Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/30/2013: "De Privatisering van ons geld."

De Privatisering van ons geld.


Om een goed begrip te krijgen over de oorzaak van de huidige gigantische mondiale crisis, is het van essentieŽl belang om een goed begrip te hebben van de "moeder aller problemen".


Dat dit "turbo" kapitalistische systeem zo op hol is kunnen slaan ,met alle uitwassen van dien, dat ons voedsel "kapot" gemaakt wordt, dat de "mafiose" pharmaceutische industrie ons zo belazerd, dat de banken en verzekeraars ons zo bezeikt hebben, dat onze "bezittingen" [post - spoorwegen - waterschappen enz..] verkocht zijn, onder de noemer van privatisering en dat zonder onze toestemming, dat stukje bij beetje onze welvaart wordt vernietigd, dat ons geld steeds minder waard wordt, dat er zoveel "angst" gezaaid wordt om maar steeds meer te kunnen infiltreren in ons dagelijks leven enz..enz...heeft alles te maken met het feit dat er een "schaduw - machtselite" achter onze zgn democratische gekozen regeringen staat, die de werkelijke touwtjes in handen hebben. Deze macht-elite zijn de "superrijken der aarde", met name de Centrale Bankiers, die de eigenaren zijn van ons geld of liever gezegd, zich ons geld hebben toegeŽigend op zeer slinkse wijze.

Deze Private Bankiers scheppen geld uit het niets, dat "niets" wordt "iets" nl ,een staatsschuld en die moet worden terugbetaald ,met rente natuurlijk. Deze rente die betaald wordt, wordt direkt omgezet in een reeŽle waarde met name in goud en andere edelmetalen. De schuld wordt gebruikt om de landen in een wurggreep te houden zodat precies datgene gebeurt dat ten dienste is van deze macht-elitie [M-E], om door te kunnen gaan met de agressieve veroverings veldtocht'"globalisering" genaamd.

Interressant is ,dat die staatsschuldpapieren [obligaties] weer terug op de markt komen in de vorm van "bezit". Veel van onze pensioenen en spaargeld is "gedekt" [lees "genaaid"] door staatsobligaties en hier wordt stevig mee gehandeld. Uw zekerheid van kapitaal is dus in feite gedekt door een schuld. Dus door niets. Dit is in de hele westerse maatschappij het geval. USA-EEG-JAPAN. Tot over onze oren zitten wij in de schulden bij een stelletje banken families.


En dit is geen complot-theorie.


Laat ik bij het begin beginnen.

Het is 1910 en onder de strengste geheimhouding vindt er een bijeenkomst plaats op Jekyll Island voor de kust van Georgia. Niemand mocht op de hoogte zijn van dit treffen. Aanwezig waren Paul Warburg, JP Morgan, Nelson Aldrich, Rockefeller e.a...bankiers.
Zeker de Amerikaanse Politici mochten hier geen "lucht" van krijgen.


Over dit treffen zei Frank Vanderlip [ Directeur van de Rockefeller bank - National City Bank ] het volgende: "Wij wisten, dat wij niet ontdekt moesten worden, anders was al onze tijd en energie van de laatste jaren voor niets geweest".


Thema van dit treffen was het realiseren van een zorgvuldig opgezet "master" plan, het opzetten en installeren van een Centrale Bank in Amerika. [ Amerika maakte zelf het geld en dat wilden de banken-families veranderen, zij wilden deze macht in handen krijgen]

De politici waren hier fel op tegen, omdat men zich heel goed realiseerde dat Amerika in de schuld kwam te staan bij een PRIVATE instelling, geleid door zeer rijke en machtige bankenfamilies - kartels. Het gevaar van een nieuwe slavernij was immers zeer groot: "je bent een slaaf van wie je leent". Ook het geval van infiltraties in de top van de politiek was te groot. Men wilde dit pertinent niet, het was absoluut niet in het belang van de Amerikaanse bevolking.

Het gevaar van een "SCHADUW REGERING" lag op de loer. Een machtstructuur "binnen" de besturende macht, die alleen de belangen van de superrijken behartigde, dit was een reeŽl gevaar geworden
Het "masterplan was gesmeed op Jeckyll Island and what's hyde[ing]".
Er werd vrijwel direkt een poging ondernomen om dit "Dr Jeckyll and Mr Hyde" plan door het congres te loodsen, onder de noemer van "welzijn en zekerheid" voor het volk. Natuurlijk...wat anders!!?? Een weldaad voor het "klootjes volk" de "nutteloze eters" zoals wij onlanks genoemd zijn door de nazaten van deze "weldoeners", voorstanders van een reducering van de wereldbevolikng tot 500 miljoen!!!!!!! [zie Georgia Guidestones].

Een van deze "weldoeners" en aanwezige op Jekyll Island was JP Morgan. Hij verkocht 1861 5000 geweren aan het Amerikaanse leger, voor de trotse prijs van $22,- per stuk. Gekocht waren deze geweren van hetzelfde Amerikaanse leger elders, voor de prijs van slechts $3,50 via een "achterdeurtje". [Een "onderdeurtje" koopt via een "achterdeurtje"] Dat die partij geweren werden verkocht voor zo'n lage prijs ,dat had een reden. De zgn "sloop" reden. Al richtte je nog zo goed, de kans dat de schutter zichzelf doodschoot was erg groot. Verder geen uitleg nodig denk ik. [Ik bedenk hier wel ter plekke dat het een ideale oplossing voor oorlogen zou zijn..,,maar goed]
De "deal" ging door en ook de rechtszaak die volgde. Deze rechtszaak werd gewonnen door JP Morgan. "Had het leger de koopwaar niet eerst kunnen controleren, ze zijn zelf schuld". Zo luidde het verweer van deze zgn "weldoener". En zo zien wij het begrip "weldoen" van deze mensen nu meteen in het goede daglicht. "Welzijn en zekerheid voor het volk" ...jaja.

Had deze J P!!! toch ineens dezelfde gewenste "VOC" mentaliteit als onze J P.!!!

Het J&H plan mislukte echter, het congres wilde dit niet. 1913 net voor Kerst werd de 2de poging ondernomen. Het overgrote gedeelte van de congressleden was op kerstreces want, zo waren ze "misleid", er zouden geen zaken van betekenis meer behandeld worden en "wie heeft zo vlak voor de "heilige dagen" snode plannen?". Zo werd op zeer slinkse wijze de "FEDERAL RESERVE ACT" door het restant van het Congress met "overgrote meerderheid"aangenomen. De FED was realiteit. Vanaf dat moment begon de staatsschuld snel op te lopen. De politici [passanten op het toneel] konden nu makkelijk aan geld komen. Verstrekt door de [verborgen en constanten op het toneel] Private Bankiers.

Met de invoering van de INKOMSTEN BELASTING werd de zekerheid verschaft richting de FED. Ten koste van het volk natuurlijk, de eerste "weldaad" was een feit.


Een oorlog kost geld - veel geld - geld dat geleend moet worden. Het is zeer interessant dat vele politici uit die tijd NIET geloofden, dat de 1ste W.O ontstaan was volgens de ŲfficiŽle versie, zoals die nu in de geschiedenis boekjes staat. Men was er van overtuigd, dat dit conflict kunstmatig en zorgvuldig werd ingeleid. Met een beetje speurwerk kom je ook achter een hťťl andere werkelijkheid. Na de 1ste W.O was de strik van een staatsschuld al stevig om de nek van de amerikanen gelegd. Weer zo'n weldaad. En de C.B begonnen steeds meer macht naar zich toe te trekken. Men installeerde "hun" pionnen op strategische plaatsen in de machtcentra van de Amerikaanse samenleving. [Idem dito in Europa]

Geld kan niet onbeperkt gemaakt worden, ten minste, toen niet [nu wel], er stond goud tegenover als dekking en dit was een behoorlijke belemmering. Het loslaten van de "goudstandaard" was de volgende zet.

In 1971 werd door de Amerikaanse President Nixon voor de dekking van de dollar, de goudstandaard losgelaten om zijn oorlog in Vietnam te kunnen betalen. Door het loslaten van de goudstandaard, konden er onbeperkt dollars worden gecreŽerd, omdat de benodigde goudvoorraad voor de dekking ervan niet meer nodig was. Dat vanaf nu geld uit het 'niets' werd geschapen, daar kijkt ook onze Schepper waarschijnlijk met enige verbazing naar, want zoals wij weten van Einsteins E=MC2 theorie kan materie geschapen worden uit energie en energie uit materie. Dat de Schepper "de bron van dynamische energie" wordt genoemd [Bijbel] laat zien ,dat Hij het ergens vandaan haalde, deze geldscheppers echter niet, zij doen datgene wat God niet kan, iets scheppen uit het niets...opmerkelijk vindt U niet? Nog opmerkelijker is het feit, dat er geen verschil meer is tussen "VALS" en "ECHT" geld, immers beide worden gecreŽerd uit het niets. De ene groep illigale criminelen versus de andere groep legale "criminelen".

< De ECB is het hoofd van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). De ECB werkt samen met de centrale banken van alle 27 EU-landen.>

Als een systeem in elkaar stort, zoals in feite in de Euro zone allang gebeurd is [men houdt de systemen kunstmatig in stand] betekent dit voor je spaargeld, dat bij het "onvermijdelijke" je geld terugkeerd naar de daadwerkelijke waarde, in dit geval papier!!! "Foetsjie Bah!" met een heel andere niet zo absorberende papiersoort. En we hebben genoeg voorraad want de geldpersen draaien overuren en staan roodgloeiend.

< Steeds meer schulden + Steeds meer macht = GLOBALISERING>

Door de toenemende privatisering van onze "eigendommen" zijn wij ons totaal afhankelijk aan het maken bij die eigenaren en wie dat zijn kunt U nu zelf wel verzinnen. Het zijn de eigenaren van: Onze bedrijven en diensten zoals reeds vermeld, maar ook van "ons" geld, grondstoffen, voedselindustrie, pharmaceutische-industrie, infrastuctuur..ook internetbedrijven, verzekeringen, militaire industrie, landerijen enz enz....overal duiken aan de top van deze structuren dezelfde mensen op.
Het zijn met name de Centrale Bankiers, de Private Bankiers die ons bewust in slavernij aan het brengen zijn, door steeds meer globalisering en steeds meer privatisering. Met opzet gedaan, bewust een strik
leggende om de bevolking, de belastingbetaler.

De huidige crisis heeft structuur en een patroon en dat sluit een ongeluk pertinent uit.
Ook de recente oorlogen die onder de noemer van "vrijheid, zekerheid en welzijn" voor de volken ,in betreffende landen gevoerd c.q uitgelokt worden, kunnen wij gewoon in het licht van een agressieve globaliserings politiek zien. Wij kunnen toch niet in alle ernst menen, dat de mensen in Irak, Lybie en nu Syrie en later Iran baden in de "weldaad" van het "westerse exportprodukt" democratie. Democratie vanuit het "faschistisch" opererende EEG? Laat mij niet lachen. Het gaat allemaal om het veilig stellen c.q afsnijden van de olie en grondstofreserven voor andere landen [China - Rusland]. Daar gaat het om. Een elitaire groep globalisten die een reducering van de wereldbevolking, tot 500 miljoen voorstaat, van die verwachten wij toch niet ,dat ze bezorgd zijn over de vrijheid van een volk. Kom op zeg.

Dat de Euro en Dollar kunstmatig in stand gehouden worden is alleen ter inleiding naar de volgende grote globaliserings stap en die kon wel eens zeer geweldadig zijn. Persoonlijk sluit ik een 3de W.O niet uit.
Want Rusland en China stemmen niet voor niets iedere keer tegen in de VN raad. Poetin komt uit de geheime dienst en die hou je niet voor de gek, die weet precies wat gespeeld wordt. En dat gesprekken tussen poetin en Merkel niets opleveren kan niet gewijd worden aan miscommunicatie want Poetin spreekt vloeiend Duits dit tot nadeel van "marionet' Merkel. Wij kunnen en moeten ervan uit gaan dan Rusland en China zich niet nogmaals door de modder laten trekken zoals in het geval LybiŽ gebeurt is.

De tentakels van deze globalistiche inktvis bevinden zich overal en men bedient zich van zgn. officiŽle instanties en "geheime" organisaties.

Daar gaat mijn volgende artikel over.


P.S ik wil U attenderen op een zeer interessant boek over de Centrale Banken die verantwoordelijk zijn voor de enorme inflatie en dat deze inflatie-cijfers in feite veel hoger zijn dan de officiŽle cijfers.
Edin Mujagic: Geldmoord "hoe de centrale bankiers ons geld vernietigen"isbn 978 94 600 3579 1 + op youtube vind U een interview met hem genomen uit het programma "BOEKEN" van Wim Brands. Ik wil U adviseren op zijn minst dit interview te bekijken.

MvG.


Powered by Greymatter