Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/19/2011: "Bericht uit de VS-goelag: hongerstaking in isolatiefoltercellen in CaliforniŽ"

Sinds 1 juli jongstleden zijn de gevangenen van Pelican Bay, Californië, in hongerstaking tegen de isolatiefolter die zij ondergaan.
De toestand van sommigen (diabeten bijvoorbeeld) is al kritiek.
Ook in de isoleercellengevangenis in Corcoran in dezelfde staat wordt gehongerstaakt.

rashid-johnson1 (101k image)
Klik op meer

Het martelen van gevangenen van de VS speelt zich niet alleen buiten de VS af. Bijna drie weken al zijn gevangenen in de staatsgevangenis van Pelican Bay in hongerstaking om te protesteren tegen de marteling die het opsluiten in de isoleercellen van de Security Housing Unit (SHU) daar inhoudt. Gevangenen zijn er jarenlang in isolatie gehouden, wat op martelen kan neerkomen. Duizenden gevangenen in het gevangenisstelsel van Californië hebben voedsel geweigerd uit solidariteit met de gevangenen van Pelican Bay. Het aantal hongerstakers wordt op 1700 geschat.

De gevangenen in de SHU worden 22,5 uur per dag vastgehouden in hun cel, vooral uit het oogpunt van administratief gemak. Ze kunnen een uur lopen in een kleine ruimte met hoge muren (zie foto). De cellen in de SHU meten 2,5 bij 3m en er zijn geen ramen. Fluorescerend licht wordt vaak 24 uur per dag aangehouden.

Opsluiting in de isoleercel kan leiden tot hallucinaties, katatonie en zelfs zelfmoord, speciaal bij geesteszieke gevangenen.

De Commissie betreffende Veiligheid en Misbruik in Amerikaanse Gevangenissen, voorgezeten door een voormalige federale minister van justitie en een vroegere rechter van het federale Hof van Beroep stelt: "Mensen die geen bedreiging voor wie dan ook vormen en geesteszieken verkommeren maanden- of jarenlang in veiligheidseenheden. De commissie verklaarde ook: "Op sommige plaatsen is de omgeving zo streng dat mensen volledig geïsoleerd raken, vastgehouden in voortdurend lichte of halfduistere ruimten zonder contact van betekenis - omstandigheden die neerkomen op marteling en waarvan bewezen is dat zij geestelijke achteruitgang veroorzaken."

Gevangenen in ander Californische gevangenissen hebben bericht dat medicijnen, mede tegen hoge bloeddruk en andere ernstige kwalen, achtergehouden worden van gevangenen die staken. "De toestand is ernstig en dringend," zegt Carol Strickman, advocate voor de solidariteitscoalite van de gevangen hongerstakers. "We vechten om veel doden in Pelican Bay te voorkomen. Het departement voor het gevangeniswezen in Californië moet met deze gevangene onderhandelen, en het verzoek van de stakingsleiders honoreren om toegang tot bemiddelaars van buiten om er zeker van te zijn dat onderhandelingen te goeder trouw worden gevoerd."
Een van de eisen van de hongerstakers is een einde aan het "onthersenspoelproces" in Pelican Bay. Gevangenen worden gedwongen zichzelf of anderen als bendeleden aan te wijzen als voorwaarde voor toegang tot voedsel of opheffing van het isolement. Het aanwijzen van anderen als bendeleden komt zelf neer op een doodvonnis vanwege te verwachten wraakacties van andere gevangenen.

In mei heeft het Hooggerechtshof van de VS het oordeel van een lagere rechtbank bevestigd dat opsluiting inde gevangenissen in Californië ongrondwettig wrede en ongebruikelijke straf betekent.
recreatier (10k image)

[Bewerkte vertaling van dit artikel.]

Site van het soldariteitscomité.
California Prison Watch.
Waakhondsite tegen isoleercellen.

1 Reactie


Dan te bedenken dat de gevangenissen daar overbevolkt zijn. Gevangenen worden zelfs
in sporthallen en zo gedumpt. Geen wonder als een niet onaanzienlijk aantal van je bevolking in de bak zit.

zei: nn op 24/08/2011 om: 19:32u


Powered by Greymatter