Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/21/2011: "Inspirerende Pinksterlanddagen in Appelscha"

Ruim 500 mensen bezochten tijdens het Pinksterweekend de jaarlijkse Pinksterlanddagen (PL) in het Friese Appelscha.
PL2011Overzicht (38k image)
De grootste anarchistische manifestatie in Nederland op het eigen kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’ was andermaal inspirerend, zo lieten de deelnemers tijdens de evaluatie van de dagen weten. Er viel nauwelijks een wanklank te bespeuren, want de stemming was opperbest.
Klik op meer.

Ondanks het wisselvallige weer, er viel op zaterdagavond zelfs regen, was het bezoekerstal hoog. Onder hen bevonden zich opvallend veel gasten die de Nederlandse taal niet machtig bleken. Met bijna dertig over het algemeen goed bezochte bijeenkomsten, waaraan tal van groepen en personen een bijdrage leverden, was er opnieuw sprake van een omvangrijk programma. Het is al lang geen uitzondering meer dat Engels bij een aantal bijeenkomsten de voertaal is.

Ook het culturele programma met dit jaar wel erg veel muziek, viel grotendeels in de smaak. Aan het kinderprogramma namen opnieuw tientallen kinderen enthousiast deel. Al jarenlang zorgt de Amsterdamse groep Kinderpret voor aantrekkelijke activiteiten, waarbij de speurtocht door het bos voor de nodige spanning zorgt.

De dagen worden traditiegetrouw geheel in zelfbeheer uitgevoerd. Onder de deelnemers was veel medewerking voor het draaien van kantinediensten, het schoonhouden van de toiletten e.d. Dat gold ook voor het groenten snijden en het afwassen bij de mobiele veldkeuken van Rampenplan. Deze groep zorgde overigens voor uitstekende biologische en vegetarische maaltijden voor de somma van slechts vier euro.
PL2011Keuken (39k image)
De Keuken

De weken voorafgaande aan de PL werd door een aantal mensen al hard gewerkt aan het onderhoud en het gereed maken van het anarchistisch terrein. Zo werd het plafond in de grote zaal weer gerepareerd en in de oude glorie hersteld.

Opvallender was het werk dat werd verricht aan de zijkant van het grote gebouw. Het houtwerk aan de bovenkant is geheel vernieuwd, waardoor de uitstraling van het gebouw heel anders is geworden. De aloude aankleding op het houtwerk met het gebroken geweer en de aanduiding '1969' is helaas gesneuveld, maar er zijn concrete plannen om op korte termijn een nieuwe maquette te vervaardigen met daarop het bouwjaar van het pand en een gebroken geweer als symbool voor het antimilitarisme.

De Pinksterlanddagen gingen op vrijdagavond van start met een ingelast programmaonderdeel waarin oud-totaalweigeraar Stephan Kraan terugblikte op zijn gevangenschap van precies 30 jaar geleden. In zijn oude gevangenis in Leeuwarden, de Blokhuispoort, wordt hierover momenteel een tentoonstelling gehouden. Daarbij werd de documentaire van omroep Fryslan vertoond waarin naast Kraan ook oud-totaalweigeraars Willem Bosma en Willem de Haan terugblikken op hun gevangenschap als principiële dienstweigeraars.

Daarvoor afgaand werd een andere documentaire vertoond, De Nieuwe Helden, uit 1982 waarin naast Stephan ook andere activisten aan het woord komen die zich inzetten voor een betere wereld. Op zaterdag hield hij rondleidingen ook voor de PL-gangers op de bewuste tentoonstelling

Het programma had wel enigszins te lijden onder afzeggingen. Zoals die van David Graeber, anarchist en antropoloog, die een prominente plek in het program had gekregen, maar niettemin zonder opgaaf van redenen een dag voor de bijeenkomst afzegde. In 2005 verloor hij in de VS zijn baan als hoogleraar aan de gerenommeerde Yale universiteit. Zie hier.

In 2009 verscheen zijn Direct Action: An Etnography, een indrukwekkende poging om de globaliseringbeweging te duiden. Nu zou Graeber spreken over zijn nieuwe boek dat deze zomer zal verschijnen, getiteld “Dept: The First 5000 Years”. Daarin stelt hij dat om de huidige schuldenproblematiek te begrijpen we de historische wortels er van dienen te doorgronden. Een van zijn stellingen hierbij is dat het fenomeen schuld samenhangt met geweld.

De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) gaf ter gelegenheid van het optreden van Graeber in Appelscha een brochure uit met een voorbeschouwing op het boek onder de titel “Schulden: De eerste 5000 jaar”.

De sympathieke en gedreven Peter Storm bleek bereid om het ontstane gat in het program in te vullen met een verhandeling over de situatie in Noord Afrika en de islamitische wereld. Het prominente oud-lid van de Internationale Socialisten is thans terug gekeerd in de anarchistische gelederen, gezien ook zijn lidmaatschap van de Vrije Bond. Storm zit bovenop de actualiteit zoals blijkt uit zijn weblog. Zijn bijdrage vind je hier.

De Amerikaan Aragorn blijkt geen schuilnaam te gebruiken, maar heeft ouders die fan waren van Tolkiens Lord of the Rings. Hij sprak over de illegale tendensen in de internationale anarchistische beweging, waaronder de autobandieten van de Fransman Bonnot. Onlangs gaf hij een boek uit onder de titel ‘Enemies of the State, An Anthology of Individualist & Egoist Thought’, waaruit hij putte voor zijn lezing. Die duurde met 18 minuten wel wat erg kort, maar dat gaf tenminste veel tijd voor discussie en debat, waar de bescheiden Amerikaan zichtbaar veel zin in had
Aragorn (21k image)

Aragorn, een begenadigd ICT-er, heeft een lange staat van dienst in de Amerikaanse beweging. Hij was in het verleden betrokken bij de succesvolle uitgave van het gerenommeerde blad Anarchy en is sinds jaren de drijvende kracht achter de website Anarchist News (http://anarchistnews.org/). Gedurende de gehele PL bleef een glimlach zijn gezicht sieren en niet alleen omdat hij in het beste bed van het terrein sliep (namelijk in het gastenverblijf). Hij bleek aangenaam verrast hoe positief de dagen verliepen. Iets wat op deze wijze in de VS niet mogelijk zou zijn, zo betoogde hij. Helaas valt op zijn blog nog niet te lezen wat hij verder van zijn verblijf in Nederland vond:hier.
Zijn lezing vind je hier.

Peter Gelderloos is een van de jongere auteurs en sprekers uit de internationale anarchistische scene, die nu voor de derde maal te gast was op de Pinksterlanddagen. Vorig jaar verscheen zijn ‘Anarchy Works’. Een optimistisch boek waarin hij met tal van voorbeelden tracht aan te tonen dat het anarchisme wel degelijk betekenisvol is. De gedreven en sympathieke Amerikaan verslikte zich dit maal enigszins in zijn onderwerp ‘Colonization of the European Continent’, die in de gepresenteerde vorm te omvangrijk bleek te zijn.

Opnieuw waren er gasten uit Palestina, dit keer een drietal, waarvan Jasmine Rishmawi een inleiding verzorgde (haar verhaal vind je hier. ). Centraal stond de Olijfbomencampagne die mede vanuit Nederland ondersteund wordt. Meer dan een half miljoen Palestijnse olijfbomen zijn de afgelopen jaren door Israëlische soldaten en kolonisten vernield. De internationale actie “Houd Hoop Levend” helpt de gedupeerde Palestijnse boeren en hun gezinnen. Met een donatie van € 20 kunnen sympathisanten een olijfboom sponsoren, die bij een Palestijnse boer wordt geplant. De sponsor ontvangt voor zijn bijdrage een certificaat; zijn naam wordt bovendien vermeld op een plaquette nabij de plek waar zijn boom wordt geplant. (Zie: hier)Ook andere lopende campagnes kregen wederom de aandacht die ze verdienen, zoals die rond de zogeheten ‘Transition Towns’. Deze trachten lokale bewoners en groepen te versterken, die zelf aan de slag willen gaan om hun manier van wonen, eten, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken en meer duurzaam. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen. Omdat de tijd dringt en de economie verslaafd is aan fossiele brandstoffen, verwachten de betrokkenen dat deze overgang vooral van onderop tot stand zal moeten komen. Waarmee duidelijk is, waarom dit onderwerp voor de derde maal op de agenda stond. De bijdrage van inleider Hylke Hekkenberg vind je
hier.

Ook de campagne tegen OTTO-Workforce, die Poolse arbeiders die in ons land werken uitbuiten stond op het program. GroenFront! gaf gewoontegetrouw ook verslag van haar campagnes en dat gold ook voor A Seed die dit maal het grootschalig gebruik van landbouwgif in de soja productie, zogenaamde ‘gifsoja’, ter discussie stelde. Zie hiervoor: http://www.gifsoja.nl/

Een verheugende ontwikkeling is ook dat allerlei anarchistische groepen die de laatste jaren weer zijn ontstaan, acte de presence geven op de PL. Naast de Vrije Bond waren dat de nieuwe Anarcho Syndicalistische Bond (ASB), Anarchist Black Cross (ABC) voor ondersteuning aan politieke gevangenen, de Dolle Mollies (anarcha feministen) en de groepen die strijd voeren voor migranten zonder papieren die zonder pardon worden vastgezet in gevangenissen en bajesboten, zoals de Anarchistische Anti Deportatiegroep en de Werkgroep Stop Deportaties. Ook een groep als Doorbraak mag in dit rijtje niet ontbreken.

Doorbraak droeg zorg voor de evaluatie van de 1 mei demonstratie in Utrecht die door ongehoord politiegeweld werd geteisterd. Soms in de fascistische politiestaat zoals we die nu in de islamitische wereld zien optreden, ook in ons land duidelijk zichtbaar. Uit onderstaand verhaal wordt zondermeer duidelijk dat sprake is geweest van het doelbewust toebrengen van ernstig lichamelijk letsel aan demonstranten. Dit is geen toeval. Hopelijk valt juridisch deze toepassing van ‘politieke lijfstraffen’ aan de kaak te stellen. Zie voor het heftige relaas van een van de verwonde demonstranten: indymedia

De radiogroep is al weer enige jaren trouw van de partij. Zij verzorgt tijdens de PL permanent uitzendingen via internet en via de FM. Dit jaar zijn er veel opnamen gemaakt van lezingen en inleidingen die zich hiervoor lenen. Een overzicht van de gemaakte opnamen vind je hier.

Het A-team dat dit jaar voor het eerst beschikbaar was voor eventuele hulp en ondersteuning van bezoekers die dit nodig hebben, hoefde niet in actie te komen. Dat zegt iets over de omgangsvormen tijdens het weekend. Incidenten en conflicten bleven uit.

Een punt van zorg is wel het alcoholgebruik dat ’s nachts soms voor geluidsoverlast zorgt. De organisatie van de PL blijft onverminderd op een alcoholvrij standpunt staan. Dit zowel uit respect voor het principe van geheelonthouding van het terrein als ook uit de pragmatische overweging dat alcohol de sfeer zeer kan bederven met ruzies en het lastig vallen van mensen.

PL2011tenten (36k image)

De Pinksterlanddagen staan ook voor inspirerende ontmoetingen met gelijkgestemden en een hartelijk weerzien met oude bekenden. Een opvallend kenmerk van de Pinksterlanddagen blijft de aanwezigheid van oudere geestverwanten. Dit jaar spraken we met Jurrie Zuidema (92) die vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog als principiële dienstweigeraar vast zat in Veenhuizen. Hij bleef tot op hoge leeftijd actief op het kampeerterrein en andere anarchistische organisaties. Nog altijd redelijk gezond en geestelijk ijzersterk zegde hij geld toe voor het plaatsen van een nieuwe, antimilitaristische maquette op het gebouw.

Aaf Schwartsz, ook 92, maar met rollator, is geestelijk ook nog helemaal scherp. Zij beklaagde zich over de weinige vergadermomenten die het kampeerterrein nog maar kent. Zij bezoekt deze altijd zeer trouw en komt dan met de taxi. Te midden van de kameraden op het kampeerterrein is fijner dan alleen het leven in haar verzorgingstehuis. En of we haar even over de drempel van de kantine wilden helpen.

Warmold Warringa en zijn vrouw Martje, allebei ruim in de tachtig, waren vanaf de jaren zestig bij de beweging betrokken. Ze waren lid van de NVSH en hielden op maandag spreekuur, zodat de lokale bevolking van hun woonplaats Wildervank aan condooms kon geraken. Er kwam dan niemand, maar gedurende de rest van de week viel er over klandizie niet te klagen! Warmold, ook met rollator, droeg nog een steentje bij door entreekaartjes en etensbonnen in de caravan te verkopen, waarin hij zichtbaar lol had.

Ook bijzonder was het bezoek van Saskia Poldervaart aan de dagen. Hoewel ze bijna twee jaar geleden al medisch was opgegeven wegens hersenkanker, is ze nog altijd in leven. In de Volkskrant van 25-7-2009 liet het naar eigen zeggen ‘medisch wonder’ in een interview weten: “Via de kraakbeweging belandde ik op de Pinksterlanddagen in Appelscha, waar de scene en anarchisten eens per jaar bij elkaar komen op een camping die al tachtig jaar wordt gerund door anarchisten. Ik ben geen anarchist, je kunt niet buiten de staat, er zijn regels nodig. Maar ik kom er graag, er hangt een geweldige sfeer, een hanekam in gerafelde kleren staat af te wassen naast een permanentje in bloemetjesjurk. Er wordt naar elkaar geluisterd, net als in die alternatieve cafés en restaurants. Er is ruimte om verschillend te denken. Het geeft hoop dat een jongere generatie bezig is met idealen die ik ook heb. Zij koesteren, net als ik, het idee dat een betere wereld mogelijk is. Ik ga binnenkort dood. Maar zij gaan door.”

Al met al zijn de Pinksterlanddagen 2011 zeer geslaagd. De dagen zijn al een aantal jaren aan een sterke reeks bezig met relatief hoge bezoekersaantallen en een hoge deelname aan activiteiten en bijeenkomsten. Sowieso is er sprake van een grote betrokkenheid en een sterk gevoel van verantwoordelijk bij deelnemers, wat leidt tot een uitstekende hartelijke sfeer. Ook de medewerking van groepen aan de dagen is sterkt. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de voorbereidingsgroep de bijeenkomst kundig georganiseerd heeft. Op naar de editie van 2012!


Powered by Greymatter