Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/25/2012: "Europol organiseert conferentie over het anarchisme"

Europol organiseert op 25 april a.s. een conferentie over het anarchisme, zo liet een woordvoerder van deze Europese politiedienst vorige week weten.
HoofdkantoorEuropol (56k image)
Hoofdkantoor Europol
Mogelijk vindt deze bijeenkomst als te doen gebruikelijk in Den Haag plaats.
Klik op meer.


Deze mededeling van Europol volgt op een lezing van Italiaanse zijde over de activiteiten van de “Federazione Anarchica Informale" (FAI). In 2003 verzond deze organisatie postpakketten, die bij opening een steekvlam veroorzaakten. Dergelijke post werd aan de Europese Centrale Bank en aan Europol gestuurd. Afgelopen december kreeg de baas van de Duitse Bank een met springstof gevulde brief van deze FAI toegestuurd.

Niet alleen in anarchistische kring heerst twijfel over de vraag of er wel anarchisten betrokken zijn bij de FAI of dat er anderen schuil gaan achter deze groep, ten einde een aanleiding te vinden om de gehele anarchistische beweging in kaart te brengen en te vervolgen. In december 2003 stelde de Federatie van Italiaanse Anarchisten (ook FAI dus) in een officiële verklaring de ’zwaarwegende en schandelijke handelswijze’ van de Informele Federatie aan de kaak. En meende dat het vermoedelijk om provocateurs ging die in opdracht van de Italiaanse overheid handelden.

Dat neemt niet weg dat de groep inmiddels met name door militante groepen wel degelijk serieus genomen wordt. door bijvoorbeeld melding te maken van hun aanslagen en hun persberichten te publiceren. Zie hiervoor deze site.

De conferentie van Europol over het anarchisme zou vooral over dergelijk militante acties gaan die aan de beweging toegeschreven kunnen worden. In andere documenten die binnen de Europese Unie circuleren wordt gesteld dat een focus dient te liggen op het grensoverschrijdende verzet tegen spoorwegennetwerken. Daarmee wordt de Italiaanse protestbeweging bedoeld die zich keert tegen het sneltreintraject door het Susa-dal in Noordwest Italië.

Al twintig jaar is de Italiaanse regering van plan een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon tot stand te brengen. Van meet af aan heeft de lokale bevolking verbitterd tegenstand geboden tegen dit plan ("Treno ad Alta Velocità" (TAV)). Niet alleen de kosten van ruim twintig miljard euro die er mee gemoeid zijn, worden bekritiseerd maar ook de bovengrondse opslag van vrijkomend uranium- en asbesthoudend gesteente is een doorn in het oog van de tegenstanders. Ook werden ettelijke percelen grond onteigend.

De "No TAV"-beweging heeft brede steun binnen links Italië, vergelijkbaar met de antiatoombeweging rond de Castor-transporten in Duitsland. In 2005 namen 80.000 mensen deel aan een demonstratie in Turijn. In de ‘Slag bij Venaus’ blokkeerden activisten de toegangswegen waardoor de bouwers ondanks politiebeschermming moesten wijken.. Vorige maand demonstreerden opnieuw 70.000 mensen, niet alleen uit geheel Italië maar ook uit andere Europese landen.

Het zijn dergelijke international netwerken die de Italiaanse regering een doorn in het oog zijn en die nu door Europol op de korrel moeten worden genomen. De regering in Rome tracht de protesten te criminaliseren. De politie beweerde onlangs dat de demonstranten doden op de koop toenemen en dat zij als terroristen te beschouwen zijn. Het was echter de politie die een boombezetter van grote hoogte liet neerstorten met zware verwondingen als gevolg! Zie hier.

Er is nog een internationale beweging die de belangstelling van de Eropese politiedienst heeft, namelijk de zogenaamde ‘No Border’-netwerken. De activiteiten die deze groepen ondernemen zouden ook op de agenda van de komende conferentie in april staan.

Sinds de jaren negentig organiseren groepen die solidair zijn met migranten, zoals de netwerken rond ‘Geen mens is illegaal’ regelmatig grensoverschrijdende demonstraties, kampen en campagnes. Inderdaad zijn de activisten internationaal goed met elkaar verbonden. Dit jaar willen ze onder het motto 'Boten voor Mensen’met meerdere schepen in de Middellandse Zee aanwezig zijn om te protesteren tegen de mensverachtende politiek van de Europese douanedienst Frontex demonstrieren.

De politieke interesse voor de ‘No Border’-beweging komt echter voort uit het kamp in september 2010 in Brussel. Die Belgische politie trachtte te verhinderen dat de deelnemers aan het kamp deel zouden nemen aan een internationale vakbondsdemonstratie.

Ze werd daarbij vermoedelijk geholpen door de later ontmaskerde Duitse politiespion Simon Bromma die zich in het kamp bevond. unterwanderte Zijn inlichtingen bereikten de Belgische politie die daarop preventief 96 anarchisten arresteerde die aan de demonstratie wilden deelnemen. Deze werden echter nergens van beschuldigd. (Zie hier.)

Onlangs werd ook wereldkundig dat Europol grensoverschrijdende initiatieven van milieu- en dierenrechtenactivisten in de gaten houdt. Terwijl diverse berichten er op duiden dat dit reeds sinds 2002 het geval is, heeft de Duitse regering beweert dat dit pas sinds 2006 aan de orde is.
Bundesregierung.

Europol gebruikt hiervoor ‘openbare bronnen’. Geanalyseerd werden dierenbevrijdingsacties bij nertsbedrijven en ‘acties en aanvallen’ tegen winkels die bont verkopen. Verslag werd gedaan in de jaarlijkse "Terrorism Situation and Trend Report" (TE-SAT). Op basis van deze informatie houdt Europol regelmatig conferenties over ‘dierenrechten extremisme’.

In 2003 werden milieu- en dierenrechten activiteiten en de personen die hierbij betrokken zijn, vastgelegd in het databestand ‘Dolfijn’. Oorspronkelijk zou daarin informatie over terrorisme verzameld worden. Na twee jaar bevatte het systeem al 6000 bijdragen, (ook) afkomstig van de politiediensten van de afzonderlijke lidstaten. De Duitse Bundeskriminalamt (BKA) levert informatie over strafbare feiten indien er twee of meer lidstaten bij betrokken zijn of wanneer er gezamenlijke belangen van lidstaten in het geding zijn.

Niet alleen worden de politieke activisten door opname in het Dolfijn systeem gecriminaliseerd, maar ook doordat milieu- en dierenrechten activisme tot de categorie ‘Terrorisme‘ worden gerekend.

De recente initiatieven gericht tegen het anarchisme in de Europese Unie moeten mede toegeschreven worden aan de chef van de Duitse Bundeskriminalamt. Jörg Ziercke werd in januari vorig jaar door het Duitse parlement ondervraagd befragt over de samenwerking met Engeland waarmee over en weer politiemensen worden uitgezonden. Meer als een dozijn Britse spionnen werden in 2007 ingezet bij de G8 top in het Duitse Heiligendamm. Vijf Duitse agenten waren daarvoor in 2005 ingezet tegen de G8 top in het Schotse Gleneagles. (Zie hier.)

Ziercke geldt als de grondlegger van deze twijfelachtige geheimdoenerij tegen de internationaal versterkte Anti-G8 beweging die hij rechtvaardigde met de ‘Europanisering van de anarchoscene’. Anarchisten uit Griekenland, Spanje, Engeland, Frankrijk, Denemarken en Duitsland zouden de ‘zeer zware strafbare feiten’ plegen. Daarom diende de politie internationaal en conspiratief te ageren, aldus Ziecke.

Desondanks bleven de ‘zwaarst denkbare strafbare feiten’ uit bij de G8 top in Heiligendamm en ook bij latere protesten was dit niet aan de orde. Desondanks vergelijkt de Duitse regering de succesvolle protesten tegen de G8-toppen met het verzenden van bombrieven over de Europese landsgrenzen.
verzenden van bombrieven
"Euro-Anarchisten" schijnen al lang tot het gemeenschappelijke vocabulaire van de Europese politiesamenwerking te behoren. Binnen deze twijfelachtige constructie vallen ook alle andere grensoverschrijdende activiteiten van linkse bewegingen om deze beter te kunnen criminaliseren.
Ook de als de Europese geheime dienst gekenschetste SitCen heeft bemoeienis met het fenomeen anarchisme, zo blijkt uit Duitse Kamervragen.

Bovenstaande is een ‘Vrije’- vertaling van een artikel van de kritische Duitse journalist Matthias Monroy die regelmatig publiceert over politie en inlichtingendiensten. Zie: hier voor het originele artikel.Powered by Greymatter