Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/28/2011: "Weg met de nieuwe oorlog in Noord-Afrika!"

Maart 2011 - door Bond van revolutionaire anarchosyndicalisten KRAS, Sectie van de IWA/AIT/IAA in Rusland

De „humanitaire“ interventie van de Staten van de NAVO in Libië met het feitelijke doel militaire hulp te bieden aan één partij in een lokale burgeroorlog, heeft al weer laten zien dat er in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten geen „revoluties“ zijn. Er is slechts een koppige en bittere strijd om de macht, de winst, de invloed en de controle over oliebronnen en strategische gebieden.

schoen (30k image)

klik op meer

Grote ontevredenheid en sociaal-economische protesten van de werkende massa’s in het gebied die door de economische wereldcrisis (aanvallen op de levensomstandigheden van arbeiders, verhoging van de werkloosheid en armoede, verspreiding van de precaire arbeid) worden teweeg gebracht, worden door politieke oppositiegroepen gebruikt om staatsgrepen te plegen, waarbij zijde tirannie van de corrupte en senile dictators omver werpen en in hun plaats zichzelf verheffen. Door de werklozen, de arbeiders en de armen als kanonnevoer te mobiliseren, leiden de ontevreden facties van de heersende klasse hen van hun sociale en economische eisen af door hen „democratie“ en „verandering“ te beloven.

In werkelijkheid zal het aan de macht komen van dit ranzig blok van „gewone parlementsleden“ van de heersende elite, liberalen en en religieuze fundamentalisten de arbeiders geen veranderingen naar iets beters brengen. Wij kennen de gevolgen van de overwinning van de liberalen maar al te goed: nieuwe privatiseringen, versterking van marktchaos, de opkomst van de volgende miljardairs en verdere vererging van de armoede, het lijden en de ellende van de onderdrukten en de armen. De overwinning van de godsdienstige fundamentalisten zou betekenen: toeneming van de reactie door de geestelijkheid, de genadeloze onderdrukking van vrouwen en minderheden, en het onvermijdelijke afglijden naar een nieuwe Arabisch-Israëlische oorlog, waarvan de ontberingen opnieuw op de schouders van de werkende massa’s zouden worden gelegd.

Maar zelfs in „ideale“ optie van de vestiging van representatieve democratische egimes in de landen van Noord- Afrika en het Midden-Oosten landen, zullen de werkende mensen helemaal niets winnen. De arbeider, die bereid is om voor de „democratie“ in de waagschaal te stellen – is als een slaaf, die zweert te zullen sterven voor zijn “recht” zijn slavenhouder te kiezen. De representatieve democratie geen druppel menselijk bloed waard.

In de strijd voor macht die nu in dit gebied losbarst, kiezen de Europese NAVOstaten en de Verenigde Staten zelfs openlijker de kant van de politieke oppositiegroepen in de hoop dat de overwinning van deze krachten en het „democratiserings“- model van politieke overheersing hen nieuwe winsten en voorrechten zullen brengen. Met hun steun aan de „democratie“ in Tunesië en Egypte hopen zij hun invloed daar te versterken, hun kapitalistische „ investeerders“ van corruptie van dictators te bevrijden en mee te kunnen doen met de opkomende privatisering van de rijkdommen rijkdom deel te nemen van de heersende clans.

Door de liberale, de monarchistische en de godsdienstig-fundamentalistische oppositie in Libië te helpen, die samenwerkt met een aantal hogere ambtenaren van het Ghadaffi-regime, hopen zij controle over de rijke oliereserves te krijgen. Samen met hen, gaan sommige Arabische staten de strijd aan om invloed waarbij zij voor het gebied hun eigen ambities hebben.

De toekomstige machten gaan alweer met bommen en granaten te werk om het leven van mensen te “redden” en hen van dictaturen te “bevrijden”, door mensen te doden. De regeringen van de Westeuropese landen en de V.S. zijn leugenachtig en schijnheilig: gisteren hielpen zij dictators, zij koesterden hen en verkochten hen wapens. Vandaag eisen zij dictators te vertrekken, „ want zij luisteren naar de eisen van het volk”, maar zij aarzelen niet om de protesten van het volk in „hun eigen“ landen te onderdrukken en volledig zijn eisen te negeren.

Wanneer de overgrote meerderheid van inwoners van Frankrijk of Groot-Brittannië, Griekenland of Spanje, Portugal of Ierland zeggen dat zij de overheidssteun aan banken en ondernemingen niet uit hun zak willen betalen, en eisen om de bezuinigingsmaatregelen, het asociale pensioen- en de arbeidshervormingen, dan geven de autoriteiten hen als antwoord dat de demoncratie „niet door straat wordt geregeerd“.

Een „humanitaire“ interventie biedt de heersers van Westelijk Europa en de Verenigde Staten de grote kans om de bevolking van landen in hun macht van de gevolgen van de werkelijke crisis af te leiden. De korte gewonnen oorlog om „het volk en de democratie te redden“ is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Europese en Noordamerikaanse arbeiders het asociaal beleid van de regeringen en de kapitalisten vergeten en opnieuw trots worden op hun „menselijke “ en „eerlijke“ heersers in de volgende uitgave van de „heilige alliantie ” tussen de onderdrukkers en onderdrukten.

Wij roepen de arbeiders van de wereld op niet toe geven aan een „ democratisch” en „humanitair“ bedrog en fel verzet te plegen tegen een nieuwe escalatie van kapitalistische barbarij in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Als wij onze stem voor de onderdrukte en uitgebuite armen in het gebied, over duizenden-kilometer-lange afstanden en taalbarričres konden verheffen, dan zouden wij hen aansporen om terug te keren naar de oorspronkelijke sociale en economische motieven en de thema’s van hun protest, om in opstand te komen, om verder te gaan met stakingen en demonstraties tegen lage lonen, hoge prijzen en werkloosheid, voor sociale bevrijding – maar zich niet in te laten met politieke spelletjes van een machtsstrijd tussen verschillende facties van de heersende klassen.

Wij nodigen de arbeiders van Europa en Amerika uit om de straat op te gaan om te protesteren tegen de nieuwe „humanitaire“ oorlog in het belang van staten en kapitalisten. Wij roepen de afdelingen van de Internationale Arbeidersassociatie (IAA/AIT) op om hun internationalistische en anti-militaristische agitatie te verhogen en te beginnen demonstraties en stakingen tegen de oorlog.

WEG MET DE OORLOG!
WEG MET ALLE STATEN EN LEGERS!
GEEN ENKELE DRUPPEL BLOED VOOR DICTATUUR OF DEMOCRATIE!
NEE TEGEN ALLE REGERINGEN EN „OPPOSITIES“!
VOOR SOLIDARITEIT MET DE STRIJD VAN HET WERKENDE VOLK VOOR SOCIALE BEVRIJDING.

LANG LEVE HET ALGEMENE ZELFBEHEER VAN DE ARBEIDERS!

Bond van revolutionaire anarchosyndicalisten KRAS, sectie van de IWA/AIT/IAA in Rusland

5 Reacties


Joke mag wel een beetje oppassen niet in de invloedsfeer van de Libische geheime dienst te komen die met Daniel Ortega een absurde 'socialistische' beweging op Indymedia probeerden te promoten, niet zo lang voordat het conflict uitbrak.

(Ortega zei dat hij Gadhafi steunde tegen de opstandelingen, terwijl hij meer dan een miljard dollar zou hebben ontvangen van Libie en er een neef van Ghadafi de rechterhand van Ortega zou zijn)

Geef ze maar wapens en help ze.

Overigens wel heel hypocriet, want in andere landen doet men dat niet en Libie heeft veel olie waar het natuurlijk om te doen is + Ghadafi mag men niet zo, terwijl er andere leiders zijn die hun volk net zo minachten die men juist in het zadel helpt (neem Saudi Arabie, USA die allesbehalve een democratie is en links-activisten de andere kant opstuurt, enzovoorts).

En natuurlijk zit men niet te wachten op een sterk verzet die de overwinning behaalt. Dat zou niet in het voordeel zijn van de Westerse oliemaatschappijen die als winnende geallieerde macht wel de voor hun gunstig gestelde oliecontracten binnen willen halen.

zei: MM op 30/04/2011 om: 08:48u

Sorry Joke, je was alleen het doorgeefluik.

Ik bedoel dus niet jou, maar:

"Bond van revolutionaire anarchosyndicalisten KRAS, Sectie van de IWA/AIT/IAA in Rusland"

zei: MM op 30/04/2011 om: 08:54u

NATO raids on Libya "a form of new colonialism": S. African expert
http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011-05/01/c_13853918.htm

zei: MM op 01/05/2011 om: 05:30u

NATO raids on Libya "a form of new colonialism": S. African expert
http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011-05/01/c_13853918.htm

zei: MM op 01/05/2011 om: 05:30u

http://www.vrede.be/component/content/article/2118-libie-en-de-controle-over-afrika

interessant ,de strijd om de toegang tot grondstoffen en de routes om de te vervoeren naar Europa

zei: rosa op 06/05/2011 om: 17:06u


Powered by Greymatter