Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/22/2011: "WERELDBIJEENKOMST VAN HET ANARCHISME 2012"

Zwir (114k image)
Van 9 tot 12 augustus 2012 vindt er in St-Imier (Berner Jura, CH) een internationale bijeenkomst plaats van anarchisten van allerlei richtingen, en ook met iedereen die kennis wil maken of nemen van de verschillende anarchistische stromingen.

Deze "wereldbijeenkomst van het Anarchisme" zal feitelijk een herdenking zijn van de eerste anti-autoritaire internationale, die in 1872 werd georganiseerd als antwoord op de internationale van Marx. Sedertdien is er behoorlijk wat veranderd, althans afhankelijk van hoe je het bekijkt. De libertaire stromingen hebben zich met de tijd mee kunnen evolueren en deze bijeenkomst zal daarvan een afspiegeling zijn. Een ding is zeker, de tijd heeft in geen enkel opzicht verandering gebracht in de onderdrukking van de zwaksten door de sterksten. Deze bijeenkomst zal tal van middelen van verzet onder verschillende van elkaar afwijkende vormen laten zien.

De Jurafederatie

De Internationale Arbeidersassociatie (IWA/AIT) is in 1864 opgericht. Al heel snel ontstaan er afdelingen in Chaux-De-Fonds, Locle, St-Imier en in de rest van Zwitserse Jura. Veel arbeiders/sters die er zich bij aansluiten verrichten nog huisarbeid. Zij lezen veel en voelen zich onafhankelijk. Wanneer in 1869 Bakoenin in de regio komt, is zijn ontmoeting met hen niet zonder gevolgen. De ontdekking dat hun ideeën samenvallen zal er toe leiden dat de Jurafederatie de libertaire kern van de Internationale wordt, die zich tegen de marxistische stroming verzet. Woedend over deze oppositie doet Marx alles wat hij kan om deze stroming uit te schakelen.

In 1872 denkt hij dat hij daarin kan slagen. In het congres van Den Haag slaagt hij erin om een maximum aan gedelegeerden te laten komen die hem zijn toegewijd, waarvan enkelen door afdelingen zijn aangewezen die feitelijk niet bleken te bestaan. Met steun van deze kunstmatige meerderheid laat hij de uitsluiting van Bakoenin en James Guillaume aannemen maar mist hij enkele stemmen voor die van Adhémar Schwitzguébel, allemaal vertegenwoordigers van de Jura. Gechoqueerd organiseren de afdelingen van de anti-autoritaire stroming van de Internationele, met name Spanje, Italië, Frankrijk, België [Nederland, j.b,] , de USA een congres in St-Imier waar de genomen resoluties duidelijk libertair zullen zijn. De antiautoritaire Internationale zal tot het eind van de eeuw de marxistische tak overleven.

140 jaar na het congres van St-Imier zal de uitbuiting en de vervreemding van de arbeiders/sters nog altijd even gewelddadig zijn. De marxistische illusie is verdwenen nu we de communistische dictaturen aan het werk hebben gezien. Het kapitalisme leeft van crisis naar crisis, sociale crisis, politieke crisis, en daar komt nu de ecologische crisis nog bij.

En de anarchistische beweging?

De internationale bijeenkomst van augustus 2012 zal de gelegenheid geven om de balans op te maken van de geschiedenis van de anarchistische beweging, haar ideeën, wat zij tot stand heeft gebracht, haar verwachtingen, haar nederlagen; wat er vandaag overblijft; de gevechten die zij alleen moet voeren en degene die ze met anderen samen voert: antimilitarisme, antiracisme, antisexisme, zelfbestuur, economische krimp, antiautoritair onderwijs, feminisme, internationalisme, geweldloosheid, enz.

Een aantal workshops en manifestaties kun je verwachten: historische causerieën, thematische besprekingen, theater, concertententoonstellingen, film, boekenmarkt, radio, 'kampeerterrein tot vrijheidsbezining' (zonder alcoholverbod, mag ik aannemen, j.b.), markten met zelfbeheerproducten en biologische producten, praktische trainingen, restaurants, enz.

Deze internationale manifestatie zal openbaar zijn en wil zich open stellen voor de hele internationale anarchistische beweging maar ook voor het geheel van de bevolking, zonder onderscheid. Er zullen zoveel mogelijk gratis zones en vrijwillige bijdragen komen om het iedereen mogelijk te maken om mee te doen.

Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om te beslissen wie er komt of wie er niet komt. Dit soort besluiten zullen genomen worden in verband met de ideeën en de praktijken die bij ons horen en die van de antiautoritaire internationale zijn. Racisme, seksisme, vreemdelingenhaat, homofobie en van elke vorm van geweld en discriminatie in woord of daad zullen niet getolereerd worden.

Op grond van wat we zojuist hebben gezegd, kan iedere persoon, groep of de organisatie vragen om zich bij dit initiatief aan te sluiten en voorstellen doen voor tentoonstellingen, van debatten; besprekingen, theatervoorstellingen, demonstraties, sprekers; werkplaatsen, enz. Wij vragen ook vrijwilligers!

Het Organisatiecomité van de Internationale Bijeenkomsten van het Anarchisme St-Imier 2012

Contact opnemen met het Organisatiecomité( organisation@anarchisme2012.ch)

Vertaling van Vrije Bond

3 Reacties


Aanvulling:

Zie de site van de organisatie:

http://www.anarchisme2012.ch/

zei: Thom op 22/10/2011 om: 15:59u

Wat weet jij van Zwitserland ? Alle mannen hebben daar wapens in huis na hun
militaire dienst. Referendum om dat te veranderen gefaald. Vrouwen hebben daar in delen van Zwitserland pas heel recent stemrecht.
Het land is extreem xenofoob en heeft zo'n beetje het meest harde " asiel beleid " van Europa. En tegelijk toeristen land hoe paradoxaal. Wat meer in het verleden : het beruchte beroemde Rode Kruis roofde in Zwitserland kinderen van ouders van Roma / Sinti afkomst.
En dan dat bank geheim.
Het is toch wel nog steeds een vlucht haven voor bij elkaar gestolen geld. Enz. Het is gewoon niet zo'n fijn land. De positieve dingen van Zwitserland : het is er aardig wandelen als je genoeg poen hebt. Graag aanvullen als ik me vergis met het bovenstaande. Hoe veel ruimte heb je als Anarchist in zo'n land
dat ook het top punt van " provinciaal " kan worden genoemd. Ik ben wel eens in Zwitserland geweest trouwens maar heb toen het land alleen van z'n beste kant gezien. Iedereen een fijne vakantie gewenst daar in augustus 2012.

zei: Raymond op 23/10/2011 om: 20:43u

Beste Raymond,

Neen, eigenlijk weet ik niet veel van Zwitserland. Maar van Griekenland onder het fascistische kolonelsbewind nog wel. We gingen niet op vakantie naar Griekenland, noch naar Spanje tijdens het bewind van de fascistische generaal Franco, noch naar Portugal onder het bewind van de corporatistische dictator Salazar…

Overigens, in Frankrijk moet je heden ook niet zijn, met de rechtse regering van de Sarkozy-kliek, in het nekvel gegrepen door het Front National en trots op het mogen organiseren van de ‘Milipol’ (zie daarover de site van De AS:

http://tijdschriftdeas.wordpress.com/2011/10/23/veiligheidsmarkt-‘milipol’-militie-en-politie-en-contrasubversieve-middelen/ ).

Noch moet je je ophouden in Nederland met de rechtse regering van de Rutte-kliek, in een armklem genomen door de PVV en met een optreden van overheidsinstanties zoals daarvan regelmatig op deze site voorbeelden door Joke Kaviaar worden gegeven.

Begrijp je Raymond: VLUCHTEN KAN NIET MEER, TERUGVECHTEN WEL ! (geweldloos overigens). En over dat terugvechten is het de mensen in Saint-Imier, Zwitserland te doen. Maar dat kon je al weten, want het is te lezen…

zei: Thom op 24/10/2011 om: 16:47u


Powered by Greymatter