Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/09/2012: "WERKPLAATSDEMOCRATIE"

Coop.1 (69k image)

Coöperatie en associatie leken als sociale verschijnselen te hebben afgedaan. Ze zijn echter weer terug in de belangstelling.

Klik op meer.


De menselijke samenleving kent verschillende factoren die bijdragen aan haar voortbestaan en ontwikkeling. Darwin wees daarbij op de factor ‘strijd’. De geograaf en anarchist Peter Kropotkin repliceerde dat de factor ‘wederkerige hulp’ niet mag worden vergeten. Hij gaf dat al aan met de titel van zijn boek: Mutual aid, A factor of evolution’ 1902). Die factor kent vele uitwerkingen. Een ervan is ‘samenwerking’. Die kan vluchtig en spontaan zijn, maar ook georganiseerd en duurzaam. Die laatste elementen komen tot uitdrukking in de organisatievorm coöperatie of associatie.

De aandacht voor de coöperatieve organisatievorm is de laatste jaren sterk toegenomen, mede om tegenwicht te bieden aan de door het neoliberalisme gepropageerde ‘strijd’. Die strijd openbaart zich ondermeer in de destructieve ‘groei’-ideologie en de concurrentiestrijd binnen het neoliberale marktdenken. Het gaat er daarbij om elkaar dood te drukken ten behoeve van het verwerven van een monopoliepositie om daarna met dictaten de markt te beheersen.

De Italiaan Enrico Massetti, die al dertig jaar in de Verenigde Staten woont, heeft een aantal ‘worker-owned coops’ in de USA in kaart gebracht. Hij pleit reeds lang voor de instelling van coöperatieve ondernemingen. In een aantal recente nummers van het Italiaanse anarchistische maandblad 'A rivista anarchica' publiceerde hij daarover. Die artikelenreeks is in het Engels vertaald en gebundeld tot de brochure, getiteld 'Coop made in USA. Worker-owned and consumer coops in the USA'.

Met wat ‘worker-owned coop’ wordt genoemd, wordt aandacht geschonken aan ‘werkplaats democratie’ zoals die in de hedendaagse Verenigde Staten is aan te treffen. Naast theoretische uitleg omtrent het coöperatie- en associatiewezen, treft men in de brochure veel informatie aan over gerealiseerde en functionerende coöperaties verspreid over heel de Verenigde Staten.

Zo telt zijn verzameling meer dan 200 arbeiderscoöperaties. De coöperaties passen in de zelfhulp-traditie van de VS. Het zijn ‘ondernemingsgewijs georganiseerd’ coöperaties, zowel in de sfeer van de verbruiks- als de productieve coöps. Massetti behandelt daarvan de algemene uitgangspunten, waarbij besproken worden de verschillende bestuursvormen, besluitvormingsprocessen, verdeling van de opbrengst, doel van de organisatie besproken.

De inzet om tot realisatie van een antikapitalistische maatschappij te komen, noopt tot het formeren van drang tot paradigmawisseling. Dit betekent hier de omwisseling van het paradigma van de ‘gehoorzaamheid’ voor het paradigma van de ‘deelname’ (participatie). Het gaat om de overgang van de ‘gehoorzaamheidsmaatschappij’ naar de ‘participatie maatschappij’. Daarbij kan de coöperatie een rol worden toegedicht.

Het lijkt een vergezicht, maar het berust wel op basisactiviteiten. Er kan begonnen worden, in de dagelijkse praktijk. Daar is al mee begonnen, zoals ook de brochure 'Coop made in USA' met zijn verzameling voorbeelden aangeeft.

MASSETTI, Enrico, Coop made in USA. Worker-owned and consumers coops in the USA, Washington DC., 2012, 66 blz., prijs 7,95 dollar. De brochure is te bestellen via enricomassetti@msn.com .

1 Reactie


AANVULLING

Ik besprak dezelfde brochure op de site de AS. Daar vormt die tekst een onderdeel van een artikel met een bredere opzet over het coöperatiewezen; zie:

http://tijdschriftdeas.wordpress.com/2012/04/07/cooperatie-en-associatie-naar-een-participatie-maatschappij/

zei: thom op 09/04/2012 om: 11:48u


Powered by Greymatter