Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/26/2013: "Gesloten luiken in deportatiecentrum Rotterdam"

Dagelijks om 15 uur demonstratie bij deportatiecentrum Rotterdam. Voorverzamelen 14 uur Rotterdam CS!

Update Occupy Rotterdam: Vandaag zondag 26 mei 2013 is het precies drie weken geleden dat activisten tijdens de Solidariteitstour van het No Border-netwerk via hun telefonische hulplijn er achter kwam dat er in het detentiecentrum van Schiphol meer dan twintig mensen in hongerstaking waren sinds 30 april 2013. Een dag later begon een hele grote groep vluchtelingen in Rotterdam met hun honger- én dorst-staking.Inmiddels zijn we dus drie weken verder.

geslotenluiken400px (102k image)
foto: tijdens solidariteitsdemonstratie zaterdag 25 mei sloot het centrum de luiken waardoor geen contact met binnen meer mogelijk was.

Van de groep hongerstakers zijn velen weer gaan eten en drinken. De woordvoerder van de Rotterdamse groep is
vrijgelaten. Anderen zijn overgebracht naar Vught of Scheveningen. Afgelopen vrijdag werd een voormalige hongerstaker opgenomen in het St.Franciscus Ziekenhuis. In Kamp Zeist zijn ook mensen in hongerstaking.

klik op 'meer'

(lees ook de open brief van hongerstakers aan de Tweede Kamer)

Er is druk opgevoerd middels isolatie en dreigenmenten weer te gaan eten. Vluchtelingen zijn bang geworden. Mishandelingen kwamen aan het licht. Zware mishandelingen. Er zijn Kamervragen over gesteld. De bevindingen van de onafhankelijke arts Elcke Bonsen haalden het nieuws maar werden door de directie van het Rotterdamse detentiecentrum ontkend en door de politici uiteindelijk in twijfel getrokken.

De acties van Occupy Rotterdam ter ondersteuning van de hongerstakers gingen ondertussen tot en met de dag van vandaag dagelijks door. Honderden sympathisanten sloten zich minstens één keer aan. Afgelopen dinsdagavond werd een symbolische vreedzame kring en hart rond en voor het detentiecentrum gevormd. De vluchtelingen van het Haagse Vluchthuis en de Amsterdamse Vluchtkerk sloten zich aan. Mensen vanuit de bezoekgroep en de wake van Rotterdam lieten zich meerdere dagen zien. Veel jongeren sloten zich aan en werden actief. Vrijwilligers van de Pauluskerk zijn deel
geworden van de kern van de actiegroep. Er werd een eigen telefonische hulplijn geopend.

De samenwerking met de werkgroep Deporatieverzet werd geintensiveerd. Vele verhalen kwamen naar buiten. Er werd actie gevoerd, gelijktijdig, in de drie grootste steden van het land. In andere steden her en der in het land, Nijmegen, Den Bosch verschenen grote ondersteunende spandoeken aan
gevels in de stad. Er was een tweedaagse hongerstakende solidairteitsactie van activisten in Den Haag.

Journalisten van lokale en landelijke kranten en radio en tv besteedden veel aandacht aan de actie. Naar aanleiding van deze aandacht kwam een enkele hongerstaker vrij.Maar er werden er ook gedeporteerd. De laatste week komen er weer nieuwe opgesloten vluchtelingen aan de hulplijn. Afgelopen week zijn grenscontroles gehouden bij Venlo. In de trein die van Wuppertal uit Duitsland ons land binnenkomt. Jonge asielzoekers,in het nauw door het verleden van hun ouders of het missen van ouders zitten vast in Nederland. Veel Afghanen ook.

Occupy Rotterdam is begonnen al de mensen die via de hulplijnen reageren te bezoeken.Een bezoekgroep wordt opgebouwd. tolken worden verzocht mee te werken. Er zal gezocht worden naar expertise van maatschappelijk werkers.
Occupy Rotterdam is geenszins van plan op deze wijze het bestaande systeem van detentie te gaan ondersteunen. Occupy doet dit ter ondersteuning van de vluchtelingen en bovenal om de situatie van de vluchtelingen te leren kennen.
Zodoende wil Occupy zo spoedig mogelijk met een rapportage komen met bevindingen. Occupy is nog altijd van mening dat sluiting van de detentiecentra gewenst is.Geen persoonlijke onderdrukking maar persoonlijke ontwikkeling is wat de vluchtelingen nodig hebben. Geen opsluiting maar opvang.

Vorige week zaterdag 18 mei troffen de activisten de vluchtelingen druk gebarend achter de ramen aan. Via gebarentaal en briefjes met grote letters werd langzaamaan duidelijk wat er gebeurd was. Verhalen van mishandeling. Een man toonde zijn blote rug en zijn arm in een mitella. Er werd melding gemaakt van langdurige opsluitingen in de isoleercel. De afgelopen week heeft de actiegroep vele uren geprobeerd te communiceren en gezocht naar contact met de persoon die
mishandeld is. Omdat de vluchtelingen voortdurend worden gecontroleerd en in de gaten gehouden worden zijn ze voorzichtig en bang. Gelukkig wordt de telefonische hulplijn steeds vaker gebeld en zijn er al vele afspraken voor bezoek gemaakt en inmiddels afgelegd.Afgelopen vrijdag bleek hoe blij de vluchtelingen zijn als ze actiegroep zien. Met nadruk werden de activisten bedankt en gevraagd vooral te blijven komen. Afspraken zijn gemaakt met de politie met wie is overeengekomen dat de dagelijkse acties door de wijkagent niet belemmerd zullen worden.

Zaterdag 25 mei 2013 heeft de directie van het detentiecentrum gekozen voor een rigoreuze ingreep de actie van Occupy Rotterdam te breken : Behalve aan de achterzijde, daar waar de celramen het verst weg zijn van de activisten, waren
verder voor alle ramen de luiken naar beneden. dit maakte de communicatie vrijwel onmogelijk. Ondertussen waren leden van Occupy Rotterdam echter wel binnen het detentiecentrum op bezoek geweest. Contacten zijn gelegd, deverhalen worden aangehoord.

Vrijdagmiddag 24 mei 2013 werd een vluchteling opgenomen in het ziekenhuis. Occupy had de ambulance weg zien rijden. Bevreemdend was dat er een vijftal politiewagens waren, ook van de Marechaussee. Bekend is geworden dat de
betreffende vluchteling na opgeroepen te zijn geweest in een aparte kamer van daaruit is weggebracht met erlammingsverschijnselen aan één kant van zijn lichaam.
Via Social media is dit weekend het ziekenhuis, naam van de vluchteling en kamernummer bekend geworden. Zondagmorgen heeft iemand van de actiegroep geprobeerd een bezoek bij hem af te leggen. Dit is verhinderd door twee
medewerkers van Justitie die in een kamer naast de patient de vluchteling bewaken. Omtrent deze situatie zijn er dus nog altijd vragen naar de omstandigheid van het voorval, waarbij de vluchteling verlamd is geraakt.

De luiken mogen gesloten zijn, in samenwerking met de betrokken activisten van deportatieverzet zal de actiegroep van Occupy Rotterdam niet rusten tot het gehele verhaal van alle belevingen van de opgesloten vluchtelingen, die reageren op onze oproepen, in kaart worden gebracht. Volgende maand hoopt Occupy Rotterdam met een rapportage te komen.Tot zover deze update.

Volg wat er gebeurt op de websites van:
Occupy Rotterdam
Werkgroep Deportatieverzet
No Border Netwerk


Powered by Greymatter