Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/16/2012: "Zweedse feministe Kajsa Ekis Ekman komt naar de Pinksterlanddagen"

De Zweedse feministe Kajsa Ekis Ekman komt dit jaar naar de Pinksterlanddagen.

EkisEkman0 (19k image)

Ze schreef een boek over prostitutie ("Varat och varan") waarin ze onomwonden stelling neemt tegen prostitutie door de mythes over dit fenomeen door te prikken om daarmee de rechtvaardiging er voor weg te nemen.
Klik op meer.Haar boek werd geschreven als antwoord op de misconceptie in de media over prostitutie waarin het wordt afgeschilderd als een soort slmmme en schitterende carrierekeuze voor jonge vrouwen.
Ze toont aan hoe vals, absurd en beschadigend de argumenten van de pleitbezorgers van prostitutie zijn.

Dit geldt bijvoorbeeld t.a.v. de term slachtoffer’die losgekoppeld wordt van prostitutie.
“Om in staat te zijn te verdedigen dat vrouwen hun lichaam verkopen (en dat mannen dit kopen) dient men eerst het slachtoffer af te schaffen en in plaats daarvan de prostituee te benoemen als sex werker, een sterke vrouw die wee twat ze wil, een zakenvrouw. De sex werker wordt een soort nieuwe versie van de ‘happy hooker’.

De angst voor het ‘slachtoffer’in het debat over prostitutie weerspiegelt de haat tegenover slachtoffers in het neoliberalisme, aangezien al dat gepraat over de kwetsbare mens meteen duidt op een onrechtvaardige samenleving.

“In the absolute meaning there are no whores. There are people in prostitution for a longer or shorter period of time.

Ekman stelt ook de romantiek rond het hoer (‘the cult of the whore’) zijn ter discussie. Men begrijpt niet date en hoer geen hoer is maar een person. Strict genomen zijn er geen hoeren, stelt ze, maar mensen die voor een langere of kortere tijd in de prostitutie werkzaam zijn.

Ook de vakbonden voor prostituees, zoals de Rode Draad in Nederland neemt ze op de hak. Veel leden behoren niet tot de doelgroep en met hun activiteiten slagen ze er niet in gebruikelijke vakbondseisen ingewilligd te krijgen. Vakbonden geven prostitutie een valse legitimiteit en ze leiden af van de diepere vragen rond prostitutie en waarom het in onze samenleving bestaat.

De harde realiteit omtrent prostitutie is namelijk dat het heel veel leed aanricht. De cijfers zijn beschikbaar:
- 71% van de vrouwen in de prostitutie hebben te maken met fysiek geweld
- 63% zijn verkracht terwijl ze in de prostitutie zaten
- 89% wil de prostitutie verlaten en zou dat doen indien ze het konden
- 68% vertoont kenmerken van Post Traumatische Stress Syndroom
- Vrouwen in de prostitutie hebben een overlijdenskans die 40 maal hoger is dan gemiddeld
- Vrouwen in de prostitutie lopen 16 maal eerder kans te worden vermoord


Powered by Greymatter