van gedachteloos bezuinigen". Hij hield een indrukwekkende lezing over de gevolgen van de ingrijpende bezuinigingen op cultuur die momenteel gaande zijn.

Willem_Frijhoff (27k image)
Willem Frijhoff

De Domela Nieuwenhuispenning werd uitgereikt aan Hans Ramaer die als oprichter van het tijdschrift De AS het anarchistisch gedachtengoed al veertig jaar voorstaat. Ook de afgelopen week overleden Wim de Lobel kreeg de penning toegekend.
Klik op meer.

Frijhoff hield een indrukwekkend betoog waarin hij de eendimensionale wijze hekelde waarmee ons cultureel erfgoed bejegend en bejaagd wordt. Het neoliberale denken ziet alleen het economisch kostenaspect en gaat voorbij aan de veelkleurige werkelijkheid waarin veel meer aspecten van belang zijn.

Hij noemde tal van musea en ander cultureel erfgoed dat door bezuinigingen de nek wordt omgedraaid. In een (te) hoog tempo, hij had slechts een uur spreektijd, hield hij een hartstochtelijk pleidooi voor culturele veelvormigheid, aandacht voor waarachtige 'Bildung' en een onafhankelijke wetenschapspraktijk die het Nederlands als voertaal blijft hanteren.

Een oplossing voor deze eenvormige slooppraktijken had hij niet, maar bewustwording en het gegeven dat de historie uiteindelijk ook weer tegenreacties oproept zal soelaas moeten bieden.

Frijhoff die het Museum nog een boekwerk aanbood, waarin een verwant van Domela Nieuwenhuis aantekeningen in had gemaakt, hield een doortimmerd verhaal waarin fundamenteel stelling werd genomen voor diversiteit en veelkleurigheid zoals dat momenteel nog maar weinig wordt gehoord.

Hierna reikte Jaap van der Laan de Domela Nieuwenhuispenning uit aan Hans Ramaer van De AS die dit jaar 40 jaar bestond. Deze memoreerde zijn herinneringen aan Wim de Lobel, die ook de penning toegekend had gekregen maar juist afgelopen week overleed. Daarin werd eens te meer duidelijk welke belangrijke rol Wim heeft gespeeld in de overgang van de oude anarchistische arbeidersbeweging naar het jongerenanarchisme van de jaren zestig, waaruit ook Provo zou voortkomen.
JaapVanderLaanEnHansRamaer (27k image)
Jaap van der Laan en Hans Ramaer

Voorafgaand aan de lezing hield Bert Altena gewoontegetrouw een rondleiding door het Domela Nieuwenhuis Museum waarin hij tal van anekdotes verweef. Opvallend daarbij was dat de baard van Bert verdacht veel begint te lijken op die van de man wiens leven hij kleurrijk beschreef...

1 Reactie


Is die lezing, van Frijthoff, ook ergens integraal te vinden?

Kees

zei: kees op 30/12/2013 om: 22:52u


Powered by Greymatter