Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/02/2013: "Van Rechtsstaat Tot Staat Van Beleg"

OmslagBour (34k image)

Het zal ongetwijfeld veiligheidsverhogend zijn om onbewaakte spoorwegovergangen om te bouwen tot bewaakte. Ook een anarchist zal geen moment aarzelen een voorstel daartoe goed te keuren, indien op die manier de veiligheidssituatie bij het spoor verhoogd kan worden. Maar het is niet ten behoeve van dat soort veiligheid, dat er een veiligheidstotem is opgericht. Dat totem dient de bescherming af te dwingen van de belangen van de heersende klasse.

Klik op meer.


Dit uitgangspunt vormt de achtergrond van het onderzoek van de Franse demograaf en universitaire docent Nicolas Bourgoin. Het onderzoek is getiteld 'La révolution sécuritaire 1976-2012' (De veiligheidsrevolutie van 1976-2012).

Een van de dingen die uit zijn onderzoek naar voren komt, is dat een uitspraak als ‘De criminaliteit is in de loop van de laatste decennia gestegen’ niet hard gemaakt kan worden. Er bestaat namelijk geen statistisch ‘apparaat’ om de werkelijke omvang van de criminaliteit te evalueren. Daarnaast wordt er gewerkt met termen waarvan de ‘geometrie’ niet vastligt, zoals veiligheid, onveiligheid, geweld. Verder kan men uitspraken aantreffen waarin, bijvoorbeeld, wordt beweerd dat er sprake is van een afname van geweld, maar tegelijk zegt men te kunnen aantonen dat het gevoel van onveiligheid is toegenomen. Is een dergelijke paradox te verklaren?

Bourgoin legt dan uit dat er geen sprake hoeft te zijn van een schijnbare tegenstelling. Uit bepaalde statistische gegevens zou tot een afname van feitelijk gebruik van geweld geconcludeerd kunnen worden (omdat er, bijvoorbeeld, minder aangiften zijn gedaan). Enquêteer mensen over hun gevoelens, dan kunnen de enquête-uitkomsten leren dat er sprake is van een toename van het onveiligheidsgevoel, maar dat gevoel kan gevoed zijn door andere elementen dan fysiek geweld…

Die andere elementen kunnen samenhangen met bijvoorbeeld de grotere dreiging om een baan of een uitkering te verliezen, om de huur niet meer te kunnen betalen of om het feit dat men als maar het huis niet verkocht krijgt. Kortom, het onveiligheidsgevoel hangt dan samen met precariteit (onzekerheid). Het is met name de ‘angst’ die daaruit voortvloeit, die door de veiligheidsindustrie wordt geëxploiteerd. In die industrie gaan vele miljarden euro’s om. Het is het totaal van dit soort verschijnselen dat Bourgoin in hun onderlinge samenhang onderzoekt.

BOURGOIN, Nicolas, La révolution sécuritaire 91976-20120, Champ social éditions, Nîmes, 2013, 211 blz., prijs 19 euro.

1 Reactie


Aanvulling:
Op de site ‘Libertaire orde’ besteed ik ruime aandacht aan de bevindingen van Bourgoin, waarbij ik op samenhangen met de Nederlandse situatie wijs; zie:

http://libertaireorde.wordpress.com/2013/06/02/veiligheid-als-totem-van-rechtsstaat-tot-staat-van-beleg/

zei: Thom op 02/06/2013 om: 11:36u


Powered by Greymatter