Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/08/2013: "Bericht uit de VS-goelag: Hongerstaking tegen isoleercel"

Pelican-Bay-SHU-cell-by-Adam-Tanner-Reuters (23k image)

In Californië is nu een hongerstakingsactie van gevangenen begonnen. Dit betekent dat gevangenen in gevangenissencomplexen die uitsluitend uit isoleercellen bestaan ("Secure Housing Units", SHU's, in de altijd verfrissende eufemistische nieuwspraak van de VS) vanaf nu in hongerstaking zijn.
Hoevelen er aan mee zullen doen is uiteraard nu niet bekend.

Klik op meer

De hongerstaking onderstreept de volgende eisen:

1. Stop met collectieve bestraffing. Doe in plaats daarvan aan persoonlijke verantwoordelijkheid (Eliminate group punishments. Instead, practice individual accountability)

2. Schaf het beleid van "debriefing" af en stel de criteria bij van actieve/inactieve gang status (abolish the debriefing policy and modify active/inactive gang status criteria) (zie nr 2 hier voor toelichting in het Engels)

3. Het California Department of Correction and Rehabilitation (CDCR) moet zich houden aan de aanbevelingen van de US Commission on Safety and Abuse in Prisons (2006) betreffende een einde aan langdurige eenzame opsluiting (Comply with the recommendations of the US Commission on Safety and Abuse in Prisons (2006) regarding an end to long-term solitary confinement)

4. Verschaf voldoende voedsel en zaken voor voldoende persoonlijke hygiëne (Provide adequate food and hygiene)

5. Verschaf en verbreed constructieve programma's (educatie en ontwikkeling) en privileges voor gevangenen die voor onbepaalde tijd in de SHU vastzitten (Expand and provide constructive programs and privileges for indefinite SHU inmates).

Als grootste staat naar inwonertal heeft Californië ook het grootste aantal gevangenen, zo'n 170.000, een half procent van de bevolking. Het repressieve regime in sommige gevangenissen is al bij voorbaat verzwaard: elk half uur visitatie (Pelican Bay), tot ongenoegen zelfs van de bewakers en er is bij voorbaat aangekondigd dat er geen medische zorg verleend zal worden aan hongerstakende gevangenen.

De isoleercel wordt opgelegd door de gevangenisdirectie, er komt geen rechterlijke uitspraak aan te pas. Als de directie het vermoeden heeft dat men bij een "bende" hoort (gang) - en dan gaat het om een bende in de gevangenis, niet er buiten!, dan gaat het isoleerregime in. Het "aardige" hiervan is dat opsluiting in de isoleercel vanzelf ook een verlenging van het vonnis inhoudt. Ongelooflijk maar waar: men kan veroordeeld worden tot "zeven jaar tot levenslang". Zit men in het zevende jaar in de isoleercel dan komt men niet in aanmerking voor vrijlating op erewoord, een eigenmachtige strafverlenging door de gevangenisdirectie dus.

Twee jaar geleden is er ook een hongerstakingsactie geweest, er vielen twee doden bij, de staking is afgeblazen toen het CDCR concessies aanbood. Deze zijn niet uitgevoerd, en het ziet er niet naar uit dat het nu beter zal aflopen. De staking zal volgens de aankondiging "tot het einde aan toe" volgehouden worden. Bijzonder is dat de organisatie uitgaat van mensen met alle kleuren, in de VS en zeker in de VS-goelag, een afspiegeling van het aartsracistische bestel "buiten", een zeldzaamheid.

Er zal waarschijnlijk niet tot dwangvoeding overgegaan worden, zoals in Guantánamo of de Bezette Gebieden, omdat de schaal van deze actie het niet zal toelaten. Maar of de Mainstream Media er enige serieuze aandacht zullen besteden is op zijn minst twijfelachtig.

Amsterdams Solidariteits Komité.
Een vanuit Nederland georganiseerde petitie.Powered by Greymatter