Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/28/2012: "Detentiecentrum 'Trauma'"

tweepersoonscel_dc (31k image)

Welkom vluchteling, in detentiecentrum 'Trauma'.
Ons personeel staat klaar om u in Nederland een onvergetelijk verblijf aan te bieden. Wij zijn er trots op u te kunnen garanderen dat u als een herboren mens naar buiten komt.


Accomodatie
Onze detentiecentrumketen biedt luxe hotels op basis van volpension, gelegen in de bossen, in de directe omgeving van een luchthaven, of op een industrieterrein. U verblijft gedurende minimaal zeventien uur per dag in een tweepersoonskamer met één televisie. De resterende tijd brengt u door op zogeheten 'afdelingen'; dagelijks wordt u tevens de gelegenheid geboden te genieten van frisse boslucht, kerosinedampen of uitlaatgassen.

Voor onbepaalde tijd bent u eens helemaal weg uit het dagelijks leven, weg van de warmte van man/vrouw/kinderen/familie/vrienden.
Ons sobere dagprogramma geeft u een zee van tijd om u te bezinnen op een nieuwe persoonlijke toekomstvisie. De duur van uw verblijf heeft u in eigen hand.

dc-rotterdam1 (19k image)
Detentiecentrum Rotterdam

dc_alphen1 (15k image)
Detentiecentrum Alphen aan den Rijn

detentiecentrum-schipholwest-in-aanbouw (35k image)
Detentiecentrum Schiphol-West

kamp_zeist1 (54k image)
Detentiecentrum "Kamp" Zeist

Afbraak en opbouw
Wij hebben alle expertise in huis om uw huidige persoonlijkheid vakkundig af te breken en te vervangen door een maatschappelijk verbeterde versie. Dit zal plaatsvinden op humane wijze, volgens de algemeen geaccepteerde Nederlandse waarden en normen. Wij maken geen gebruik van martelmethodes die in uw land voorkomen – wij hebben geavanceerdere technieken ontwikkeld. U kunt ons overigens helpen deze technieken nog verder aan te scherpen.

Onze specialiteit is het spoelen van hersens.
Uw huidige geest sterft een langzame dood. Uw veerkracht neemt af. Uw probleemoplossend vermogen krimpt. U kunt alleen nog in onze begripskaders denken. Uw verleden is van geen betekenis meer. Uw heden is uw verblijf in een onzer accomodaties. Gewenning treedt als vanzelf in.

Wij dragen er zorg voor dat u afgestompt raakt voor uw eigen pijn en die van uw medebewoners. Dit doen wij door de tijd te laten stilstaan. Elke dag ziet er min of meer hetzelfde uit. Wij verwachten dat u uw mogelijke frustratie hierover niet uit. Vechtpartijen zullen streng worden bestraft – wij zien ons dan genoodzaakt u een eenpersoonskamer aan te bieden zonder faciliteiten. Wij leveren in dat geval zelfs speciale kleding.
U mag daarentegen in onze accomodaties huilen naar hartelust.
Wij helpen u graag uw persoonlijke depressie te ontwikkelen.

Vrijwel altijd treden bij bewoners lichamelijke ongemakken op in de vorm van bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, slapeloosheid, allergieën en angstaanvallen. Wij hebben voor dergelijke klachten uitstekende medische diensten in onze centra geïnstalleerd, die al uw symptomen zullen diagnosticeren als 'stress'. Uw verschijnselen zullen u uw verdere leven blijven vergezellen.

Communicatie
U zult niet in staat zijn communicatie met ons personeel goed in te schatten (is die glimlach echt? hoe moet ik een bepaalde opmerking duiden?); men kan onze cultuur en (lichaams)taal immers nooit helemaal doorgronden als men niet geboren en getogen is in ons land. U zult zich dus geregeld afvragen wie uw vriend is en wie uw vijand. Dat maakt het verblijf bij ons tot een uitdagende ervaring.
U leert permanent wantrouwen opbouwen.

Wij hebben ons personeel getraind zich voor te doen als vriend; het is aan u of ze die rol ook blijven vervullen. Wij verzoeken u de namen van medebewoners die kwaad spreken over personeelsleden aan ons door te geven, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. U moet dit niet beschouwen als klikgedrag, integendeel, dit bevordert de rust, orde en veiligheid in onze accomodaties. Ons personeel zal u het goede voorbeeld geven – alles wat hen ter ore komt dat in ons belang is, melden zij ons onverwijld.

Wij geven node toe dat het ons vaak niet lukt om bewoners een enkele reis naar huis te kunnen aanbieden. Daarom kunt u, vluchteling, tot in het oneindige in aanmerking komen voor herhaald logies in een onzer accomodaties. De poorten van onze detentiecentra 'Trauma' staan altijd open om u op te sluiten.

entree_alphen (11k image)

Janneke van Beek
www.jannekevanbeek.nlPowered by Greymatter