Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/01/2012: "ALBERT CAMUS FILOSOOF, SCHRIJVER, LIBERTAIR"

Camus.Oms.Lou (97k image)

Marseille-Provence zal in het jaar 2013 Europese culturele hoofdstad zijn. In dat kader zal mede uitgebreid aandacht aan Albert Camus (1913-1960) worden besteed. Lou Marin, kenner van het gedachtegoed van Camus, neemt alvast een voorschotje met een brochure over Camus.

Klik op meer.


Lou Marin heeft zich aan het schrijven gezet van de brochure 'Camus et sa critique libertaire de la violence' omdat iedereen Camus wil inlijven. Wie heeft evenwel echt naar Camus geluisterd, zo vraagt Marin zich af? Zeker niet de politieke kaste die aan de macht is en ook niet de ‘officiële’ intellectuelen die zich als lakeien van de macht profileren. Zij werken allen aan een heel ander project dan waaraan Camus werkte.

Zij keren de boodschap van Camus om, zij verwijderen de radicale elementen ervan, zij verkleinen de impact ervan tot iets als dat hij het communisme van de Oost-Europese staten heeft afgewezen voordat zij het deden (die intellectuelen, waarbij ondermeer ook aan Sartre is te denken). Anders gezegd, zij maken van Camus, wat Lou Marin noemt, een brave soldaat van de Westerse democratie. Wat zij allen volgens hem willen, is zich van Camus en zijn intellectuele erfenis meester maken. Zij willen dat hij hun filosoof zal worden.

Maar wie waren de ‘compagnons de route’ in het libertaire project van Camus? Wel, dat waren de libertairen, de gewetensbezwaarden militaire dienst (in het Frankrijk van toen gingen die voor vele jaren de gevangenis in), de niet-gewelddadige anarchisten, de revolutionair syndicalisten, de antikolonisten…

Er zijn er die Camus willen inlijven omdat hij in hun ogen (bijvoorbeeld die van Sarkozy) de eerste anticommunist was. Maar Camus was niet alleen tegen staatscommunisme, hij vertegenwoordigde veel meer. Hij bekritiseerde alle vormen en alle systemen van geweld. Camus was tegelijk anti-bourgeois en antikapitalist.

Lou Marin loopt dit in zijn pamflet allemaal na en belegt dit met vele verwijzingen naar teksten van Camus. Deze verschijnt hier als ‘libertaire genie’, ijverend voor een niet-bloedige revolutie in de lijn van Gandhi’s geweldloosheididee. In dit licht ziet Marin ook zijn eigen activiteit: Camus redden van de vele pogingen zijn libertaire kritiek op geweld en zijn revolutie ten bate van het leven te laten verdwijnen.

Overigens is Lou Marin niet de enige die het zo ziet. Ook de voorzitster van de ‘Société des études camusiennes’, Agnès Spiquel, laat zich zo uit. In een vraaggesprek met Le Monde van 15 september 2012 naar aanleiding van de problematiek rond de Camus-activiteiten in 2013, reageert zij op een vraag met: ‘Zij lezen Camus niet, zij bedienen zich van hem’.

MARIN, Lou, Camus et sa critique libertaire de la violence, Indigène éditions, Montpellier, 2011, 23 blz., prijs 3 euro.

1 Reactie


Aanvulling

Op de site ‘Libertaire orde’ ga ik in relatie tot Camus iets dieper in op de Algerijnse kwestie, die Frankrijk tot op heden verdeeld houdt. Tevens komt daarbij de grootste naoorlogse slachting van burgers in Parijs, oktober 1961 ter sprake; zie:

http://libertaireorde.wordpress.com/2012/11/01/albert-camus-een-libertaire-persoonlijkheid-die-zich-niet-laat-inlijven/

zei: Thom op 01/11/2012 om: 15:12u


Powered by Greymatter