Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/07/2011: "1 Mei 2011 Antikapitalistische demonstratie Utrecht"

1meiutreg (118k image)
1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf van onderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.


De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en andere instellingen uit de financiële wereld wil men hiervoor de rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet. Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit. Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving, gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Utrecht
1 mei 14:00
Station Utrecht Zuilen

Website: http://www.1mei.org

1 Reactie


De Anarchistische Groep Nijmegen organiseert op 19 april een infoavond over de 1ste mei.

Op 1 mei zullen wereldwijd weer miljoenen mensen de straat op gaan. Wij zullen samen ten strijden trekken tegen de steeds verder gaande verdrukking van ons sociale welzijn. Ook in Nederland is het belangrijk dat we de 1ste mei weer tot een dag maken waarin deze strijd centraal staat. Zeker nu het neo-liberalisme een nieuw stadium heeft bereikt.

De 1ste mei is een dag van strijd tegen het gehele kapitalistische systeem van uitsluiting, onderdrukking en uitbuiting van onszelf, anderen en onze wereld. Een strijd voor de realisatie van een vrije, solidaire samenleving wereldwijd en voor iedereen!

Er zal een overzicht worden gegeven over de oorsprong van de 1ste mei en de ontwikkelingen die deze dag heeft doorgemaakt in de geschiedenis onder bijvoorbeeld de Sovjet Unie en Nazi-Duitsland. Waarna we een overstap zullen maken naar het heden waarbij zal worden gekeken hoe deze dag zich ontwikkeld heeft tot de Euro-MayDay acties, die begonnen in Italië en inmiddels overal in Europa plaats vinden. Daarnaast zal er informatie worden verstrekt over de komende 1mei-viering die dit jaar in Utrecht plaats vindt en kunnen er kunnen er contacten worden gelegd voor vervoer etc.

Programma

* oorsprong en ontwikkeling
* 1ste mei heden ten dagen

Met beeldmateriaal en info over de komende 1ste mei viering

Dinsdag 19 april – 19:30
Politiek café de Klinker
v. Broekhuyzenstraat 46, Nijmegen
Entree: gratis

zei: AGN op 18/04/2011 om: 22:27u


Powered by Greymatter