Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/09/2012: "ANARCHISME VAN NU"

OmslagVr (94k image)


Anarchie en anarchisme zijn op verschillende wijzen dubbelzinnige termen. In de eerste plaats worden ze zowel in positieve (perfecte orde) als in negatieve (wanorde) zin gebruikt. In de tweede plaats vindt men ze terug in het linkse als in het rechtse blok van de politieke filosofie. De Israëlische libertaire activist en sociale wetenschapper Uri Gordon behandelt in zijn proefschrift het anarchisme links binnen het sociaal-politieke spectrum, geënt op de positieve, constructivistische interpretatie ervan.

Klik op meer.


Het is het anarchisme dat mede zijn wortels heeft in de negentiende eeuwse arbeidersbeweging, een tijd waaruit ook een aantal van de zogeheten ‘klassieke’ anarchisten stammen.

Inmiddels zijn we ruim een eeuw verder en voor menigeen is het de vraag of men nog steeds met het anarchisme uit vervlogen tijden kan komen aan zetten. Die vraag is niet onbelangrijk, want er is nogal wat veranderd. ‘Things Have Changed’, zingt Bob Dylan dan ook. Wat evenwel niet is veranderd, zijn de grondslaggevende uitgangspunten van het anarchisme. Daarbij is niet van belang of deze al dan niet zijn te herleiden tot een van de ‘klassieke’ anarchisten. Het gaat er om die uitgangspunten opnieuw op te laden, zodat ze een toepassing kunnen vinden in de veranderde (politieke) situatie.

Het is precies dat, wat Uri Gordon heeft gedaan in zijn proefschrift. Dat is onlangs in een Franse vertaling verschenen onder de titel Anarchy Alive! Les politiques antiautoritaires de la pratique à la théorie (Vertaling op basis van zijn Engelstalige proefschrift Anarchy Alive ! Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory, 2008).

Niet alles wat hij aandraagt is onaanvechtbaar. Dat is niet erg. Het is juist goed dat er discussie over zal zijn.

GORDON, Uri, Anarchy Alive! Les politiques antiautoritaires de la pratique à la théorie, Atelier de création libertaire, Lyon, 2012, 247 blz., prijs 16 euro.

1 Reactie


Aanvulling

Op de site ‘Libertaire orde’ ga ik dieper op het boek van Gordon in; zie:

http://libertaireorde.wordpress.com/2012/12/09/anarchy-alive-anarchisme-van-nu/

zei: Thom op 09/12/2012 om: 11:35u


Powered by Greymatter