Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/06/2013: "ANARCHISME. EEN KORTE INLEIDING"

OmslagA (29k image)
Het getuigt van moed om nog maar weer eens een introductie over het anarchisme te schrijven. Want is er al niet genoeg op dat vlak te vinden?

Vermoedelijk wel. Echter, elke tekst, welke ook, heeft tevens een bepaalde tijdsgebondenheid. Niet alleen is er vaak per periode een verschil in woord- en taalgebruik te constateren, maar ook de interesse aangaande de te behandelen thema’s kan zich wijzigen. Dus moet de Franse politicoloog Éduard Jourdain gedacht hebben: toch maar de poging gewaagd om een nieuwe introductie over het anarchisme te schrijven. En wel onder de eenvoudige titel L’anarchisme.

Jourdain kennen we van twee boeken over de Proudhon, waarvan ik er een eerder op deze site besprak. Hij is dus thuis in de materie. Dit betekent dat hij weet dat het anarchisme niet een van te voren bedachte constructie is, die los staat van de werkelijkheid, maar een ideeënwereld die samenhangt met strijd en beginselen. Hij spreekt dan ook over verschijnselen die zijn opgenomen in de geschiedenis van de mensheid.

Ook als politieke beweging is het anarchisme historisch te traceren. De eerste grote theoretici ervan, zoals Proudhon, Bakoenin, Kropotkin of Malatesta, werkten hun ideeën uit aan de hand van wat zich politiek en sociaaleconomisch afspeelde in de negentiende eeuw. In die zelfde periode kwamen het kapitalisme en de natiestaat tot verdere ontwikkeling. Die beide verschijnselen kregen een radicale kritiek over zich heen van anarchisten in hun strijd tegen uitbuiting (van de arbeiders) en de onderdrukking van de bevolking. Dit zou in de loop van de tijd niet veranderen, wel zou die kritiek zich verbreden en verdiepen.

Aan het eind van zijn introductie gekomen en alles overziende, onderstreept Jourdain de rijkdom van het anarchisme, gezien zowel vanuit de historische ervaringen als van uit de ontwikkelingen als politieke theorie. Dit leidt er toe het anarchisme serieus te nemen.

Elke auteur zou zo zijn eigen voorkeuren hebben, waardoor er andere keuzes gemaakt zouden zijn betreffende de te behandelen thematiek. Zou iemand denken dat dit boekje een vertaling in het Nederlands waard is (ik zou dat onderschijven), dan is het natuurlijk aan te raden een hoofdstuk toe te voegen over het anarchisme in Nederland. Want dat ontbreekt geheel bij Jourdain – hetgeen hem niet te verwijten is.

JOURDAIN, L’anarchisme, Éditions La Découverte, Paris, 2013, 122 blz., prijs 10 euro.

[Het andere boek dat ik van Jourdain besprak, betreft 'Proudhon, un socialisme libertaire'; mijn bespreking daarvan vindt men op deze site; zie http://www.devrije.nl/archives/00002989.html ]

1 Reactie


Aanvulling
Het boekje besprak ik eveneens op de site ‘Libertaire orde’, waar ik er iets dieper op inging en in een ‘Aantekening’ naar recente literatuur verwees; zie:

http://libertaireorde.wordpress.com/2013/02/06/anarchisme-een-introductie/

zei: Tom op 06/02/2013 om: 11:35u


Powered by Greymatter