Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/30/2012: "De kwade trouw van het Historisch Nieuwsblad (of Stutje)"

coltof-s (17k image)
Teleurstellend dat de leuke dame in de buurtboekhandel meteen vraagt: "Ferdinand Domela Nieuwenhuis? Wie is dat?" Oudere mannelijke collega: "Niet te hard zeggen". De wereld die nooit kwam staat nogal prominent uitgestald dus mijn verwachtingen waren hoger - overigens een boek dat ik niet vertrouw.
Stutjes boek hebben ze ook al, hij zal mij niet eens dankbaar zijn dat ik mijn goede geld er aan heb uitgegeven.

Klik op meer

Het door het Historisch Nieuwsblad zo fraai naar voren geschoven antisemitisme van FDN blijkt anderhalve pagina te beslaan in een pil van 551 pagina's. Ik vermoedde al zoiets, maar de onbetrouwbaarheid van dit blad blijkt al helemaal uit het citaat over antisemitisme van FDN dat gebruikt wordt om mooie vaderlandse gevoelens op te roepen. Het antisemitisme is goed voor 5,5 pagina zodat u ook meteen weet dat er vier pagina's besteed worden aan het antisemitisme van Abraham Kuyper en anderen dan FDN. Is dit functioneel?

De antisemitische uitlatingen (eigenlijk komt die term zelf uit de racistische koker: anti-joods of jodenhatend zou het moeten heten) van FDN zijn bedenkelijk genoeg, daar niet van. Om FDN aan te rekenen dat hij boeken van "de antisemiet" Pierre-Joseph Proudhon in de kast heeft doet wel heel merkwaardig aan. Een paar van die boeken heb ik ook in bezit, mijnheer Stutje, en niet omdat ze "antisemitisch" zijn. Maar goed, een rijtje andere auteurs is niet te vergoelijken. Ik zie ook geen reden dit te doen. Anti-joodsheid was een wijverbreide gojimkwaal in die dagen en sommigen zien in de huidige golf van kritiek op "de bankiers", "the banksters", het "parasitaire financiële kapitaal" en dergelijke de patronen van het antikapitalisme van de armen van geest schuilgaan. Waakzaamheid is zeker altijd geboden. Domme kapitalismekritiek is het helaas in ieder geval wel.

Maar goed, anderhalve pagina in een eigenlijk niet te verantwoorden onderhoofdstukje van vijfeneenhalve pagina waarvan de rest niet over de hoofdpersoon van de biografie gaat.

En roept Domela Nationale Trots op ten koste van de beschimpte Joden?
Natuurlijk niet.
Als Stutje dit echt tegen het Historisch Nieuwsblad heeft gezegd dan getuigt het van kwade trouw. Als hij niet laat weten aan dit flutblad dat hij dit niet gezegd heeft noem ik het ook kwade trouw.

Is het verhaal van Stutje nieuw? Neen dus.
Tja, de Socialistische Arbeiderspartij, wie kent hem niet?

7 Reacties


Sorry Prul, maar na het lezen van het bovenstaande en je vorige bijdrage over hetzelfde onderwerp, wordt ik alleen maar nieuwsgieriger naar wat er nu precies in die gesmade anderhalve bladzijde geschreven staat. Daar komen we nu namelijk niet veel meer over te weten.
Je spreidt verder een lovenswaardige eerlijkheid ten toon als het gaat om je vooringenomenheid jegens de schrijver van deze biografie en de politieke richting waartoe deze kennelijk behoort. Ik lees het alsof je het al een flutboek vond voordat je erin begon te lezen... De sneren richting het Historisch Nieuwsblad helpen mij ook niet echt verder.
Maar stel nu dat ik anarchist noch trotskist ben, maar een zwevende niet-kiezer, wat moet ik hier dan van denken? Wordt "onze Verlosser" belasterd uit politiek gekleurde rancune van de biograaf? Kunnen we het keuren van het anarchistische vlees slechts aan de anarchistische slagers overlaten (met excuses aan de vegetariers voor deze beeldspraak)?
Mij dunkt dat er toch wel wat meer te melden valt over het 19de eeuwse socialistische (en dus ook anarchistische) antisemitisme. Viel het allemaal wel mee met Bakoenin, Proudhon en onze eigen Domela, kunnen hun bedenkelijke kanten zo gemakkelijk weggewuifd worden?
Met het bovenstaande (en je moet me dit niet euvel duiden) wordt slechts de indruk gewekt dat een oude icoon in verdediging wordt genomen!

zei: x op 31/05/2012 om: 01:18u

Dan stel ik voor dat x de desbetreffende twee stukken nog eens echt leest. Er is geen enkele reden het antisemitisme van FDN of anderen licht op te nemen, maar het Historisch Nieuwsblad (en Stutje) liegen dat Domela het bezwadderen van Joden gebruikte om nationale gevoelens op te roepen en dat wordt in die nauwelijks citerenswaardige anderhalve pagina niet waargemaakt.

En er is altijd reden trotskisten te wantrouwen, zoals de vooringenomenheid van het Historisch Nieuwsblad ook bekend is. Wat de eersten betreft omdat de aanhangers van de mislukte Stalin nu eenmaal als het even kan (fysieke) bestrijders van anarchisten zijn (geweest). En dit Nieuwsblad heeft inderdaad eens geschreven - in verband met Lehning - dat het anarchisten verboden zou moeten worden over de geschiedenis van het anarchisme te schrijven. Dus neen, onbevangen tegenover deze "bronnen" zal ik niet staan.

zei: Prul op 31/05/2012 om: 01:48u

Ha, en hier is de bespreking van de man van het Historisch Nieuwsblad die anarchisten het recht ontzei over anarchisten te schrijven.

zei: Prul op 31/05/2012 om: 02:34u

Waarmee ik nog steeds niet weet wat Domela nu precies gezegd, geschreven of gedaan heeft, waaruit zijn antisemitisme zou blijken, waardoor ik ook geen oordeel kan vormen over de aard van dit antisemitisme... Het lijkt me dan toch handiger om juist wel te citeren!
Goed, dan lees ik maar wat van meneer Hartmans en citeer:

"Anders dan Meyers is Stutje van mening dat Domela’s antisemitisme veel verder ging dan de anti-joodse vooroordelen die in de negentiende eeuw onder gegoede burgerij bon ton waren. Volgens sommige historici was dat antisemitisme eerder folkloristisch dan haatzaaiend, terwijl Stutje stelt dat het bij Domela wel degelijk ‘bewust en modern’ was, en hij het gebruikte ‘als retorisch element om het publiek te beïnvloeden’. Hoewel hij er terecht op wijst dat dit in het vroege socialisme allesbehalve uitzonderlijk was – ook figuren als Willem Vliegen en Christiaan Cornelissen gingen in dit opzicht niet vrijuit – geeft Stutje niet duidelijk aan wat nu het ‘moderne’ karakter van Domela’s antisemitisme was. Terwijl het traditionele, christelijke antisemitisme vooral een religieuze dimensie had gehad, kreeg het sinds de Verlichting een steeds meer racistische component. Over de mate waarin Domela behept was met racistische vooroordelen laat Stutje zich echter nauwelijks uit. Domela vereenzelvigde de joden heel sterk met het gehate kapitalisme, maar tegelijkertijd liet hij zich in zijn anarchistentijd ook heel negatief uit over Karl Marx, de ‘berekenende’, ‘diplomatiek aangelegde jood’, die een ‘stille geniepige oorlog’ voerde tegen de ‘geestdriftvolle Germaan’ Bakoenin. Het is spijtig dat Stutje deze problematiek niet diepgaander heeft behandeld."

Einde citaat Hartmans. Hij blijkt ook niet echt enthousiast over Stutje's analyse, maar hij licht in ieder geval een tipje van de sluier op. Ik dacht trouwens dat Bakoenin een Rus was, maar in de 19de eeuw kon je die kennelijk ook als geestdriftvolle Germanen presenteren (als dat zo uit kwam).
Een beetje zoeken op internet. Ik wist niet dat antisemitisme als politiek begrip ooit door een anarchist is gelanceerd... Zie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Marr
Een redelijke aanzet voor een analyse van de hedendaagse Amerikaanse situatie staat hier:
http://contested-terrain.net/anarchist-analysis-and-the-blindspot-to-antisemitism/
Een overtuigend voorbeeld van de huidige droevige situatie vind je in de oude forumdiscussie alhier:
http://flag.blackened.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=72748
Wat een niveau zeg...

zei: x op 31/05/2012 om: 03:26u

Over het antisemitisme al dan niet latent in wat men de anarchistische beweging noemt heb ik mij nooit illusies gemaakt.

Ik wantrouw echter partijtrotskisten, ook als ze wetenschappelijke pretenties hebben. Ook al komen - ironischerwijze - nogal wat anarchisten van de afgelopen decennia oorspronkelijk uit die hoek: Daniel Guérin, Murray Bookchin en in NL bijvoorbeeld Peter Storm. Maar daarom zijn zij ook geen partijtrotskisten meer.

Ik schort mijn oordeel op tot ik het boek ook echt gelezen heb. Als Arend of nog anderen ook een bespreking geeft, des te beter.

zei: Prul op 31/05/2012 om: 10:51u

Ben er nog niet aan toegekomen helaas...

zei: Arend op 02/06/2012 om: 10:48u

Misschien moet ik maar eens naar de bibliotheek om de betreffende pagina's van Stutjes werk zelf te lezen, maar ik kan me ook voorstellen dat we Domela Nieuwenhuis' vermeende antisemitisme niet al te hoog moeten opnemen.

Het is zinloos zulk antisemitisme vanuit de inzichten van 2012 te beoordelen. Antisemitisme was zo rond 1900 een wijdverbreide kwaal, geenszins uniek voor anarchisten. We moeten niet de vergissing maken dat vroegere antisemitisme te vereenzelvigen met dat van de Nazi's, de vernietigingskampen en alle afschuw die daardoor wordt opgeroepen.

Het is me niet duidelijk wat het Historisch Nieuwsblad en Stutje er toe beweegt Domela Nieuwenhuis als "een platte antisemiet" weer te geven. Het is een waardeoordeel dat in ieder geval weinig inzicht in historische methoden toont en zou wel eens een uitdrukking kunnen zijn van een poging tot 'schuld door associatie'. Het geeft natuurlijk evenmin pas om antisemitisme bij FDN onder het tapijt te vegen, maar het moet beoordeeld worden in zijn historische context. Maar zelfs als FDN een "platte antisemiet" was, is dat geen reden om zijn overige denkbeelden te verwerpen of zijn historische betekenis te ontkennen.

zei: Frank Tireur op 25/06/2012 om: 17:41u


Powered by Greymatter