Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/12/2012: "DE SAMENLEVING TEGEN DE STAAT"

Omslag (40k image)

Is een samenleving bestaanbaar zonder de staat? Vele niet-anarchisten zullen die vraag ontkennend beantwoorden. Maar een bevestigend antwoord bestaat ook.

Klik op meer.


‘Als een indiaan iets vreemd vindt, dan is het wel het idee van het geven van een bevel of het idee dat je hebt te gehoorzamen’. Als je zo’n zin leest, welt onmiddellijk de vraag op: ‘Hebben onze blanke verre voorouders daarom zo goed als alle indianen afgemaakt?’. Het antwoord op deze vraag laat ik aan ieders fantasie over.

De constatering over de indiaanse houding met betrekking tot het idee ‘bevel’, is te vinden in het boek van de op jonge leeftijd verongelukte Franse antropoloog Pierre Clastres (1934-1977). Zijn boek draagt als titel La société contre l’État (De samenleving tegen de staat). De ondertitel leert dat het een studie betreft naar de politieke antropologie. Het boek verscheen in 1974 voor het eerst en is herdrukt in 2011.

Clastres had, net als Claude Lévi-Strauss voor hem, contact met Amerikaanse indianen. Met name heeft hij veldonderzoek verricht onder indiaanse stammen in Zuid Amerika. Het belang van de tekst is, dat Clastres duidelijk maakt dat het bestaan van samenlevingen zonder staat tot de mogelijkheden behoort. Dit uiteraard niet zonder dat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hij spreekt namelijk over ‘primitieve’ samenlevingen. Daarbij bespreekt hij wat er speelt als men een samenleving primitief noemt.

Eeuwen lang hebben geleerde geschriften de ‘zwervende wilde’ in de prehistorie van de mensheid teruggedrongen. Maar Clastres heeft van hen geleerd hoe zogeheten primitieve samenlevingen niet zozeer leefden zonder staat maar tegen de staat. Heel fanatiek hebben zij verzet tegen de staat aangetekend. Het opmerkelijke is dat Clastres hierover kan schrijven zonder één keer het woord anarchisme te gebruiken…Het komt mij voor dat de ‘primitieve’ mens die Clastres in zijn boek beschrijft in dat verzet een heel eind verder is dan de gemiddelde, geïnfantiliseerde Westerse burger.

CLASTRES, Pierre, La Société contre l’État. Recherches d’anthropologie politique, [1974], in herdruk verschenen bij Les Éditions de Minuit, Paris, 2011, 186 blz., prijs 9 euro.

1 Reactie


Aanvulling
Ik besprak het zelfde boek op de site van De AS; daar ga ik dieper in op de problematiek die Clastres bezighoudt met betrekking tot de anti-staatsopvatting en het type economie dat daarbij hoort; zie:

http://tijdschriftdeas.wordpress.com/2012/03/12/pierre-clastres-1934-1977-samenleving-tegen-de-staat/

zei: Thom op 12/03/2012 om: 12:40u


Powered by Greymatter