Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/24/2011: "Tekenen van de nederlaag van de Libische revolutie - Verklaring door een Libische anarchist"

De militaire interventie in LibiŽ kan niet op ieders steun rekenen. Onder anarchisten zijn inmiddels de eerste protesten hoorbaar, zelfs uit LibiŽ zelf.
Libieopkaart (48k image)
Lees hieronder de verklaring van de Saoud Salem, Libische anarchist.
(De IS, Kerk en Vrede, het Haags vredesplatform en andere opponenten bereiden a.s. zondag een demonstratie voor in Amsterdam om te protesteren tegen de interventie en de deelname van de Nederlandse regering daaraan).
Klik dus op meer!
Ik roep alle volkeren de Egyptenaren, TunesiŽrs, Fransen, zelfs de Chinezen, alle volkeren van de wereld om ons te helpen, wij zijn blij met hun steun en medeleven.
Over een paar uur zal de VN-Veiligheidsraad besluiten luchtaanvallen tegen LibiŽ het beginnen. Frankrijk heeft gezegd dat het klaar is om vanaf vanavond met bombardementen te beginnen.
Wij veroordelen deze internationale resolutie, als zij tot stand komt. En we wijzen volledig elke buitenlandse interventie in LibiŽ af, welke vorm die ook moge aannemen, met name een Franse. Frankrijk, dat aan Khadafi wapens heeft verkocht met een waarde van miljarden, wapens die Khadafi vandaag gebruikt om LibiŽrs op te blazen, hetzelfde Frankrijk dat pas drie weken geleden met dit soort transacties ophield.
Wij veroordelen deze interventie dat LibiŽ tot een echte hel zal veranderen, nog meer dan nu. Deze interventie zal ook de revolutie stelen van de LibiŽrs, een revolutie die hen tot nu toe duizenden dode vrouwen en mannen heeft gekost.
Een interventie die ook het Libische verzet zal verdelen.

En zelfs als deze operaties werkelijk succes hebben en Kadhafi valt (of sterft) zoals Saddam Hoessein, zal het betekenen dat we zouden worden bevrijd door de Amerikanen en de Fransen, en ik kan u verzekeren dat ze ons dat elke minuut zullen blijven herinneren.

Hoe kunnen we dit later verdragen? Hoe kunnen we aan de komende generaties al deze slachtoffers verklaren, al die lijken die er overal zullen zijn, om van Kadhafi bevrijd te worden om alleen maar slaven te worden van degenen die hem in al die jaren van autoritair geweld en onderdrukking bewapend hebben en aan de macht gehouden=.

Na de eerste vergissing - de militarisering van de volksrevolutie Ė zijn we nu onze tweede fout aan het maken - de vestiging van een nieuwe leiding van lieden die opkomen uit de restanten van het Libische Jamahiriya-regime. En onze derde vergissing zal onvermijdelijk komen, namelijk dat we onze vijanden om hulp zullen gaan vragen. Ik hoop alleen dat we niet de vierde bereiken, dat is bezetting en de komst van mariniers.

Sarkozy en Frankrijk zijn onze vijanden, ze zijn ook vijanden van de hele Derde Wereld. Ze verbergen hun minachting voor ons bepaald niet. Alles waarom Sarkozy geeft is dat hij volgend jaar wil worden herkozen.

De man die de ontmoeting tussen Sarkozy en de vertegenwoordigers van de tussentijdse nationale raad organiseerde, is niemand minder dan Bernard-Henri Levy, een folosofische kwakzalver, en voor degenen die hem niet kennen: een Franse zionistische activist die al zijn inspanningen concentreert op het ondersteunen van IsraŽl en de verdediging van zijn belangen. We zagen hem onlangs op het Tahrir-plein alleen maar om ervoor te zorgen dat de opstandige jeugd er niet tegen IsraŽl zou zingen.

a French Zionist activist who concentrates all his efforts on supporting Israel and defending its interests. We saw him lately in Tahrir Square just to make sure that the revolting youth there would not chant against Israel.

Wat moeten we nog zeggen terwijl we op de bommen wachten? Want bommen zullen geen onderscheid maken tussen wie voor en wie tegen Khadafi zijn.

Zoals jullie weten hebben kolonialistische bommen maar een doel: de belangen van wapenhandelaren verdedigen. Ze hebben Khadafi wapens verkocht ter waarde van miljarden en wij vragen hen nu die te vernietigen ... En dan zullen we door de nieuwe regering nieuwe wapens laten kopen - het is een oud en bekende verhaal. Maar er zijn mensen die niet anders kunnen leren dan door oude vergissingen te maken, die al lag tevoren hebben plaats gevonden.
Ik zeg dit heel duidelijk: dit is een zeer gevaarlijke strategische fout, waarvoor het Libische zal betalen misschien vele jaren lang. Langer dan de jaren van de heerschappij van Khadafi en zijn familie.

Ik roep vandaag, en nu, enkele uren voor het branden van LibiŽ en voordat het tot een andere Bagdad is gemaakt, ik roep alle LibiŽrs op, alle intellectuelen, kunstenaars, academici, iedereen, wie kan schrijven en wie dat niet kan, elke vrouwelijke en mannelijke burger, om deze militaire interventie door de VS, Frankrijk en Groot-BrittanniŽ en de Arabische regimes die ze ondersteunen af te wijzen,. Tegelijkertijd roep ik alle volkeren om ons te steunen, de Egyptenaren, de TunesiŽrs, de Fransen , zelfs de Chineezen, alle volkeren van de wereld, wij zijn blij met hun steun en sympathie.

Maar aan regeringen, welke regering dan ook, zullen we helemaal niets te vragen, dan dat ze ons met rust laten, om ons door onszelf een einde te laten maken aan het probleem Kadhafi

Saoud Salem
Libische anarchist

17 maart 2011
(Bijdrage van Jan Bervoets)

5 Reacties


Wat dan te doen ...
Kadhafi een bos bloemen sturen voor zijn 40 jarig schikbewind ?
Makkelijk praten achter je toetsenbord , anders is het als de kogels van de dictator om je oren vliegen . boos, grr

zei: Ferry op 24/03/2011 om: 23:38u

Ferry, hieruit blijkt ook dat links kolonialistisch te zijn. Door de no fly zone af te keuren geven ze aan wat links werkelijk is, namelijk Ghadaffi vrienden. Zij luisteren niet naar de bevolking van LibiŽ. Ik heb zelf familie daar. De bevolking vroeg massaal om hulp, Ghadaffi heeft 42 jaar lang de bevolking leeg gezogen en hun geld gebruikt van de olie voor zijn familie en zijn stam.
Door de steun aan Ghadafi van links, ben ik van links naar anti links gegaan. Zij hebben helaas hun ware gezicht getoond. Volksslagers en geen beschermers van het volk, daar niet en uiteindelijk ook hier niet.
Steun aan de internationale coalitie van diverse westerse landen, Arabische landen en aziatische landen(o.a.India), is het argument wegggevallen dat het een westerse initiatief is. Het is breder en wel hierom, omdat Ghadaffi, zijn leger en zijn linkse vrienden voor Noord Afrika, het Middellandse zeegebied en Zuid Europa extreem gevaarlijk zijn. Een leider, die zijn volk uitmoordt stopt niet bij de grens( uit wraak en uit grootsheidswaanzin. De vreedzame demonstartie werd a direkt met geweld beantwoord en met grof geweld
Hij heeft TunesiŽ bedreigt( hij haat het omdat het begin van de opstanden daar ontstond) Spanje, ItaliŽ, Egypte, Marokko, Frankrijk, Malta en Groot BritaniŽ. En gezien zijn reeks aanslgen in Europa, Afrika, Arabische wereld zal hij dat blijven doen en met veel plezier en met grof geweld, Berlijn 1984, Ambassades,Lockerby, in afrikaanse steden. Op dit moment vernietigt hij zijn eigen steden, omdat daar vreedzeme protesten bezig waren. Ziekenhuizen worden beschoten, water en electriciteit waren al voor de VN resolutie voor de bevolking afgesloten en zitten sinds die tijd zonder electriciteit en water, behalve waar de opstandelingen hun gebied hebben. Het is een horror leven voor de burgers van LibiŽ. Door zijn beschietingen met tanks en rakketten op de burgerbevolking( ook op kinderen en babies)
Wat ik beschrijf is geen propaganda maar werkelijkheid van de slachter van Noord Afrika. Het is bij verschillende TV stations al vermeld( ik heb sateliet) en via vluchtelingen en familie.
Ghadaffi geeft links een slecht imago, net als bij Stalin, Chavez en Nicolae Ceauşescu. Het is goed dat er wordt ingegrepen. Zo kan men alleen een genocide door Ghadaffi voorkomen. Hij heeft al ruim 20.000( velen zijn gewoon niet meer te achterhalen) doden van zijn eigen burgers op zijn naam staan sinds de demonstarties.
Hij zal nimmer stoppen en tot de dood doorgaan.
Hij wil de geschiedenis in als degenen die VS en het westen op de knieŽn gedwongen heeft. De Palestijnen hebben dat ook gezegd bij Al Jazeera, want zij kennen hem maar al te goed. Hij heeft hen veel schde berokkend en mogen hem totaal niet. Dus zo'n demonstratie wordt de link met pro-Ghaddafi duidelijk en dus rechts heeft een heel goed argument om burgers anti-links te laten worden en dat met succes, omdat de feiten spreken. Links wordt gezien als belangenbehartigers van de terroristenklasse/ genocide veroorzakers
Dus door blinde haat naar VS en het westen kan links geen helder beeld schetsen van de werkelijkheid. Men had van geval naar geval moeten bekijken. En dan was een demonstratie voor de no fly zone en daarmee voor het hele Libische volk goed geweest. Nu niet met hun demonstratie. Nu is het een succes voor Ghadaffi

zei: Harry op 25/03/2011 om: 01:16u

Voor wie o.a. de commentaren van Peter Storms op zijn blog heeft gelezen of het om andere redenen met de demonstranten tegen de interventie eens isbig grine demonstratie vindt plaats op zondag om 17.30 uur op de Dam.
oke oke

zei: jan bervoets op 25/03/2011 om: 10:12u

Op de I.S. website las ik dat er 100 demonstranten aanwezig waren , de opkomst werd boven verwachting genoemd.... confused

zei: Ferry op 27/03/2011 om: 21:37u

Kijk maar op EURO-MED en bij nabuurschap,vele dictators hebben nauwe relaties met de EU terwijl de bevolking er weinig of geen profijt bij heeft. Alle landen waren wel verplicht op te liberaliseren,privatiseren en dereguleren. EU,tegen corruptie,voor mensenrechten,democratie en voor Libie,Tunesie,Syrie en ga maar zo door. Heeft iemand iets gemerkt van democratisering in Syrie of Libie?

zei: Jose op 03/04/2011 om: 22:04u


Powered by Greymatter