Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/07/2013: "Oud-redacteur Albert Ledder overleden"

220px-Hegel (11k image)
Pas nu bereikt mij het bericht dat oud-Vrije-redacteur Albert Ledder op 4 december 2012 onverwacht overleden is.

Waarom Hegel bij dit bericht? Klik hiervoor op meer

Albert Ledder was de Amsterdamse vertegenwoordiger van de Federatie van Vrije Socialisten, vast bezoeker van de volksvergaderingen van de Oranje Vrijstaat (Amsterdam Kabouterstad) in 1970 en colporteur met Recht voor Allen. In 1971 trad hij toe tot de redactie van de toenmalige Vrije, die na een fusie met het FVS-orgaan Recht voor Allen De Vrije Socialist ging heten. Van dit blad is hij eveneens een tijdlang redacteur geweest en gedreven colporteur.

Met Tine Leefkens stond hij begin 1972 aan de wieg van de afdeling Amsterdam van de Federatie van Vrije Socialisten - die vorm kreeg door bijeenkomsten met scholingskarakter. Spoedig trok een vast gezelschap als afdeling het pand Roodmerk in waar de FVS-Amsterdam spoedig mede-participant en -eigenaar van werd, iets wat goeddeels Alberts werk geweest is.

Met het georganiseerde anarchisme in Amsterdam en trouwens geheel Nederland ging het op den duur niet goed. De actie- en organisatierijkste periode was 1972-1975, toen de organisaties die Roodmerk beheerden als het ware osmotisch opgingen in de acties ter verdediging van de kraakpanden op het metrotraject, de roemruchte Nieuwmarktbuurt.

In tegenstelling tot wat Jan Bervoets schrijft in De AS, waaraan ik het nieuws van Alberts dood moet ontlenen, was Roodmerk wel een centrum van activiteiten in die dagen maar viel er niets te ontruimen. Het was eigendom van de activisten, geen kraakpand. Het is later voor de Markteconomie verdwenen zonder (zwart-)rode vlag of wimpel.

Met het verval van het georganiseerde anarchisme in een groot deel van Nederland (het Noordelijk Gewest splitste zich eind 1973 af en dit bleef als enige langer bestaan) verdween ook Albert als misschien het Gezicht van de Jongere generatie Anarchisten uit beeld.

Waarom Hegel? Wij hebben geen portret van Albert zelf, maar we kunnen gedenken dat hij te pas en ook nogal eens te onpas Hegel en aan Hegel ontleende begrippen en spreuken te berde bracht. Hij vond theorievorming belangrijker dan actie. Het is nu niet een ogenblik om het Nederlands anarchisme in de jaren zeventig uitgebreid te bespreken. Het is bepaald verdrietig dat pas een half jaar na zijn dood dit verscheiden gesignaleerd wordt op een site die als voortzetting zou kunnen gelden van het papieren blad waarvan hij redacteur is geweest.
Het zegt iets over het Nederlands anarchisme en de continuïteit en breuken in de geschiedenis ervan, ook van de afgelopen decennia.

Maar Albert is niet onopgemerkt gebleven. Mag je van een belijdend atheïst alsnog zeggen "rust in vrede"?


Powered by Greymatter