Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/23/2012: "GOD NOCH MEESTER"

Foto (22k image)

Atheïstisch (zonder God) en vrijheidslievend (geen meester) ! Wordt dat geen wanorde? De hier verzamelde teksten van een aantal anarchisten wijzen er niet op.

Klik op meer.


Het ‘Ni Dieu Ni Maître’ is ondermeer door Auguste Blanqui (1805-1881) gebruikt als titel van een door hem opgezet tijdschrift. Later is het een van lijfspreuken geworden van de anarchistische beweging en heeft de Franse libertaire auteur Daniel Guérin de spreuk gebruikt als titel voor de bundel met teksten van klassieke anarchisten en hun opvolgers. Deze bundel is eind vorig jaar opnieuw verschenen.

Guérin is het grootste deel van zijn leven tot aan zijn dood een politiek activist geweest. In zijn geschriften heeft hij situaties (revoluties) en politieke systemen (fascisme) geanalyseerd en gekritiseerd. Zijn jongere jaren brengt hij door als Trotskist; later schuift hij op richting het anarchisme zonder zich als anarchist uit te roepen. Hij bestudeert het anarchisme en zijn aartsvaders en hij publiceert erover.

Om het Franstalige publiek van dienst te zijn, stelt hij de bundel met teksten samen onder de titel ‘Ni Dieu ni Maître’. Men vindt er schotschriften en tijdsdocumenten in alsmede sprekende onderdelen uit omvangrijke teksten van klassieke anarchisten (Proudhon, Bakoenin, Kropotkin, Malatesta). De bundel opent met Max Stirner (als een van de voorlopers van het anarchisme uit midden negentiende eeuw) en eindigt met aandacht voor de Spaanse sociale revolutie (1937). Voor zover door Guérin nodig of nuttig geacht, gaat aan tekstelementen een korte of langere introductie vooraf.

De bundel verschijnt voor het eerst in 1969 en in herdruk in 1999 (in diverse delen). Nu is die opnieuw uitgekomen en alles is in één band samengebracht (2011). Het had de uitgever gesierd om aan deze uitgave een korte biografie en bibliografie toe te voegen. Want wie van de jonge lezers zal Guérin weten te plaatsen?

Dit ontbreken doet evenwel geen afbreuk aan de teksten in de bundel. Die leveren stof tot nadenken over de normativiteit van het actiepotentieel van het anarchisme (waarom zou je welk type actie moeten voeren ter bereiking van welk doel?). Ze zijn in het kader van dat perspectief geselecteerd. Niet aan de orde is het terugkijken, hoewel het om teksten uit het verleden gaat, maar om het vooruitkijken: wat kunnen we aan die teksten ontlenen voor de constructie van een libertair maatschappelijk ontwerp, van een andere maatschappij, van een maatschappij die niet op dominantie is gebaseerd.

GUÉRIN, Daniel, Ni Dieu Ni Maître. Anthologie de l’anarchisme, uitgegeven door La Découverte, Paris, 2011, 768 blz., prijs 18 euro.

1 Reactie


AANVULLING
Ik besprak de bundel ‘Ni Dieu ni Maître’ ook op de site van de AS. Daar ga ik wat dieper op de persoon Guérin in en verschaf ook aanvullende literatuur. Zie:

http://tijdschriftdeas.wordpress.com/2012/01/23/daniel-guerin-1904-1988-ni-dieu-ni-maitre/

zei: Thom op 23/01/2012 om: 10:44u


Powered by Greymatter