Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/06/2011: "DE AS 173 / 174 IS UIT"

Beeld173:4 (70k image)

Zoals duidelijk in beeld is gebracht, het thema van De AS gaat over anarchisme in Spanje. Het Jaarboek gedeelte telt artikelen die actuele debatten aangaan. De rubrieken zitten weer boordevol uiteenlopende informatie over tijdschriften, boeken en wat velen overigens bezighoudt.

Klik op meer.


In dit dubbelnummer van de AS annex Jaarboek Anarchisme wordt veel aandacht besteed aan de Spaanse anarchosyndicalistische organisatie, de CNT, de Confederación Nacional del Trabajo (Nationale Confederatie van de Arbeid). Vorig jaar bestond de CNT honderd jaar. Zonder meer kan gezegd worden dat het niet alleen één van de langst bestaande anarchistische organisaties is, maar tevens die met het meest indrukwekkende verleden. Het hoogtepunt in die geschiedenis was de sociale revolutie in 1936 die begon direct na het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog, in juli van dit jaar, nu 75 jaar geleden. Een strijd die eindigde met de overwinning van generaal Franco en de nederlaag van de parlementair democratische republiek. Aan de burgeroorlog werden twee eerdere nummers van de AS gewijd: nr. 74 (Spanje 1936-1986) en nr. 150 (Stalin in Spanje).

Hoewel de revolutie al na een jaar voor een groot deel werd teruggedrongen – de CNT had veel revolutionaire verworvenheden prijs gegeven door prioriteit te geven aan de strijd tegen Franco – blijft zij, in de woorden van Gaston Leval, die haar tijdens de burgeroorlog bestudeerde en er later over schreef: ‘…een sociale revolutie, onvergelijkbaar veel diepgaander dan alle andere die haar waren voorafgegaan.’ En, kunnen wij er thans aan toevoegen, vanuit een vrijheidslievend socialistisch perspectief diepgaander dan alle revoluties sindsdien.*

Hoewel de burgeroorlog in verschillende artikelen in dit nummer ter sprake komt, is er slechts één, van Jeroen ten Dam, dat geheel gewijd is aan een episode uit de strijd. Het verzet tegen de militarisatie (en daarmee tegen de politiek van toegeven door de CNT) van de anarchistische IJzeren Colonne. Jeroen hielp met vertaalwerk en gaf adviezen en deed suggesties.

Dit jaarboek bevat verder voornamelijk artikelen over de CNT zelf en de volksbeweging waarvan zij de draagster was. Willie Verhoysen gaat aan de hand van enkele recente studies in op karakter en cultuur die deze volksbeweging al zeer snel innam onder de Spaanse arbeiders. De militant Octavio Alberola gaat in op de diepere oorzaken van de verdeeldheid tussen de anarchosyndicalistische organisaties in Spanje en de huidige mogelijkheden tot samenwerking, ondanks de verdeeldheid.

Op haar eerste legale congres in Spanje na Franco’s dood in 1979 viel de CNT uiteen. Naast de CNT en na een juridische strijd ontstond de CGT, de Confederación General del Trabajo. Behalve principiële zaken speelde strijd om de macht in de organisatie een rol. Ook na deze splitsing bleef verdere interne strijd, met royementen, niet uit. Er ontstond zelfs een derde anarchosyndicalistische vakbond: Solidaridad Obrera.

Hanneke Willemse, bevriend met vele militanten en bekend bij vele anarchistische groepen, reisde vorig jaar door Spanje en woonde herdenkingen rond honderd jaar CNT bij. Haar reisverslag – een eerdere verslaggeving verscheen in de AS nr 171 – omvat tevens beschouwingen en observaties over de Spaanse beweging.

Rudolf de Jong koppelt honderd jaar CNT aan een kritische herwaardering van het anarchosyndicalisme.
(Rudolf de Jong)

*Als belangrijke Nederlandse literatuur over de sociale revolutie noemen wij:
Jacques J. Giele (2004, 1975) Arbeiderszelfbestuur in Spanje 1936-1939. Een verslag van de collectivisatie van de Catalaanse economie tijdens de Spaanse Burgeroorlog, Kelderuitgeverij Utrecht, kelderuitgeverij@xs4all.nl.
Hanneke Willemse (1996), Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938, Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam.

INHOUDSOPGAVE:

Rudolf de Jong ANARCHISME IN SPANJE
Redactioneel
Hanneke Willemse REIS LANGS HET SPAANSE ANARCHISME
Jeroen ten Dam HOE CNT-FAI MEEHIELP OM
DE REVOLUTIE DE NEK OM TE DRAAIEN
Willy Verhoysen 'IK BEN NIET ECHT ARM
OMDAT IK RIJK BEN VAN GEEST'
Over volkscultuur en anarchosyndicalisme
Octavio Alberola HET SPAANSE ANARCHOSYNDICALISME
NA HONDERD JAAR
Rudolf de Jong TRIOMF EN TRAGIEK IN SPANJE
Over de CNT en het anarchosyndicalisme
Thom Holterman HET KRAKEN VAN DE DEMOCRATIE
Nationaal-populisme toen en nu
Rudolf de Jong ANARCHISME EN ISLAM
Wim de Lobel EEN PROEVE VAN VRIJDENKEN
Over de filosoof Jan Börger
André de Raaij DE GEKRUISIGDE COMMUNIST VAN GALILEA
Anarchisten op de kansel in Nederland 1870-heden
Ron Blom DE DERDE STROMING
Een bijdrage aan het debat over socialisme in Nederland
Jan Bervoets JAARKRONIEK VAN DE ANARCHIE (2010)
André de Raaij REACTIES EN DISCUSSIES
Arabische wereld
Thom Holterman UIT HET LAND VAN PROUDHON 15
Boudewijn Chorus STERKE VERHALEN 7
Hans Ramaer HARD RAIN 14
Rymke Wiersma e.a. BOEKBESPREKINGEN

8 Reacties


Extra mededeling

De site van De AS is vernieuwd. Dit betekent onder meer dat men vanaf nu een aantal teksten uit de nieuw uitgekomen AS via een link integraal kan raadplegen. Tevens komt men in het blog ‘Thom’s Kwadraat’ op de site van De AS regelmatig ‘opinies’ en ‘mededelingen’ tegen, verwerkt onder de kolom: RECENTE BERICHTEN. Raadpleeg voor die als:

http://tijdschriftdeas.wordpress.com/

zei: Thom op 06/05/2011 om: 11:29u

Ik zie wat onbedoelde kromtaal…

Bedoeld is:

Raadpleeg voor dit alles:

http://tijdschriftdeas.wordpress.com/

zei: Thom op 06/05/2011 om: 11:34u

Wat een gigantisch interessant artikel op die site van dit tijdschrift over dat zachte monster dat door Europa waart!

zei: Hans Langbroek op 06/05/2011 om: 18:10u

Ik ontving afgelopen woensdag AS nummer 173/174 in mijn brievenbus en constateerde dat tegen een
eerder gemaakte afspraak in toch de titel van mijn artikel veranderd is en wel in een inhoudelijk
afgezwakte en qua vorm drakerige en grammaticaal onjuiste "Hoe CNT-FAI
meehielp de revolutie de nek om te draaien" (mijn aangeleverde titel was:
"De CNT-FAI draaide de revolutie mee de nek om&quotwink. Sowieso had er in jullie
titel al een lidwoord in het begin voor CNT-FAI moeten staan. Afgezien daarvan bekt, wat de hoofdredacteur ervan gemaakt heeft, voor geen meter. Maar nog veel belangrijker: er was mij verzekerd dat de titel niet gewijzigd
zou worden en dat is nu toch gedaan zonder ruggenspraak. Ik vind dat
absoluut niet okay, zeker gezien de hoeveelheid inhoudelijk onderbouwde emails die ik aan het
redactievoorstel voor titelwijziging heb gewijd. De hoofdredacteur en de vormgeefster waren daarvan op de hoogte . Alsnog is de
CNT-FAI van actieve actor in mijn titel tot iets passiefs (meehelpend) in
jullie versie geworden. Hier heeft de anarchistische censor toegeslagen in de vorm van - naar ik aanneem - de hoofdredacteur.
Anders kan ik het niet opvatten. Dat vind ik een droeve constatering.

Het staat er nu zoals het er staat. Degene die de geplaatste titel uit
zijn/haar toetsenbord heeft gekregen mag zich gaan zitten schamen. Ik heb
bij deze mijn eerste en laatste artikel voor de AS geschreven. Ik wil
degenen met wie ik samenwerk kunnen vertrouwen voor wat betreft gemaakte
afspraken. Bij de hoofdredacteur van de AS werkt dat blijkbaar niet zo. Binnenkort kan men mijn artikel met de door mijzelf gegeven titel (die de lading van het artikel veel beter dekt) in het tijdschrift van de Vrije Bond `Buiten de Orde' lezen. Rond de Pinksterlanddagen zal dat nummer klaar zijn.

zei: Jeroen op 07/05/2011 om: 20:36u

Jeroens reactie op het Spanjenummer van 'de AS' staat zo bol van de onheuse aantijgingen dat ik als eindredacteur ('de AS' heeft uit principe geen hoofdredacteur!)hierop wel moet reageren. Want wat is er gebeurd? Ik had bij de eindredactie van zijn artikel over (onder meer) de IJzeren Colonne tijdens de burgeroorlog een kop in gedachten die de inhoud ervan uitstekend samenvatte. Dat is naar algemeen journalistiek gebruik de taak van een eindredacteur. En dat is wel heel wat anders dan 'anarchistische censor' spelen. Vervolgens bleek dat Jeroen uitsluitend de door hem verzonnen kop boven zijn artikel wilde plaatsen. Zo niet, dan zou hij van publicatie van dat artikel en van verdere medewerking (in de vorm van een vertaling) afzien, wetende dat dit voor ons tijdschrift tot allerlei vervelende problemen zou leiden. 'De AS' kwam dan ook tegemoet aan zijn eis, met dien verstande dat ik zijn voorgestelde kop zeer licht heb aangepast - beter gezegd: in zo vloeiend mogelijk Nederlands omgezet - zodat deze voor de lezers zo duidelijk mogelijk zou zijn. 'DE CNT-FAI DRAAIDE DE REVOLUTIE MEE DE NEK OM' werd daarom 'HOE CNT-FAI MEEHIELP OM DE REVOLUTIE DE NEK OM TE DRAAIEN'. Het is erg frusterend dat Jeroen al bij voorbaat mijn beste bedoeling van tafel veegt. Zijn boosheid is nergens op gebaseerd.

zei: Hans op 15/05/2011 om: 22:52u

Hans zijn commentaar is niet helemaal to the point. Want de aanvankelijk door de AS-redactie voorgestelde wijziging dekte namelijk helemaal niet de lading. Ik citeer hier het redactielid dat mij benaderde met een verzoek tot titelwijziging: "De titel is (ongeveer) als volgt geworden: De politiek van de CNT/FAI
remt de revolutie af. (ben precieze bewoording met m'n blocnote
-hopenlijk even- kwijt). Enigszins verzwakt lijkt het, maar nodigt meer
uit tot lezen." En dat is juist de crux van het verhaal. De redactie wilde de kop afzwakken. Mijn artikel gaat - onderbouwd - in op de actieve rol die belangrijke delen van de CNT-FAI speelde bij het onderdrukken van de revolutie. Daar wordt zelden of nooit aandacht in besteed in artikels in de Nederlandse anarchistische pers. Altijd maar weer moet het verleden gemystificeerd en opgehemeld worden. Kritische kanttekeningen bij het optreden van de CNT-FAI bureaucratie blijven meestal achterwege. Ik heb met mijn artikel hieraan een bijdrage willen leveren. Met een titel die de lading van mijn artikel dekt. En niet een afgezwakte versie, want die dekt de lading van het artikel niet. Het pakkende aan mijn titel was juist dat het in een paar woorden de aandacht trok voor iets dat mensen niet gewend zijn te lezen over de rol van een deel van de anarchisten in de Spaanse Burgeroorlog.
Hans schrijft "'De AS' kwam dan ook tegemoet aan zijn eis, met dien verstande dat ik zijn voorgestelde kop zeer licht heb aangepast - beter gezegd: in zo vloeiend mogelijk Nederlands omgezet". Afgezien van het feit dat het dus toch weer afgezwakt is, spreek Hans zichzelf hier compleet tegen. Hij kwam me helemaal niet tegemoet want hij veranderde TOCH zonder overleg mijn voorgestelde titel en trok zich ook geen bal van mijn veto aan. Wie heeft er nu het laatste woord over een artikel dat hij zelf geschreven heeft? De auteur of een hoofdredacteur? De AS hoefde mijn artikel helemaal niet te plaatsen, als ze niet met mijn titel konden leven. Dat hoefde helemaal niet tot "allerlei vervelende problemen [... te] leiden". Dat zou enkel betekenen dat het blad iets dunner zou worden. Dat lijkt me niet echt een probleem. De redactie wilde blijkbaar toch het artikel plaatsen en de hoofdredacteur veranderde toch de titel. Daarop is mijn boosheid gebaseerd. Je moet dan ook achteraf de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en toe kunnen geven dat je de auteurs wens en wil, willens en wetens genegeerd hebt. Nu wordt de vermoordde onschuld gespeeld. ¡Basta ya!

zei: Jeroen op 17/05/2011 om: 21:57u

Hoogst merkwaardig om een conflict tussen de eindredacteur van De As en een auteur van een artikel, uit te venten op de website van De Vrije! De Vrije is toch niet De As!
Over een dergelijk meningsverschil kan onderling gecorrespondeerd worden, maar het hoeft niet op deze wijze in de etalage te worden gezet, lijkt me. Wie of wat is daarmee gediend?

Maar nu het toch aan de grote klok is gehangen: de oorspronkelijke door Jeroen bedachte titel, zou mij niet extra geprikkeld hebben zijn - overigens uitstekende - artikel te lezen, net zo min als de huidige titel, verzonnen door de eindredacteur van De As, mij ervan heeft weerhouden, het artikel te lezen.
Het is een prima stuk, waarbij de inhoud telt. Een titel kan een teaser zijn, maar om daar nu zo'n drukte over te maken.

zei: Martin op 19/05/2011 om: 15:49u

smilies,
moeten jullie hier nou niet om lachen?
het is te gek voor woorden, over sop en kool heb ik het nu niet meer, dat een discussie die gevoerd had kunnen worden onder en met vrienden in gent en in amsterdam of waar ook
ik sluit me bij martin aan dat het een mooi artikel was dat de moeite waard is om gelezen te worden. de rest vind ik jammer en onzin om de buitenwereld in te gooien wat te weinig de moeite waard is.

zei: hanneke op 26/05/2011 om: 17:00u


Powered by Greymatter