Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/08/2012: "Domela Nieuwenhuis was geen antisemiet"

De kenner van Domela Nieuwenhuis bij uitstek in ons land, Bert Altena, heeft onlangs in het Parool Jan Willem Stutje van repliek gediend n.a.v. diens uitlating dat Domela een antisemiet zou zijn. Behalve in dit blad had Stutje deze stelling ook verkondigd in het Historisch Nieuwsblad en het Dagblad van het Noorden.

StutjeDomelaNieuwenhuis (39k image)

Klik op meer voor de reactie van Bert Altena.

DOMELA NIEUWENHUIS WAS GEEN ANTISEMIET
Bert Altena, secretaris F. Domela Nieuwenhuis Fonds


“Een platte antisemiet”- met deze worden karakteriseerde Jan Willem Stutje onlangs Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
Ze maken indruk want ze gaan diametraal in tegen het geïdealiseerde beeld van de voorman. Hij, die zich opofferde voor het welzijn van de arbeiders, zou Joden haten als de pest.
In mijn inleiding tot de familiecorrespondentie van en over Domela had ik diens antisemitisme meer nadruk moeten geven, meent Stutje in een gesprek met Paul Arnoldussen (Het Parool van maandag 2 juli jl.)

Welke argumenten heeft Stutje?

Geen sterke.

Domela zou antisemitische schimpscheuten op de Duitse socialist Paul Singer hebben gemaakt.
Dat vond een andere Duitse socialist, maar Stutje zelf heeft geen bewijs.
Domela keurde af dat Singer als grote werkgever zo'n belangrijk man bij de Duitse socialisten was, maar verwijst niet naar diens Jood-zijn.
Domela vond dat de SPD haar oren liet hangen naar het grootkapitaal: in de wachtkamer op het Berlijnse partijbureau zag hij veel bankiers, waarvan het merendeel Joods, maar niet per se Joods dus. Voor antisemitisme moet je sterker uitingen hebben of veel meer uitingen.

“Maar dat regelmatig wijzen naar de Rothschilds dan?” zal Stutje vragen.
Ook die worden door Domela in het socialistische blad RECHT VOOR ALLEN niet als Joodse kapitalisten neergezet, maar als kapitalisten tout court net als de Rockefellers.
Domela had boeken van antisemieten in de kast staan: Proudhon, Augustin Hamon, Bakoenin en anderen zoals Edouard Drumont.
Wat zegt dat?
Dat heb ik ook, ben ik nu antisemiet?
Je vindt tussen Domela's boeken trouwens ook titels die het antisemitisme bekritiseren.

De hele SDB was antisemitisch meent Stutje, en Domela deed daar niets tegen.
Scheldpartijen van Amsterdamse socialisten en citaten uit een Maastrichts socialistenblad, moeten dat oordeel steunen. Domela Nieuwenhuis kon en wilde echter niet mensen de mond snoeren.
Eigenlijk was de hele periode doordrenkt van antisemitisme, zegt Stutje. Kijk maar naar Willem Mengelberg en Abraham Kuyper.
Wat zegt dat over Domela?

Het is moeilijk het vooroorlogse antisemitisme niet door de hekken van Auschwitz te bekijken.
Domela had Joden onder zijn vrienden en hij heeft het antisemitisme veroordeeld.

Stutje heeft een artikel in de VRIJE SOCIALIST van 24 augustus 1898 gemist: “Men moet niet vragen: is die man een Jood – maar zeggen die man is mensch, en indien hij fouten doet, misslagen begaat, dan begaat hij die als mensch, niet als Jood. De Joden hebben als menschen ongetwijfeld evengoed hun fouten als de niet-Joden.
Laat ons toegeven dat uit den aard der verhouding met de niet-Joden hun zelfs een zekere slimheid moet toegeschreven worden, doordien zij nooit weten hoe ze het zelfs met hun beste niet-Joodsche vrienden hebben.”

5 Reacties


Tja, daar heeft Ernst van Altena toch een mooi pareltje gevonden, met dat artikel uit de Vrije Socialist (hoewel ik de tweede zin niet helemaal begrijp). Voorwaar: opmerkelijke woorden voor een negentiende eeuwse gewezen lutherse predikant!
Toch komt de reactie van Altena een weinig apologetisch op mij over. En blijven de woorden uit het Historisch Nieuwsblad in de lucht hangen:

"Domela vereenzelvigde de joden heel sterk met het gehate kapitalisme, maar tegelijkertijd liet hij zich in zijn anarchistentijd ook heel negatief uit over Karl Marx, de ‘berekenende’, ‘diplomatiek aangelegde jood’, die een ‘stille geniepige oorlog’ voerde tegen de ‘geestdriftvolle Germaan’ Bakoenin. Het is spijtig dat Stutje deze problematiek niet diepgaander heeft behandeld."

Overigens heeft ook Henny Buiting het over het vermoede antisemitisme van Domela, in zijn bespreking van het werk van Altena in Onvoltooid Verleden:

"Domela rept van autoritaire Duitsers, revolutionaire of frivole Fransen en hij uit zich op tamelijk suspecte wijze over joden. Zo blijkt hij geïnteresseerd in de Anti-semitenkatechismus en hij bestempelt Marx als ‘een mengeling van Joodse scherpzinnigheid en Germaans superioriteitsgevoel’ waarmee, toegegeven, twee vliegen in één klap geslagen zijn. Toch blijft het precieze standpunt van Domela onduidelijk en lijkt het ietwat boud hem als ‘antisemiet’ tout court te etiketteren."

Niet 'tout court', dus... Ik ben bang dat we nog steeds niet weten hoe wij het met onze beste vriend Domela hebben.

zei: x op 08/07/2012 om: 23:41u

De 'ANARCHISTEN'censurere op deze site kritiek op Bert Altena.
Vrijheid van meningsuiting weleens van gehoord ?

zei: john op 11/07/2012 om: 11:06u

Inderdaad op De Vrije reageren we op het onderwerp en zijn loze persoonlijke aanvallen uit den boze. Bij ons schept de vrijheid van meningsuiting de verantwoordelijkheid daar fatsoenlijk mee om te gaan. En als je daar anders over denkt zijn er sites genoeg waar je zinloos kunt brullen.

zei: Arend op 11/07/2012 om: 21:54u

He wat leuk, de Nationale Alliantie is ook aanwezig op de Vrije. Alles goed jongens? Hoe gaat het met jullie campagne tegen die vieze Visser? Grappig, zijn jullie dezelfden die ook het artikel over Visser op wikipedia hebben aangepast? Jullie vinden Peter Siebelt dus een "publicist en onderzoeker"? Is hij eigenlijk niet een jodenvriendje ofzo?

He gezellig, zo met wat nazi's op een anarchistische website...

zei: x op 17/07/2012 om: 22:06u

Ik houd het er op dat er de trotskisten inmiddels wat aan gelegen is het anarchisme met terugwerkende kracht "zwart" (in de Vlaamse zin dan maar?) te maken. Heb het hier al eerder betoogd - moet het boek nog lezen, motivatie matig...

zei: Prul op 01/09/2012 om: 23:49u


Powered by Greymatter