Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/25/2011: "Poolse activiste tegen huizenspeculanten vermoord"

Op 7 maart werd de Poolse activiste Jolanta Brzeska vermoord gevonden in de bossen rond Warschau. Haar lichaam was verbrand.
Jolanta_Brzeska_1947-2011 (65k image)

Zij was 64 jaar oud en actief bij de Warschause Huurdersbond, die al jarenlang actie voerde tegen de asociale “privatisering” van huurwoningen.
Klik op meer.De woningen van de stad, die na de val van de Muur nog lang (communistisch) eigendom van de gemeente waren, worden geleidelijk aan de “oorspronkelijke eigenaren” teruggegeven. In werkelijkheid zijn veel van deze eigenaren huisjesmelkers en speculanten, die claims weten op te kopen of op te scharrelen uit oud papier.

Een van de meest beruchte huisjesmelkers is Marek Mossakowski. Die presteert het om voor vijftig 50 zloty (€12,50!) eigendomsbewijzen van flats op te kopen, waarvoor hij later anderhalf miljoen euro hoopt te krijgen. Met zakken vol papieren loopt hij langs het gemeentelijke loket en is dan van de ene dag op de andere de nieuwe eigenaar zonder dat de bewoners daarvan door de gemeente op de hoogte worden gesteld. Dat overkwam ook Jolanta.

Vier jaar geleden beukten een tiental heren tegen haar deur, die haar bevalen onmiddellijk uit de woning te vertrekken, omdat de nieuwe eigenaar die nodig had. Zij weigerde, omdat net als in Nederland tijdelijke huurbescherming bestaat, maar de eigenaar diende tegen haar een schadeclaim in, verdubbelde de huur, liet het huis als zijn eigen woning registreren, gaf haar aan als illegale bewoner, verzon achterstallige huurschulden - allemaal intimiderende handelingen die ook volgens de Poolse wet illegaal zijn, en die zouden kunnen leiden tot voor haar huisbaas vernietigende rechterlijke vonnissen.

Jolanta week niet, temeer daar de gemeente, die haar volgens de wet vervangende woonruimte moest aanbieden, vond dat zij maar bij haar dochter in een flat moest inwonen. Zij werd uiteindelijk de enige bewoonster van een totaal lege flat; de rest was al door de eigenaar verdreven.

Zij vormde met andere bewoners een huurdersbond, waarbij ook de anarchosyndicalistische vakbond ZSP zich aansloot, en die wereldbekendheid kreeg door bezettingen van het stadhuis van de deelgemeente, van pleinen en andere terreinen om hun woonrechten in stand te houden. Zij was overal actief, totdat zij enige dagen vóór de 7e maart op onverklaarbare wijze verdween.

Mossakowski besloot kennelijk dat dergelijke illegale elementen in een land van speculanten geen recht van leven meer hadden en wilde haar definitief de wereld uit hebben. Het verbrande lichaam was niet meer herkenbaar, alleen aan de hand van haar bezittingen konden nabestaanden haar identificeren.

De wijkpolitie was bereid toe te geven dat de aanwijzingen van zijn schuld evident waren, maar de officiële woordvoerder van de procureur-generaal liet weten dat zij wellicht het slachtoffer was geworden van “rituelen”.

De huurdersbond van Warschau is zich nu bewust dat de strijd voor hun rechten een strijd om leven of dood is geworden, maar dat is nu een reden om er nog harder tegenaan te gaan.


Powered by Greymatter