Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/21/2011: "Als de smeris naar je vingers vraagt..."

Als de smeris op straat naar mijn vingers vraagt, en klaar staat met een apparaatje om mijn identiteit te controleren, dan kunnen ze hem krijgen: de middelvinger, opgestoken. Fuck you!

alles_onder_controle (178k image)

klik op meer

“De apparaatjes worden onder meer ingezet voor de intensievere controle op illegale vreemdelingen” liet Leers al weten. Nog meer repressie, nog meer controle, nog meer middelen om racistisch beleid uit te voeren.
Fuck you, Leers!
Fuck you, Teeven!
Fuck you, Opstelten!
Fuck you, smeris op straat met je smartphone apparaat!
Voor jullie allemaal: de middelvinger. Nee, twee middelvingers, zolang ik nog twee handen heb!

Het is iets dat we allemaal moeten doen, en moeten blijven doen. Verzet. Toen de ID plicht werd ingevoerd werd er veel geprotesteerd. Nu, zoveel jaren later, vindt iedereen het normaal, geeft braaf het pasje af, bij het minste, zonder aanleiding, want anders: ben je verdacht. Waarvan? Van het willen behouden van je privacy. Is dat strafbaar? Ja dus. Juist door de acceptatie zijn de weigeraars van nu bij voorbaat verdacht. Je zal wel iets te verbergen hebben, ofwel: je zou wel eens illegaal kunnen zijn.

Die door de staat opgelegde illegaliteit, die willen ze strafbaar maken. Ach, het is maar een boete. Nee dus! Het gaat om het principe. Het is de ultieme entlösung van het “illegalenprobleem'. Dat, en het op straat controleren van vingerafdrukken 'bij de verdenking van een strafbaar feit' (zo begon het bij de ID plicht ook) is het definitieve sluitstuk van de Nationaal Socialistische Staat der Neederlanden.

“Via een koppeling met de ‘Basisvoorziening Vreemdelingenketen’ kan in de toekomst een gewone agent op straat meteen nagaan of iemand rechtmatig in Nederland verblijft.”

Dit kunnen we niet pikken! Weigering is het minste wat we allemaal kunnen en moeten doen. Zand in de machine strooien die de smeris de klopjacht makkelijker moet maken. Want het werkt voor geen meter meer als ze telkens mensen naar het bureau af moeten voeren omdat ze uit principe weigeren. Geen tijd meer voor de klopjacht, alleen maar nog meer administratie en heen en weer gesleep met arrestanten.

“Identiteitsfraude is een groot probleem voor Justitie.” heet het. Wat nou, fraude? Mijn paspoort is verlopen omdat ik een toegangsverbod heb voor het gemeentehuis vanwege een actie tegen de Zaanse bajesboten. Ik vertik het om toestemming te vragen om binnen te mogen om dat ding weer aan te vragen, omdat ik dan waarschijnlijk 'begeleid' door gewelddadige bewakers van het stadhuis aan de balie moet gaan staan om daar.. mijn vingerafdruk te laten scannen voor mijn paspoort!

Fuck you. Ik hoef geen paspoort meer. Is dat fraude? Fuck you. (hoeveel vingers heb ik intussen al opgestoken?) Het hele concept van de identiteitsfraude is bedacht door dezelfde heerszuchtige tirannen die het identiteitsbewijs hebben bedacht, die alle systemen aan elkaar gekoppeld hebben om bevolkingsstromen, migratie, werk, woning, je vreten en je stront in de gaten te kunnen houden. Nog even en we lopen met een chip met vingerafdrukken in onze nek rond. Het is een kwestie van tijd, de techniek bestaat al voor huisdieren. Er is alleen nog een wetje voor nodig en dat kunnen we de controlenazi's van de huidige regering wel toevertrouwen te ontwerpen.

Vingerafdruk of chip in de nek? Het zal in elk geval alsvolgt gaan:

Smeris: “Mogen wij even u vingerafdruk afnemen?”
Persoon op straat (al dan niet in vloeiend Neederlands): “Word ik verdacht van een strafbaar feit?”
Smeris: “Ja.”
Persoon op straat: “Waarvan dan?”
Smeris: “Illegaliteit.”
Persoon op straat: “Waarom dan?”
Smeris: “U ziet er niet Neederlands uit.”
Persoon op straat: “Dat is racisme!”
Smeris: “Oh, gaat u mij beledigen? Dat is ook strafbaar. U bent voor twee feiten aangehouden, namelijk geen rechtmatig verblijf en belediging van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn taak.”

Wat hierna volgt zal meer of minder gewelddadig verlopen. Hoe dan ook zal het door de smeris gebruikte geweld allemaal gepast zijn, al ging je alleen maar op de grond zitten. Indien schoten worden gelost, zal de smeris zeggen dat de 'verdachte' als eerste een klap uitdeelde, ook als dit niet waar is. Als de 'verdachte' sterft, is het omdat hij niet meewerkte en is het dus zijn eigen schuld.

Hoeveel mensen die FUCK YOU roepen wil de smeris opsluiten, in elkaar slaan, vingers en armen breken, neerschieten, in cellen laten creperen? Hoeveel mensen zijn bereid om op straat, geconfronteerd met de ultieme controle van hun identiteit, de twee middelvingers op te steken, en te zeggen: “HIER HEB JE MIJN VINGERS. FUCK YOU!” ?

We maken zelf wel uit wat we met onze vingers doen!
Bijvoorbeeld: de smeris het apparaatje uit de poten trekken en in de gracht gooien/vertrappen/anders, nl: ….


Joke Kaviaar, 21 juli 2011


3 Reacties


In de jaren '80 van de vorige eeuw werd het fiscaal nummer ingevoerd. Het was een harde belofte van de overheid dat dit NOOIT een persoonsnummer zou worden!
Die harde belofte is dus uiteindelijk een harde leugen gebleken, en het fiscaal nummer is gedegenereerd naar iets dat nog veel vergaander is dan het Ausweis van de Duitsers in WOII, namelijk nu het BSN.
Dit Burger Service Nummer in combinatie met de verplichte identiteitskaart en de nu bijbehorende vingerafdrukken en straks DNA, is het perfecte framewerk om ooit, indien nodig geacht, stand péde een maximaal inzetbare repressie uit te voeren.

Volgend jaar verloopt mijn paspoort, en ook de ID-kaart. Daarna zou er dus verplicht een vingerafdruk gegeven moeten worden, wat ook ik niet wil dus.
Het wordt een groot probleem in een aantal gevallen waar het rijbewijs niet voldoende is ter identificatie.

Het wordt ook steeds erger, heel Europa beginter ermee of heeft het. Die EU is alleen daarom al een verwerpelijk iets: het bouwen van een repressieramewerk waar bijna niet aan te ontkomen valt, en de facilitering voor exploitatie van de bevolking door de financiële elite die steeds meer plaatsvindt.

zei: Hans Langbroek op 22/07/2011 om: 15:30u

De zgn RDF chip is zeer gangbaar. ( RDF Wiki Ze hoeven je straks niet meer aan te houden, je wordt gewoon gemonitord en via de GPS weten ze precies waar je bent.

zei: Bolus op 23/07/2011 om: 16:08u

Iedereen die geen vingerafdrukken wil afgeven (degenen die weigeren aan de leiband van de ambtenarenmaffia te lopen) kan volgens mijn informatie jaarlijks een paspoort met een beperkte geldigheidsduur van een jaar aanvragen.

Als hier het taalgebruik wat gekuist zou worden krijgen jullie veel meer mensen achter jullie op zich vaak goede standpunten. Veel mensen die de 50 gepasseerd zijn hebben inmiddels in de gaten dat helft van de politie en tenminste een derde van justitie tenminste incompetent en lui, maar wat erger is, ook nog vaak corrupt en crimineel is. Het wordt tijd om zelf handboeien bij je te hebben, dan kun je ome corrupte en frauderende agent direct in de boeien slaan.

zei: Peter op 06/08/2011 om: 01:04u


Powered by Greymatter