Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/26/2011: "Bezetting Grote Markt in Haarlem aanstaande"

De thuiszorgmedewerkers hebben jullie solidariteit nodig

vivathuiszorgactie (22k image)

Klik op meer

Enkele honderden thuiszorgmedewerkers van Viva!Zorggroep gaan komende dinsdag, woensdag en donderdag (28 t/m 30 juni), slapend in tenten, uit protest tegen hun dreigende ontslag, drie dagen lang de Grote Markt in Haarlem bezetten. Ze hebben ieders solidariteit nodig.

De thuiszorgmedewerkers van Viva! Zorggroep in IJmond en in Haarlem hebben een moedige en belangrijke stap gezet. Een voorbeeld voor alle andere werkenden in de zorg in Nederland. Want overal in de zorg gebeurt hetzelfde: privatisering, marktwerking, kaalslag, flexibilisering van contracten ontslagen enz. We moeten vechten voor een menswaardig zorgcontact, waarin het niet alleen goed werken is, maar waar een warme, menselijke zorg bestaat, Een zorg waar mensen op een kleinschalige manier verzorgd worden door vaste verzorgsters, die een vast contract hebben met voldoende uren en een loon waarvan je kunt wonen en leven.

Maar door de lange duur, die hun strijd dreigt aan te nemen, en de solidariteit die hen ontbeert van hun collega’s bij Viva! Zorggroep (waar 3000 mensen werken), van andere werkers uit de zorgsector en arbeiders uit andere sectoren, raken ze langzamerhand uitgeput. Ze willen wel zeker de ramen openzetten en aan hun protest een bredere basis geven. Dat hebben ze laten zien door aanwezig te zijn bij de manifestatie tegen de PGB-bezuinigingen: “Zo verbreden we de actie voor goede zorg, voor cliënten en werknemers”, aldus het actiecomité “Wij zijn de Thuiszorg”. Maar linkse partijen ‘bewegen’ hen voortdurend een of andere “praatsessie” te bezoeken in het gemeentehuis van Velsen, van Haarlem, van Beverwijk, van Heemskerk of van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om daar hun stem te laten horen. Maar zo leiden ze hun strijdwil wel af van pogingen te zoeken naar solidariteit en steun bij hun collega-arbeiders in Nederland, die geconfronteerd worden met de dezelfde maatregelen: privatisering, marktwerking, flexibiliteit, verlaging van de lonen, ontslag, enzovoort.

Hun werk is te hard nodig! Ze doen hun werk goed!
Ze verdienen het niet zo onwaardig behandeld te worden!
Daarom: geen verslechteringen meer accepteren!
In het belang van hun leven en dat van de cliënten!
Zij zijn niet het probleem, het systeem is het probleem!

Ze willen zich niet in een hoekje laten drukken en hun strijd met die van andere sectoren verbinden, maar hebben op dit moment te weinig vertrouwen in eigen kunnen om dat, op eigen houtje te ondernemen. Ze hebben ieders steun hard nodig. De acties van de thuiszorgmedewerkers uit Haarlem en de IJmond verdienen onze daadwerkelijke solidariteit. Hun strijd is een voorbode van de strijd die zich, vol beloften voor alle mensen geconfronteerd met privatisering, bedreigd door ontslag, in een precaire toestand, na de vakantie in Nederland “dreigt” te ontwikkelen. In die zin is zij uiterst belangrijk. Een nederlaag van hen kan wel eens een morele slag betekenen voor de strijd van de hele arbeidersklasse in Nederland:

Daarom: mensen van het openbaar vervoer, van de brandweer en anderen: voeg je bij hun strijd, maak de strijd één. Laat de thuiszorgmedewerkers niet in hun hoekje stikken. Kom met delegaties naar de Grote Markt in Haarlem om ze een hart onder de riem te steken. Voeg je bij hun bezetting van de Grote Markt in Haarlem.

5 Reacties


Eindelijk, éíndelijk, dringt het door tot groeperingen dat de dialoog in Nederland uitgeput is!
Er wordt niets mee bereikt, helemaal niets.
Die dialoog was al een grote farce, al jaren, maar nu komt dat bewustzijn wat breder. Heel goed, actie in welke vorm dan ook werkt namelijk uiteindelijk wel!

zei: Hans Langbroek op 27/06/2011 om: 18:08u

Is er nog sprake van wat de oproep noemt een " gehele arbeiders klasse "
of een arbeiders klasse in Nederland ? Ik denk dat zo iets niet meer bestaat. Afgezien daar van : wie ziet zich nog als arbeider ? Ik zelf wantrouw het snorkerige taalgebruik de sleetse
opruiende / als mobilserend bedoelde taal in de oproep. Het al oude conflict tussen kapitaal en arbeid is het nog in van die marxistische termen - ideeen te vangen of moet het meer basic conflict tussen haves and have not. Ik zelf ben geen arbeider ben het ook nooit geweest ook niet als ik arbeide. Precair dan. Meer in de richting.
Zelf heb ik niks meer vakbonden daarom o.a.
Ik zeg tegen de dames en enkele heren van de thuiszorg : vraag maar een uitkering aan dan ben je beter af dan in de thuiszorg werkend. Als je dus ontslagen wordt. Wat moet er dan met al die hulpbehoevenden ? Tsja die creperen in dit maatschappij systeem.
Mogelijk kan je als ex thuiszorg werker ze nog eens als vrijwilliger een bezoekje brengen ?

zei: Raymond op 28/06/2011 om: 10:10u

Wat is dat nu voor een oplossing, in de uitkering zitten. Wellicht is er een andere benaming te bedenken voor de arbeider..
Zoiets als onderklasse??
Roept u maar en volgend jaar in Van Dale en een revolutie... oke

zei: Bolus op 29/06/2011 om: 17:07u

De tekst is wellicht een beetje ronkend, maar is niet van de vrouwen zelf. Kijk daarvoor hun website met uitleg en eisen http://www.wijzijndethuiszorg.nl/
Ik was er gisteren en ze zijn blij met elke steun, zitten er nog tot en met 1 juli

zei: keest op 29/06/2011 om: 23:01u

Kameraden,

Inderdaad gaan Thuiszorgmedewerkers van Viva volgende week van 1 tot 5 augustus gaan de opnieuw in staking. Op 16 augustus is er bovendien een landelijke protestbijeenkomst op initiatief van de Thuiszorgmedewerkers uit Breda, waarin ze oproepen tot een landelijke strijd. Tegen deze achtergrond we willen graag met met de oprechte militanten van de ASB, de KSU en (zo mogelijk ook) De Vrije Bond en anderen zo spoedig mogelijk een vergadering bijeenroepen over hoe we bij kunnen dragen aan de versterking van de strijd van de Thuiszorgmedewerkers in het bijzonder en de arbeidersstrijd (die zeer zeker in het najaar in Nederland begint los te komen) in het algemeen. In die bijeenkomst kunnen we de volgende punten bespreken.

Op de allereerste plaats met hen in discussie te gaan: hoe de solidariteit te organiseren onder de zorg en andere instellingen
Op de tweede plaats op verschillende plaatsen bijeenkomsten organiseren om info te geven over "hun" strijd
Op de derde plaats helpen om te proberen de strijdenden (Otto, Thuiszorg en anderen) met elkaar te verbinden
Op de vierde plaats (daarna) de opkomende strijd in de diverse sectoren (1) te sturen in de richting van vereniging.

Een en ander kan dus betekenen: eventueel opnieuw een oproep helpen verspreiden bij allerlei andere instellingen en bedrijven

Ik neem aan dat iedereen dit voorstel serieus zal overwegen. Zelfs als jullie het er niet mee eens zijn bijvoorbeeld omdat jullie
- een andere strategie voorstaan en andere doeleinden nastreeft;
- je al en liever met andere sectoren (immigranten b.v) bezighouden;
- problemen hebben om een samenwerking met de IKS aan te gaan;
mag het niet zo zijn dat een daadwerkelijke en gemeenschappelijke solidariteit met de strijd van alle werkers en instellingen niet kan plaatsvinden omdat ieder van ons toch p de eerste plaats aan ons (eigen) (anarchistische, marxistische, vrij communistische of anarcho-communistische) 'heilige huisje' de voorkeur geeft.

Laten we open en eerlijk zijn ten opzichte van elkaar: wij vinden dat de arbeidersklasse in Nederland (als integraal deel van een internationale arbeidersklasse) alle steun kan gebruiken van diegenen die zich bewust zijn van het internationalistische karakter van de strijd tegen het systeem en de gevolgen van de crisis. Vroeger hadden we als slogan: "één twee, drie vele Vietnams." misschien kan onze leus nu zijn "één, twee, drie vele Spanjes". Algemene vergaderingen, zelfstandige organisatie van de strijd, actief zoeken naar solidariteit onder andere delen van de bevolking, uitdrukking geven aan de verontwaardiging over zoveel onrecht aangedaan .....door de aanvallen van de regering en de verschillende onderdelen van de staat.

In de verwachting dat jullie het met me eens zijn dat een reactie laten weten ook een kwestie is van respect onder kameraden, groet ik jullie

Kameraadschappelijk,
Arjan de Goede (IKS)

(1) Speciaal onderwijs. openbaar vervoer van de grote steden, de gepensioneerden, de posterijen, enzovoort

zei: arjan de goede op 26/07/2011 om: 23:03u


Powered by Greymatter